Hoitoon pääsy

Hoitoon pääsy

Hoitotakuu kiireettömässä hoidossa 
Hoitotakuu koskee kiireetöntä hoitoa ja kiireettömälle hoidolle on säädetty enimmäisajat. Sairaalan tai terveyskeskuksen erikoissairaanhoitoon pääsy edellyttää lääkärin tai hammaslääkärin lähetettä.
Potilaalla on oikeus päästä kiireelliseen hoitoon nopeasti, tarvittaessa päivystyspotilaana.

Hoitotakuu perusterveydenhuollossa

 • terveyskeskukseen on saatava arkisin virka-aikana puhelinyhteys välittömästi
 • hoidon tarve on arvioitava viimeistään kolmantena päivänä yhteydenotosta, ellei sitä ole voitu arvioida heti puhelimessa
 • hoidon tarpeen voi arvioida muukin terveydenhuollon ammattilainen kuin lääkäri
 • hoito on järjestettävä kolmessa kuukaudessa hoidon tarpeen arvioinnista
 • suun terveydenhuoltoon on päästävä kolmessa kuukaudessa, mutta perustellusta syystä hoitoa voidaan lykätä enimmillään kuuteen kuukauteen

Jonotiedot perusterveydenhuollossa 1.11.2022
 

Hoitotakuu erikoissairaanhoidossa

 • hoidon tarve on arvioitava kolmen viikon kuluessa lähetteen saapumisesta
 • hoidon tarve arvioidaan joko lähetteen perusteella tai lisätutkimuksissa
 • arvioinnissa mahdollisesti tarvittavat lisätutkimukset tai erikoislääkärin arviointi on tehtävä kolmessa kuukaudessa lähetteen saapumisesta
 • hoito ja neuvonta on aloitettava kuudessa kuukaudessa hoidon tarpeen aloittamisesta
 • lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa hoidon tarve on arvioitava kuudessa viikossa lähetteen saapumisesta
 • alle 23-vuotiaiden mielenterveysongelmista kärsivien on päästävä hoitoon kolmessa kuukaudessa hoitotarpeen toteamisesta

Kunnan tai sairaanhoitopiirin on julkaistava internetissä tiedot vähintään neljän kuukauden välein:

Hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2022
Hoidon tarpeen arviointia odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2022
Saapuneet lähetteet ja niiden käsittelyaika 31.12.2022
Jäsenkuntien/oman alueen hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2022
Alle 23-vuotiaiden lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2022

Hoivatakuu vanhuspalveluissa

Lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) 26 §:n mukaan kuntien on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä julkaisee odotus- ja jonotusajat puolivuosittain; tammikuussa ja heinäkuussa.

Hoito- ja hoivapalveluiden hoitoon pääsy ja odotusajat 1.1-30.6.2022
Hoito- ja hoivapalveluiden hoitoon pääsy ja odotusajat 1.7.-31.12.2021
Hoito- ja hoivapalveluiden hoitoon pääsy ja odotusajat 1.1.-30.6.2021
Hoito- ja hoivapalveluiden hoitoon pääsy ja odotusajat 1.1.-31.12.2020


Löysitkö etsimäsi?

Auta meitä kehittämään verkkosivujamme!