Ikäihmiset ja omaishoito PÄÄKUVA

""

Breadcrumb

Ikäihmiset ja omaishoito

Ikäihmiset ja omaishoito

Tältä sivulta saat lisätietoa omaishoitoon ja ikäihmisille tarjottaviin palveluihimme liittyen.

OHJURI auttaa kaikissa ikäihmisten asioissa 

Asiakasneuvonta OHJURI toimii Iisalmen, Kiuruveden, Sonkajärven ja Vieremän alueella matalankynnyksen neuvonta- ja palvelupisteenä ikäihmisen kaikissa asioissa. Ole yhteydessä tai käy paikan päällä, kun tarvitset ohjausta tai neuvontaa ikäihmisten palveluista, tuista tai tietoa palvelutarpeen selvittämisestä kotona asumisen tueksi. 

OHJURIIN voit tehdä myös huolenilmaisun läheisestäsi tai muusta ikäihmisestä ja hänen selviytymisestään.

Lue lisää ikäihmisten palveluohjauksesta täältä.

Lue lisää OHJURIsta.

Omaishoito yli 65-vuotiaille 

Omaishoito on läheisen toteuttamaa hoitoa ja huolenpitoa, joka tukee heikentyneen toimintakyvyn, sairauden tai vamman vuoksi tarvitsevien henkilöiden kotona asumista. 
Kuntayhtymä tekee omaishoitoperheiden kanssa sopimuksen hoidon toteutuksesta ja siitä maksetaan omaishoidon tukea.

Ikäihmisten omaishoidosta voit tiedustella lisää OHJURISTA. 

Lue lisää yli 65-vuotiaiden omaishoidosta.

Lue lisää OHJURIsta.

Omaishoito vammaisille ja alle 65-vuotiaille

Lue lisää vammaisten ja alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuesta.

Kotona asumista tukevat palvelut 

Kotihoidon palveluilla tuetaan ikäihmisten kotona asumista. Palveluita on muun muassa kotihoito, ateria-, turva- ja kuljetuspalvelut sekä päivätoiminta.

Lue lisää kotona asumista tukevista palveluista täältä. 

Palvelumme sotainvalideille ja rintamaveteraaneille

Sotainvalideille ja rintamaveteraaneille myönnetään kotiin annettavia palveluita, joiden tavoitteena on tukea kotona selviytymistä monipuolisesti.

Lue lisää sotaveteraanien palveluista. 

Kun kotona ei enää pärjää 

Ikääntyneiden asumisen lähtökohtana on, että kotona asutaan mahdollisimman pitkään kotiin annettavien palveluiden turvin. Asumispalvelu ei ole vaihtoehto kotihoidolle, vaan se on hoidon jatkumo, kun kotona asuminen kotiin annettavien palveluiden turvin ei ole mahdollista.

Jos ikäihminen ei ole säännöllisen kotihoidon tai omaishoidon tuen piirissä, ota yhteyttä asiakasneuvonta OHJURIIN.

Lue lisää OHJURIsta.

Lue lisää erilaisista asumispalvelu tavoista.

Koti asumispalvelussa

Asumispalveluiden piiriin henkilö siirtyy silloin kun henkilön toimintakyky on heikentynyt niin paljon, ettei kotona asuminen enää onnistu kotiin annettavien palveluiden ja tukitoimien turvin.

Asumispalvelu yksiköissämme on palveluasumista ja tehostettua palveluasumista. Asumispalveluita tuotetaan omana toimintana SOTEn omissa yksiköissä, ostopalveluna ja palvelusetelillä.

Yksilökohtaisen ratkaisun palveluasumiseen tai ympärivuorokautiseen hoivaan sijoittumisesta tekee moniammatillinen työryhmä. Viranhaltijapäätöksen palveluiden myöntämisestä tekee hoivakoordinaattori. 

Lue lisää asumispalveluyksiköistämme

Ikäihmisten mielenterveys ja päihteet

Lue lisää ikäihmisen mielenterveyteen ja päihteisiin liittyvistä palveluista täältä.