Breadcrumb

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä on tiedonhallintalaissa tarkoitettu tiedonhallintayksikkö, jonka on ylläpidettävä kuvausta kuntayhtymän hallinnoimista tietovarannoista ja asiarekistereistä. (Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (906/2019) 28 §)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän tiedonhallintamallikuvaus (hyväksytty yhtymähallituksessa 15.6.2021)

Asiakirjajulkisuuskuvauksen avulla kuntayhtymän asiakkaat ja muut asianosaiset voivat kohdentaa ja yksilöidä entistä paremmin tietopyyntönsä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 13 §:ssä edellyttämällä tavalla. 

Asiakirjajulkisuuskuvaus (hyväksytty yhtymähallituksessa 15.6.2021)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän asiakirjoja koskevat tietopyynnöt toimitetaan kuntayhtymän kirjaamoon ja osoitetaan asiasta vastaavalle viranhaltijalle tai toimialalle.

Kuntayhtymän kirjaamon yhteystiedot:
kirjaamo@ylasavonsote.fi  tai
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
Kirjaamo
PL 4
74101 Iisalmi


Löysitkö etsimäsi?

Auta meitä kehittämään verkkosivujamme!