Breadcrumb

Esityslistat ja pöytäkirjat

Esityslistat ja pöytäkirjat

Kuntayhtymän esityslistat ja pöytäkirjat löydät seuraavan linkin takaa: Esityslistat ja pöytäkirjat

Kuntayhtymän viranhaltijapäätökset löydät täältä: Viranhaltijapäätökset

Käytännöt pöytäkirjoissa

Yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen pöytäkirjat tarkastetaan ja pidetään yleisesti nähtävillä, mikäli salassapitosäännöksistä ei muuta johdu, kuntayhtymän hallinnon tiloissa niiden aukioloaikoina. Pöytäkirjat julkaistaan sähköisesti verkkosivuillamme heti niiden tarkastamisen jälkeen ja pöytäkirjajäljennökset lähetetään tiedoksi jokaisen kuntayhtymän jäsenkunnan kunnanhallitukselle ennen pöytäkirjan nähtäville asettamista.

Yhtymähallituksen jaoston pöytäkirjat tarkastetaan ja pidetään nähtävillä, mikäli salassapitosäännöksistä ei muuta johdu, kuntayhtymän hallinnon tiloissa niiden aukioloaikana. Pöytäkirjat julkaistaan sähköisesti kuntayhtymän internetsivustolla.

Ympäristölautakunnan pöytäkirja tarkastetaan viimeistään kokousta seuraavan viikon tiistaihin mennessä. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona klo 9.00–15.00 ympäristö- ja terveysvalvontapalveluiden vastuualueen Iisalmen toimipisteessä, Riistakatu 5. Pöytäkirjat julkaistaan sähköisesti verkkosivuillamme ja lähetetään jäsenkuntien kaupungin-/kunnanhallituksille ja kuntayhtymän toimitusjohtajalle.

Käytännöt viranhaltijapäätöksissä

Viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa verkkosivuillamme viimeistään päätöksentekoa seuraavan viikon keskiviikkona. Nähtävilläolopäivän ollessa arkipyhä viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä seuraavana arkipäivänä.

Kuntayhtymän viranhaltijapäätökset löydät täältä: Viranhaltijapäätökset

Yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tarkastus ja nähtävilläolo 31.12.2020 saakka


Löysitkö etsimäsi?

Auta meitä kehittämään verkkosivujamme!