Alueelliset koronasuositukset ja -rajoitukset

Alueelliset koronasuositukset ja -rajoitukset

Tältä sivulta löydät tietoa kuntayhtymämme alueella voimassa olevista koronavirukseen liittyvistä rajoituksista, ohjeista tai suosituksista. Tämä sivu on päivitetty 27.7.2021 klo 8.04.


Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän alueen kunnat kuuluvat Itä-Suomen AVI:n eli Aluehallintoviraston toiminta-alueelle. Linkki AVI:n sivulle

 

Alueelliset suositukset tai rajoitukset koronan hillitsemiseksi

Koronavirustartunnat ovat jatkaneet lisääntymistään sekä valtakunnallisesti että Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella.  Koronavirustaudin ilmaantuvuus viimeisen kahden viikon aikana on noussut tasolle 44,3 per 100 000 asukasta (tilanne 22.7.2021). Valtaosa tartunnoista on todettu Kuopiossa.

Sairaalahoitoon on joutunut useita henkilöitä COVID-19 –infektion vuoksi. Tehohoitoa vaativia tapauksia on todettu myös nuorilla aikuisilla. Tartuntaketjut on alueella pääosin edelleen tunnistettu, mutta lisääntyvästi ilmaantuu myös tapauksia, joissa tartunnanlähde ei ole tiedossa.

Alueellinen koordinaatioryhmä on erityisen huolissaan nuorten ja nuorten aikuisten lisääntyvistä tartunnoista ja sairaalahoidon tarpeesta. Ryhmä vetoaa ja kannustaa voimakkaasti siihen, että kaikki ottaisivat rokotteen, kun siihen on mahdollisuus.

Koronakoordinaatioryhmä totesi, että Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alue siirtyy epidemian kiihtymisvaiheeseen 26.7.2021 alkaen.

Voimassa olevat alueelliset suositukset 26.7.2021 alkaen

Alueella on voimassa kiihtymistason maskisuositus (ks. THL: Suositus kasvomaskien käytöstä kansalaisille), jonka mukaisesti maskin käyttöä suositellaan kaikille yli 12-vuotiaille kaikissa oman perheen ulkopuolisissa lähikontakteissa esimerkiksi:

 • Joukkoliikenteessä

 • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella

 • Työyhteisöissä sisätiloissa, jos samassa tilassa työskentelee tai oleskelee useampia henkilöitä

 • Harrastus- ja vapaaehtoistoiminnan käyttämissä sisätiloissa, jos samassa tilassa on useampia henkilöitä

 • Julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, esimerkiksi

  • Kaupat ja ostoskeskukset

  • Postit, pankit, kirjastot ja muut vastaavat sisätilat

  • Liikuntaan tai urheiluun sekä niiden seuraamiseen käytettävät tilat (vähintään yleiset tilat ja pukeutumistilat)

  • Uimahallit, maauimalat, kylpylät ja saunat (yleiset tilat ja pukeutumistilat)

  • Kirkot ja muut uskonnollisten yhteisöjen tilat

  • Konserttisalit ja muut elävän musiikin esittämiseen käytettävät tilat

  • Teatterit ja muut esittävien taiteiden esittämiseen käytettävät tilat

  • Elokuvateatterit ja muut elokuvien ja muiden vastaavien audiovisuaalisten teosten esittämiseen käytettävät tilat

  • Museot ja galleriat

  • Huvi- ja teemapuistot sekä nähtävyydet, jos sisätiloja

  • Festivaalit ja markkinat, jos ne pidetään sisätiloissa

  • Kongressi- ja messukeskukset sekä kongressien, messujen ja muiden vastaavien tapahtumien järjestämiseen käytettävät tilat

Koronakoordinaatioryhmä suosittaa lisäksi kiinnittämään erityistä huomioita hyvään käsihygieniaan ja käyttämään kasvomaskia kaikissa tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa.

Etätyösuositus

Kiihtymisvaiheen etätyösuositus sosiaali- ja terveysministeriön kansallisen tason ohjeen mukaan.

Ravintolarajoituksista päättää valtioneuvosto erillisellä asetuksella ks. ravitsemisliikkeiden rajoitukset

Yleisö- ja yksityistilaisuuksissa huomioitava Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen päivitetty ohjeistus yleisötilaisuuksien järjestämisestä

Alueellinen koordinaatioryhmä kokoontuu seuraavan kerran 2.8.2021 arvioimaan tilanteen kehittymistä.

Lue Alueellisen koronaepidemian torjunnan koordinaatioryhmän tiedote 26.7.2021

Valmistujais- ja rippijuhlissa maskia on tärkeää käyttää, mikäli turvavälien noudattaminen on vaikeaa. Jos vieraita on määrä saapua eri puolelta maata ja sellaisilta alueilta, joilla epidemiatilanne ei ole yhtä suotuisa kuin Pohjois-Savossa, on maskien käyttö erityisen tärkeää. 

Muuntunut virus tarttuu herkemmin - pidä yli 2 metrin turvaväli ja vältä lähikontakteja

Uudet muuntuneet koronavirusvariantit tarttuvat ja leviävät aiempaa koronavirusvarianttia nopeammin ja THL suosittelee nyt yli 2 metrin turvaväliä muihin ihmisiin. Lisäksi lähikontakteja tulisi vähentää entisestään. Lue THL:n tiedote tästä.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä antaa ohjeet turvallisiin kesätapahtumiin
(Lue Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän tiedote 10.6.2021)

Ylä-Savon SOTE ohjeistaa kesän tapahtumien järjestäjiä virallisten linjausten, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ja Itä-Suomen aluehallintaviraston,  mukaisesti. Vaikka viralliset kokoontumisrajoitukset ovat poistuneet, on tapahtumien järjestäminen mahdollista vain, jos hygieniaohjeita noudatetaan. Valtakunnallisten suositusten ja rajoitusten lisäksi Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä ei ole voimassa lisärajoituksia. Tällä hetkellä alueella ei ole voimassa olevia päätöksiä kokoontumisrajoituksista. 

Tartuntatautilain pykälässä 58 c säädetään seuraavat minimivaatimukset, joita on noudatettava kaikissa yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa ilman erillistä viranomaispäätöstä: 

 • asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen 
 • asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet 
 • tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi, mitä muualla kyseisen toiminnan osalta puhdistamisesta säädetään 
 • asiakkaiden ja osallistujien oleskelu järjestetään sillä tavoin väljästi kuin se kyseisen toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista. Mahdolliset asiakaspaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan. 

Hygieniavaatimuksia on noudatettava niin kauan kuin väliaikainen tartuntatautilain pykälä 58 c on voimassa. Tällä hetkellä pykälä on voimassa 31.12.2021 saakka. 

Ikääntyneiden ja riskiryhmien suojaaminen tartunnoilta

Ikääntyneiden ja riskiryhmiin kuuluvien tulisi välttää altistumista koronavirukselle, koska heillä on suurempi riskiä saada vakava tauti.

Vierailut turvallisesti

Tänä poikkeuksellisena aikana kannamme erityisesti huolta ikäihmisten sekä muiden riskiryhmien suojaamisesta. Vierailuista Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän yksiköissä tulee sopia henkilökunnan kanssa. Lue lisää Vierailut korona-aikana -sivulta.

Julkisiin tiloihin ei oireisena

Julkisissa ja myös yksityisissä tiloissa tulee huolehtia siitä, että on tosiasiallinen mahdollisuus välttää lähikontakteja. Kasvomaskin käyttöä suositellaan aina julkisissa tiloissa.

Harrastustoiminta lähikontakteja välttäen

Erityisesti sisätiloissa järjestettävissä liikunta- ja kulttuuritilaisuuksissa on huolehdittava välimatkoista ja käytettävä tarvittaessa kasvomaskia esimerkiksi ruuhkaisissa pukuhuoneissa

Harrastustoiminta tulee järjestää siten, että osallistujat voivat välttää lähikontaktin. Lisäksi tulee huomioida, että tietyissä harrasteissa on erityisen korkea pisaratartunnan riski (esim. kuorolaulu) ja järjestää tila, ryhmän koko ja etäisyydet siten, että riski minimoidaan.

Matkustajille suositetaan omaehtoista karanteenia ja koronatestiä

Matkalta palaavaa ei tarvitse ohjata testiin,

 • jos hänellä on esittää negatiivinen tulos enintään 72 tuntia ennen maahantuloa otetusta koronavirustestistä (PCR- tai antigeenitesti) tai
 • luotettava todistus sairastetusta COVID-19-infektiosta.

Matkustajat ohjataan vielä toiseen koronavirustestiin aikaisintaan 72 tunnin kuluttua maahantulosta. Testausohje koskee toistaiseksi myös rokotettuja. Jos matkustaja oleskelee maassa alle 72 tuntia tai jos matkustaja on sairastanut COVID-19-infektion, 72 tunnin testiin ohjaamista ei tarvita. Lue Alueellisen koronaepidemian torjunnan koordinaatioryhmän tiedote 26.7.2021

Etätyösuositus mahdollisimman laajasti

Suositellaan etätyöhön siirtymistä kaikissa niissä työtehtävissä, joissa se on mahdollista.  


Ohjeita tapahtumajärjestäjille

Tapahtumajärjestäjän velvollisuus on suunnitella tapahtuman tuotanto ja järjestelyt siten, että yleisiä ohjeita koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi voidaan noudattaa.

Perustason alueilla yleisötilaisuuden järjestäjällä tulee olla selvitys siitä, miten järjestäjä varmistaa tilaisuuden terveysturvallisuuden ja toteuttaa tartuntalain 58 c pykälän mukaiset, velvoittavat hygieniakäytännöt, kuten mm. mahdollisuuden käsien puhdistamisen, riittävien etäisyyksien ylläpidon ja tilojen puhdistamisen. Selvitys tehdään omaan käyttöön ja se auttaa järjestäjää huolehtimaan tilaisuuden terveysturvallisuudesta. Erillislupaa kuntayhtymältä tapahtumien järjestämiseen ei tarvita. 

Tutustu ohjeisiin:

 


Löysitkö etsimäsi?

Auta meitä kehittämään verkkosivujamme!

Itä-Suomen AVI:n tapahtumajärjestäjien neuvonta