Ikäihmisten sosiaalihuollon kuljetuspalvelut

Ikäihmisten sosiaalihuollon kuljetuspalvelut

Liikkumista tukevan palvelun tarkoitus on tukea ensisijaisesti ikääntyneiden itsenäisen elämisen mahdollisuuksia kotona. Tavoitteena on antaa sellaisia palveluita, jotka mahdollistavat itsenäisen asumisen ja omatoimisen selviytymisen päivittäisistä toiminnoista.

Kuljetuspalveluja myönnetään max. 8 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa yksilölliseen tarpeeseen perustuen.

Kuljetusmatkat asiakas saa käyttää asiointimatkoihin SOTE kuntayhtymän alueella, eli Iisalmen, Kiuruveden, Sonkajärven ja Vieremän alueella. Sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetusmatkoja ei saa käyttää sairaus- yms. matkoihin, joihin voidaan saada korvausta KELAlta.

Palvelua myönnettäessä ja matkojen määrää arvioitaessa otetaan huomioon hakijan sosiaalinen ja taloudellinen tilanne. Kuljetuspalvelua myönnettäessä käytetään tulo- ja varallisuusharkintaa. Asiakkaan tulee antaa selvitys tuloistaan, metsäomaisuudesta ja pankkitilivaroistaan.

Palvelusta tehdään viranhaltijapäätös.

Liikkumisen tukea voidaan järjestää seuraavilla toteuttamistavoilla tai niiden yhdistelmillä:

* julkisten liikennevälineiden käytön ohjauksella ja ohjatulla harjoittelulla

* saattajapalveluna

* ryhmäkuljetuksina

* korvaamalla taksilla, invataksilla tai muulla vastaavalla ajoneuvolla tapahtuvasta

* kuljetuksesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset

* muulla soveltuvalla tavalla

Kuljetustuen (taksikortti) myöntäminen edellyttää, että:

* hakija ei kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä alentuneen toimintakyvyn, sairauden tai vamman perusteella, mutta hän ei ole liikkumisensa suhteen vaikeavammainen

* kuljetuspalvelu edistää hakijan toimintakykyä, selviytymistä sekä kotona asumista

* henkilö ei saa kulkemiseen tukea muiden säädösten nojalla

Toimi näin

Tulosta hakemus Ylä-Savon Soten nettisivuilta kohdasta kuljetuspalvelu ja liikkuminen.

Täytä hakemus ja toimita se liitteineen asiakasneuvonta OHJURIIN.

Hakemuksen voit hakea myös suoraan OHJURISTA.

OHJURI antaa myös tarvittaessa sinulle lisätietoja asiasta.

Ikäihmisten asiakasneuvonta Ohjuri

Asiakasneuvonta OHJURI antaa yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän alueella asuville ikäihmisille ja heidän omaisille, läheisille tai muille ikäihmisen tilanteesta huolestuneille.

OHJURI on matalankynnyksen neuvonta- ja palvelupiste, johon sinun kannattaa olla yhteydessä aina, kun tarvitset ohjausta ja neuvontaa tai tietoa palvelutarpeen selvittämisestä kotona asumisen tueksi.

OHJURIssa sinua opastaa asiakasohjaaja, joka tuntee yksityisiä ja kunnallisia palveluja sekä kolmannen sektorin toimintaa. Voit poiketa käymään ilman ajanvarausta. Neuvonta on maksutonta ja asioida voi myös anonyymisti.

Maanantai - Perjantai.

Standard opening times

  • Monday - Wednesday 09:00 - 15:00
  • Thursday 09:00 - 14:00
  • Friday 09:00 - 15:00

Ikäihmisten asiakasneuvonta OHJURI käyntipaikka

Asiakasneuvonta OHJURI antaa yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän alueella asuville ikäihmisille ja heidän omaisille, läheisille tai muille ikäihmisen tilanteesta huolestuneille.

OHJURI on matalankynnyksen neuvonta- ja palvelupiste, johon sinun kannattaa olla yhteydessä aina, kun tarvitset ohjausta ja neuvontaa tai tietoa palvelutarpeen selvittämisestä kotona asumisen tueksi.

OHJURIssa sinua opastaa asiakasohjaaja, joka tuntee yksityisiä ja kunnallisia palveluja sekä kolmannen sektorin toimintaa. Voit poiketa käymään ilman ajanvarausta. Neuvonta on maksutonta ja asioida voi myös anonyymisti.

Palvelupisteesta löytyy myös omaishoidon palveluohjaaja (Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi ja Vieremä), sekä vanhustyön sosiaalityöntekijä. Heillä on omat vastaanotto aikansa.

Osoite

Torikulma

Satamakatu 10-12, 74100 IISALMI

Standard opening times

Asiakasneuvonta Ohjuri
  • Monday - Wednesday 09:00 - 15:00
  • Thursday 09:00 - 14:00
  • Friday 09:00 - 15:00

Muut yhteystiedot

Puhelin
  • +358  407121190

Ikäihmisten asiakasneuvonta Ohjurin yhteydenottopyyntö

Lomakkeella voit jättää yhteydenottopyynnön Ohjurille koskien seuraavia palveluita:

- Kotihoito

- Omaishoidontuki

- Sotainvalidien- ja veteraanien palvelut

- Asumispalvelut

- Muu ohjaus tai neuvonta

Chat

Chat -palvelu on käytössä:

* terveyspalvelut (hoitaja ja lääkärin vastaanottopalvelut)

* suun terveydenhuolto

* ikäihmisten palvelut

* päihde- ja mielenterveyspalvelut (13-30 vuotta)

* perheiden ja nuorten palvelut

* neuvola ja kouluterveydenhoidon palvelut.

Chat -palvelussa voit asioida nimettömänä.

Jos asiasi on henkilökohtainen, niin chat -palveluohjaaja pyytää sinua tekemään vahvan tunnistautumisen (Suomi.fi -tunnistus pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella).

Keskustelu on mahdollista myös muuttaa videoyhteydeksi. Saa osallistumislinkin tekstiviestinä tai sähköpostina. Linkin avattuasi voit asioida videoyhteyden kautta.

Chat -palvelun kautta voidaan lähettää liitetiedostoja (pdf tai kuva).

Kun chat–palvelu on suljettu, voit kiireettömissä asioissa jättää yhteydenottoviestin.

Liikkumista tukevien palveluiden hakemus/ kuljetustuki

Liikkumista tukevien palveluiden hakemus/ kuljetustuki

Ikäihmisten liikkumisen tukemisen liittyvät asiakirjat