Asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet

Asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet

Asunnon muutostöitä voidaan myöntää sellaiselle vaikeavammaiselle henkilölle, jolle liikkuminen tai muu omatoiminen suoriutuminen omassa kodissa tuottaa vamman tai sairauden vuoksi pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia. Vaikeavammaiselle henkilölle korvataan asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuuluvien välineiden tai laitteiden hankkimisesta aiheutuat kohtuulliset kustannukset, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee näitä toimenpiteitä suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Asunnon muutostöiden tarkoituksena on edistää vaikeavammaisen henkilön omatoimista ja itsenäistä selviytymistä kotona.

Asunnon muutostöiksi katsotaan henkilön kotona suoritettavat välttämättömät rakennustyöt sekä asuntoon kiinteästi asennettavien välineiden ja laitteiden korvaaminen sekä asentamiseen liittyvät työt. Asunnon muutostöitä voivat olla esim. ovien leventäminen, luiskien rakentaminen, kylpyhuoneen, WC:n ja vesijohdon asentaminen, kiintieden kalusteiden ja rakennus- ja sisustusmateriaalien muuttaminen sekä vastaavat muut henkilön vakituisessa asunnossa suoritettavat rakennustyöt. Myös muutostöiden suunnittelu ja esteiden poistaminen asunnon välittömästä läheisyydestä kuuluvat korvattaviin muutostöihin. Korvattavia asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita ovat esim. nosto- ja hälytyslaitteet sekä muut asuntoon kiinteästi asennettavat välineet ja laitteet. Uudisrakentamisessa tulee jo suunnittelussa huomioida kaikki vamman tai sairauden edellyttämät tarkoituksenmukaiset ratkaisut. Vammaispalvelulain mukaan uudisrakentamisessa korvataan vamman tai sairauden aiheuttamat lisäkustannukset.

Mikäli asiakas ei ole oikeutettu vammaispalvelulain mukaisiin asunnonmuutostöihin, hän voi hakea asuintalon tai asunnon remonttiin valtion korjausavustusta kotikunnan rakennustoimesta. Valtion korjausavustuksen varsinainen hakuaika on maalis-huhtikuulla.

Toimi näin

Asunnon muutostöitä ja asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita haetaan Vammaispalveluihin toimitetulla kirjallisella vammaispalveluhakemuksella. Vammaispalvelun sosiaalityöntekijä arvioi vamman kannalta välttämättömät muutostyöt ja niiden kohtuulliset kustannukset tehden yhteistyötä kuntien rakennustoimen kanssa.

Vammaispalvelujen viranhaltijat antavat tarvittaessa lisätietoja asunnon muutostöistä ja niiden hakemisesta.

Sosiaalityön seudullinen palveluohjaus

Palveluyksikkö antaa asiakkaalle yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa asiakkaan elämäntilanteen mukaisesti.

Palveluohjaajat ohjaavat asiakkaita aikuis-, perhe- ja vammaissosiaalityön palveluihin.

Tarvittaessa ohjaus myös yhteistyökumppaneille tai asiakkaan tilanteen selvittelyä yhteistyötahojen (mm. Kela, Te- palvelut, terveyspalvelut, ulosottovirasto, talous- ja velkaneuvoja) kanssa.

Normaalit aukioloajat

  • Maanantaina - Perjantaina 09:00 - 15:00

Iisalmen sosiaalikeskus

Sosiaalikeskuksen palveluita ovat perhe-, aikuis- ja vammaissosiaalityö sekä perheoikeudelliset palvelut.

Osoite

Virrankatu 2, 2. krs, 74100 IISALMI

Normaalit aukioloajat

  • Maanantaina - Perjantaina 09:00 - 15:00

Muut yhteystiedot

Puhelin

Vammaispalveluhakemus

Vammaispalveluhakemus