Ympäristöpalvelut Ympäristöpalvelut

 

Ympäristö - Oppaat ja lomakkeet

 

 Oppaat

Haja-asutuksen jätevedet


 

Jätehuolto

Jätehuoltomääräykset (tulossa myöhemmin)

Alueella toimivat jätetiedostoon ilmoittautuneet jätehuoltoyrittäjät (tulossa myöhemmin)

Ohjeistusta sakokaivolietteiden käsittelystä (tulossa myöhemmin)

Maatalous

Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje, Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2010

Rakentamissäädökset, Maa- ja metsätalousministeriön maatalouden rakentamismääräyksiä sekä -ohjeita

Paras käytettävissä oleva tekniikka kotieläintaloudessa

Melu

Iisalmen meluselvitys, kartat (pdf)

Kiuruveden meluselvitys (pdf)

Sonkajärven meluselvitys (pdf)

Vieremän meluselvitys (pdf)

Elintarvikehuoneistot

Ohje elintarvikehuoneiston perustamisesta

Tilapäistapahtumat, tori- ja ulkomyynti

Elintarvikkeiden myynti tilapäisíssä tapahtumista -ohje

Eviran ulkomyyntiohje

Yliherkkyyttä aiheuttavat ainesosat

Ruokamyrkytykset 

Tietopaketti ruokamyrkytysten aiheuttajista (102 kt)

Itämisajat, oireet, aiheuttajat (56 kt)

Yleisimmät syyt ruokamyrkytyksiin (22 kt)

Miten estän ruokamyrkytyksen (24 kt) Ruokamyrkytysepäily-haastattelu/kyselylomake

Sisäilma

Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveys-ohje

 

Lomakkeet

 

Ympäristönsuojelu-lomakkeet

Ympäristöluvan hakemuslomake

Rekisteröintimenettely-lomake

Ympäristösuojelulain mukaiset ilmoitukset

Lannan patterointi-ilmoituslomake

Vesihuoltolain 10 §:n mukaisen liittämisvelvollisuudesta vapautuminen-hakemuslomake

Edellisen lomakkeen täyttöohje

Jätevesiselvitys-lomake

Poikkeamishakemus jätevesien käsittelystä

Jatkoaikahakemus jätevesijärjestelmän uusimiseksi

Terveysvalvonta-lomakkeet

Elintarvikealan toimintaa koskevat

Lupa- ja ilmoituslomakkeet

Ilmoitus elintarvikehuoneistosta

Elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus/Varasto (eläinperäisiä eläintarvikkeita)

Elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus/Liha-alan laitos

Elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus/Kala-alan laitos

Elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus/Maitoalan laitos

Ilmoitus tilapäisestä myynnistä (esim. ulkomyynti) tai suuresta yleisötilaisuudesta

Ilmoitus alkutuotannosta tai alkutuotannon tuotteiden kuljetuksesta
 

Kontaktimateriaalialan toimija

Ilmoitus toiminnasta
 

Omavalvontamalleja

Ruuanvalmistus

Ulkomyynti, ruuanvalmistus

Ulkomyynti, esim. marjat
 

Vatsataudit, ruokamyrkytys

Vatsatautiin sairastuneiden seuranta (esim hoitokodissa)

Ruokamyrkytyksen kyselykaavake

Terveydensuojelulain mukaiset huoneistot

Uuden perustaminen, käyttöönotto, toiminnan/tilojen olennainen muuttuminen:

Päiväkoti, esikoulu, kerhotilat tms. huoneistot -ilmoitus

Majoitushuoneistot-ilmoitus

Kampaamo, parturi, kauneushoitola, jalkahoitola, tautointiliike tms. huoneistot -ilmoitus

Kuluttajaturvallisuuslaki

Ilmoituslomake kuluttajapalvelun tarjoamisesta

Tupakan ja nikotiinivalmisteiden myyntiluvat ja omavalvonta

Tupakan myyntiluvan hakemus

Omavalvontasuunnitelma-malli

Nikotiinivalmisteiden myyntiluvan hakemus

Omavalvontasuunnitelma-malli