Asiakasmaksut ja laskutus PÄÄKUVA

Breadcrumb

Asiakasmaksut ja laskutus

Asiakasmaksut ja laskutus

Kuntayhtymän laskutustiimi hoitaa keskitetysti kaikki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän asiakaslaskutuksen, lukuun ottamatta ympäristö- ja terveysvalvonnan laskutusta. 

Laskutukseen liittyvissä asioissa ota yhteys laskutustiimiin. 
Toivomme tällä hetkellä yhteydenottoa ensisijaisesti sähköpostitse: laskutustiimi(at)ylasavonsote.fi

Terveydenhuollon laskut:
Puhelin 040 712 1077, 040 162 6551 ja 040 540 5313

Kotihoidon  laskut:
Puhelin 040 824 9973 Iisalmi, Kiuruvesi ja Vieremä
Puhelin 040 712 1016 Sonkajärvi

Asumispalveluiden laskut:
Puhelin 040 355 6084040 712 1016040 540 5313, 040 712 1077

Kuntalaskut:
Puhelin 040 120 9531

Sosiaalityön laskut:
Puhelin 040 120 9688, 040 712 1230 ja 040 712 6991

Ympäristö- ja terveysvalvonnan laskut:
Puhelin 040 673 9971

Laskujen eräpäivien siirrot, maksuohjelmat, perintä:
Puhelin 040 712 1200 ja 040 712 1029 

Laskun sisältöä koskevissa asioissa ota yhteys laskuttavaan yksikköön, joka on mainittu laskullasi.
Yhteystiedot löydät myös yhteystietohakukoneemme kautta.

Potilasmaksut

Potilasmaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista annettuun lakiin ja asetukseen.

 • Terveyskeskusmaksu/etävastaanotto 20,60 € (3 kertaa/vuosi)
 • Päivystysmaksu 28,30 € (ilta- ja viikonloppuaikaan)
 • Poliklinikkamaksu 41,20 € peritään poliklinikalla tutkittavalta tai hoidettavalta. Poliklinikkaamaksua ei peritä:
  • alle 18 vuotiaalta (1.7.2021 alkaen)
  • psykiatrian avohoidosta
  • sotaveteraaneilta
  • jos potilas jää poliklinikkakäynniltä vuodeosastolle saman päivän aikana
 • Päiväkirurgiamaksu 135,10 € peritään päiväkirurgisesta toimenpiteestä, joka tehdään leikkaussalissa ja joka edellyttää yleisanestesiaa, laajaa puudutusta tai suonensisäisesti annettavaa lääkitystä.
 • Psykiatrian hoitopäivämaksu 22,50 €.
 • Hoitopäivämaksu 48,90 € peritään kaikista hoitopäivistä. Maksukaton ylittymisen jälkeen maksu on 22,50 euroa. Jos potilas siirtyy suoraan toiseen sairaalaan lähtöpäivää ei laskuteta. Alle 18-vuotiailta hoitopäivämaksua peritään 7 päivää kalenterivuodessa, minkä jälkeen vuodeosastohoito on maksutonta. Jos alaikäisellä on ollut hoitopäiviä muualla kuin Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä, ilmoittakaa siitä laskutukseen. 
 • Päivä- tai yöhoidon maksu 22,50 €
 • Sarjahoito 11,40 € peritään enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa. 
 • Käyttämättä/perumatta jätetty tutkimus- tai vastaanottoaika 50,80 €. Ilman perusteltua syytä perumatta jätetystä vastaanottoajasta voidaan periä maksu.
 • Lääkärintodistukset ja lausunnot 50,80 €. 
 • Ajokorttitodistus enintään 61,00 €.

 

Asiakasmaksulain uudistus

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksulakia on uudistettu. Uudistuksella parannetaan palvelujen yhdenvertaista saatavuutta ja oikea-aikaisuutta poistamalla hoidon esteitä.

Tasavallan presidentti vahvisti lain 30.12.2020. Lakimuutokset tulevat voimaan 1.7.2021. Maksukattoa koskevat uudistukset tulevat voimaan 1.1.2022.

Asiakasmaksulain uudistus - Sosiaali- ja terveysministeriö (stm.fi)

Asiakasmaksut 1.7.2021 alkaen

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä asiakasmaksut

Lisätietoja 

Lue lisää laista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin liittyen
Lue lisää asetuksesta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista
Lue lisää terveydenhuollon maksukatosta

Kotihoito ja asumispalvelut

Lomakkeet asumispalvelumaksun määrittämistä varten:
Asiakaskirje uusille asumispalvelujen asiakkaille
Korko- ja osinkotulokysely 
Menoselvitysliite
Metsätulon selvittäminen asumispalveluissa, laitoshoidossa ja kotihoidossa
Ilmoitus asioidenhoitajasta lomake
Tuloselvitys asumispalvelut 1 henkilö (nettotulot) 
Tuloselvitys asumispalvelut puolisot (nettotulot) 
Tuloselvitysliite

Lomakkeet säännöllisen kotihoidon maksun määrittämistä varten:
Tuloselvitysliite
Metsätulon selvittäminen asumispalveluissa, laitoshoidossa ja kotihoidossa
Kotihoidon tuloselvitys (brutto)
Korko- ja osinkotulokysely
Ilmoitus asioidenhoitajasta lomake 


Ohje:
Salattu sähköposti, käyttöohje ulkoisille toimijoille

Tyytymätön asiakasmaksuun?

Perittävät asiakasmaksut määräytyvät asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisesti. Jos kuitenkin olet tyytymätön laskuusi, voit tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen maksua koskevaan päätökseen.


Selvän asia-, kirjoitus- ja laskuvirheen korjaamista voitte pyytää suoraan ilman kirjallista muutoksenhakua soittamalla laskulla olevaan puhelinnumeroon tai laittamalla viestin laskutustiimi(at)ylasavonsote.fi

Ohje:
Oikaisuvaatimus 

Asiakasmaksun alentaminen ja perimättä jättäminen (11 §)

Lain 11 §:ssä säädetään, että sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrättyä maksua tulee alentaa tai jättää maksu kokonaan perimättä, jos maksun periminen vaarantaa asiakkaan tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista.

Asiakasohje

Hakemus


Löysitkö etsimäsi?

Auta meitä kehittämään verkkosivujamme!

Laskutuksen yhteystiedot

Laskutuksen yhteystiedot
 

Yhteystiedot yritysasiakkaille

Toivomme saavamme laskut ensisijaisesti verkkolaskuina. Verkkolaskujen käsittely on sekä lähettäjälle että vastaanottajalle nopeampaa, luotettavampaa ja edullisempaa kuin paperilaskujen käsittely.

Verkkolaskutus

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Y-tunnus:

2265875-1

Verkkolaskuosoite/ OVT-tunnus:

003722658751

Operaattori:

CGI

Välittäjätunnus:

003703575029

Jos verkkolaskutus ei ole yrityksellenne tuttu käytäntö, niin lue lisää verkkolaskutuksesta tieke.fi-sivustolta.
Ohje: Verkkolaskutiedote

Toimittajaportaali

Mikäli teillä ei ole mahdollisuutta lähettää verkkolaskua laskutusjärjestelmästänne, voitte käyttää maksutonta toimittajaportaalia.

Toimittajaportaalin kautta on mahdollista tehdä ja toimittaa laskuja sähköisessä muodossa.

Käyttäjätunnuspyynnön voi lähettää osoitteeseen reskontra@ylasavonsote.fi. Pyynnössä esitetään yritysten osalta yrityksen nimi, y-tunnus, yhteyshenkilö sekä sähköpostiosoite, johon yritys tunnuksen haluaa. Henkilöasiakkaan osalta ilmoitetaan nimi ja sähköpostiosoite. Tämän jälkeen tulette saamaan ilmoittamaanne sähköpostiosoitteeseen käyttäjätunnuksen ja salasanan, joilla pääsee kirjautumaan alla olevasta linkistä.

Kirjaudu toimittajaportaaliin tästä  
Toimittajaportaalin käyttöohje  

Paperiset laskut

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
PL 17

74101 Iisalmi


Tiedostot:
Kuntayhtymän hinnasto 2021

Yhteydenottolomake

Tästä linkistä voit lähettää meille yhteydenottopyynnön.

Kirjanpito

Puhelin 040 489 4220 ja  040 712 1202

Ostoreskontra

reskontra@ylasavonsote.fi
Puhelin 040 172 3647

Myyntireskontra

reskontra@ylasavonsote.fi
040 712 1200
040 712 1029

Postiosoite:
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä/Myyntireskontra
PL 17
74101 Iisalmi

Henkilöasiakkaiden laskutus

Toivomme tällä hetkellä yhteydenottoa ensisijaisesti sähköpostitse: laskutustiimi@ylasavonsote.fi