Ikäihmiset ja omaishoito PÄÄKUVA

""

Breadcrumb

Ikäihmiset ja omaishoito

Ikäihmiset ja omaishoito

Ikäihmisten asiakasneuvonta OHJURI toimii Iisalmen, Kiuruveden, Sonkajärven ja Vieremän alueella matalankynnyksen neuvonta- ja palvelupisteenä ikäihmisen kaikissa asioissa. Ole yhteydessä tai käy paikan päällä, kun tarvitset ohjausta tai neuvontaa ikäihmisten palveluista, tuista tai tietoa palvelutarpeen selvittämisestä kotona asumisen tueksi. 
Lue lisää ikäihmisten palveluohjauksesta ja asiakasneuvonta OHJURISTA täältä.

Huom! Ohjuri ei hoida koronavirukseen ja rokottamiseen liittyviä asioita. 


Huoli-ilmoitus

OHJURIIN voit tehdä myös huolenilmaisun läheisestäsi tai muusta ikäihmisestä ja hänen selviytymisestään.

Ilmoituksen iäkkään henkilön palvelutarpeesta voi tehdä joko yksityishenkilö tai viranomainen. Ilmoitus tehdään, kun herää huoli sosiaali- tai terveydenhuollon tarpeessa olevasta iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan. Ilmoituksen tarkoituksena on varmistaa, että iäkäs henkilö saa tarvitsemansa huolenpidon silloinkin, kun hän ei sitä itse osaa tai ymmärrä pyytää. 


Ikäihmisten omaishoito yli 65-vuotiaille 
Omaishoito on läheisen toteuttamaa hoitoa ja huolenpitoa, joka tukee heikentyneen toimintakyvyn, sairauden tai vamman vuoksi tarvitsevien henkilöiden kotona asumista. 
Ikäihmisten omaishoidosta voit tiedustella lisää OHJURISTA. 
Lue lisää OHJURIsta.
Lue lisää ikäihmisten omaishoidosta.

Kotona asumista tukevat palvelut 

Kotihoidon palveluilla tuetaan ikäihmisten kotona asumista. Palveluita on muun muassa kotihoito, ateria-, turva- ja kuljetuspalvelut sekä päivätoiminta. 
Lue lisää kotona asumista tukevista palveluista täältä. 

Palvelumme sotainvalideille ja rintamaveteraaneille

Sotainvalideille ja rintamaveteraaneille myönnetään kotiin annettavia palveluita, joiden tavoitteena on tukea kotona selviytymistä monipuolisesti. 
Lue lisää sotaveteraanien palveluista. 

Kun kotona ei enää pärjää 

Ikääntyneiden asumisen lähtökohtana on, että kotona asutaan mahdollisimman pitkään kotiin annettavien palveluiden turvin. Asumispalvelu ei ole vaihtoehto kotihoidolle, vaan se on hoidon jatkumo, kun kotona asuminen kotiin annettavien palveluiden turvin ei ole mahdollista.

Jos ikäihminen ei ole säännöllisen kotihoidon tai omaishoidon tuen piirissä, ota yhteyttä asiakasneuvonta OHJURIIN. 
Lue lisää OHJURIsta.
Lue lisää erilaisista asumispalvelu tavoista.

Koti asumispalvelussa

Asumispalveluiden piiriin henkilö siirtyy silloin kun henkilön toimintakyky on heikentynyt niin paljon, ettei kotona asuminen enää onnistu kotiin annettavien palveluiden ja tukitoimien turvin.

Asumispalvelu yksiköissämme on palveluasumista ja tehostettua palveluasumista. Asumispalveluita tuotetaan omana toimintana SOTEn omissa yksiköissä, ostopalveluna ja palvelusetelillä. 
Lue lisää asumispalveluyksiköistämme

Ikäihmisten mielenterveys ja päihteet
Lue lisää ikäihmisen mielenterveyteen ja päihteisiin liittyvistä palveluista täältä.


Löysitkö etsimäsi?

Auta meitä kehittämään verkkosivujamme!

Nosto: ikäihmisten palveluopas

Terveyskylän talot Ikäihmiset ja omaishoito -sivulle

Terveyskylä

Millaista hoitoa vaivani vaatii?
Tietoa, tukea, ohjeita ja oirearvioita löydät terveyskyla.fi-verkkosivuilta. Klikkaa kuvaa ja tutustu Terveyskyla.fi:n taloihin tai klikkaa kuvan alla olevia linkkejä.

Terveyskylän banneri logolla, jossa mäen päällä erilaisia asiakkaita

Ikätalon "Ikä, terveys ja sairaudet"

Ikätalon "Miten tuen ikäihmistä?"