Ikäihmisten päivätoiminta

Ikäihmisten päivätoiminta

Ylä-Savon Soten Ikäihmisille tarkoitetun päivätoiminnan tarkoituksena on tukea tukea iäkkäiden hyvinvointia, omatoimisuutta, osallisuutta ja kotona asumista, edistää sosiaalista kanssakäymistä sekä tukea omaishoitajien jaksamista mahdollistamalla omaishoitajan lakisääteinen vapaa hoitotyöstä vaihtoehtoisesti päivätoiminnan avulla. Päivätoiminnan tavoitteena on tukea kotona asuvien ikääntyneiden psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista toimintakykyä.

Päivätoiminta on tarkoitettu asiakkaille, jotka eivät terveytensä tai kuntonsa vuoksi voi osallistua muihin kodin ulkopuolisiin toimintoihin (mm. kunnan, yhdistysten ja järjestöjen kerhotoimintaan). Päivätoiminnan kohderyhmänä ovat myös kuntoutuvat ja kotiutuvat asiakkaat, joiden kotona asumista edistetään ryhmätoiminnalla.

Palveluiden järjestäminen perustuu palvelutarpeenarviointiin ja yksilölliseen palvelu- ja kuntoutussuunnitelmaan. Palvelu on määräaikaista ja palvelun saanti liittyy kuntoutus-/ palvelusuunnitelmassa arvioituun aikaan. Palveluiden järjestämistapa voi olla kuntayhtymän oma toiminta tai ostopalvelu.

Päivätoiminnan sisältö suunnitellaan huomioiden asiakkaiden toiveet ja tarpeet, kalenterivuosi, erilaiset juhlapyhät ja teemat sekä erilaiset verkostotoiminta ja – toimintamallit. Päivätoiminnan käytössä on erilaisia kuntoutusvälineitä, ikäystävällistä teknologiaa ja kuntoutumista edistäviä sekä toimintakykyä harjoittavia pelejä ja välineitä. Viriketoiminta tarjoaa monipuolista toimintaa kaikki toimintakyvyn osa-alueet huomioiden. Jokaisessa päivätoimintaryhmässä on liikuntaa ryhmä- tai yksilömuotoisena perustuen asiakkaiden tarpeisiin.

Päivätoiminta päivä sisältää lounaan.

Päivätoiminnassa huolehditaan asiakkaiden lääkehoidosta tai muusta sairaanhoidollisesta palvelusta yksilöllisellä harkinnalla. Kuljetus päivätoimintaan järjestetään tarveharkinnalla. Ensisijaista on Palikuljetuksen käyttäminen tai yhteiskuljetus taksilla. Asiakas voi halutessaan itse järjestää kuljetuksen.

Toimi näin

Ota yhteys asiakasneuvonta Ohjuriin joko puhelimitse, sähköisellä yhteydenottopyynnöllä tai tule käymään neuvontapisteellä.

Keskusteltuasi asiakasohjaajan kanssa, tehdään palvelutarpeen arviointi.

Ikäihmisten asiakasneuvonta Ohjurin puhelinasiointi

Ikäihmisten asiakasneuvonta Ohjurista saat neuvontaa ja ohjausta Ylä-Savon Soten alueen ikäihmisille saatavilla olevista palveluista.

Standard opening times

Joka päivä lounas kello 11.30-12.00, tänä aikana ei ole asiakaspalvelua
  • Monday - Friday 09:00 - 14:00

Additional information

Ikäihmisten asiakasneuvonta OHJURI käyntipaikka, Iisalmi

Asiakasneuvonta OHJURI on matalankynnyksen neuvonta- ja palvelupiste, johon sinun kannattaa olla yhteydessä aina, kun tarvitset ohjausta ja neuvontaa tai tietoa palvelutarpeen selvittämisestä kotona asumisen tueksi.

OHJURIssa sinua opastaa asiakasohjaaja, joka tuntee yksityisiä ja kunnallisia palveluja sekä kolmannen sektorin toimintaa. Voit poiketa käymään ilman ajanvarausta. Neuvonta on maksutonta ja asioida voi myös anonyymisti.

Palvelupisteestä Iisalmesta löytyy myös omaishoidon palveluohjaaja (Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi ja Vieremä), sekä gerontologinen sosiaalityöntekijä. Heillä on omat vastaanottoaikansa.

Osoite

Torikulma

Satamakatu 10-12, 74100 IISALMI

Standard opening times

Asiakasneuvonta Ohjuri IISALMEN neuvontapisteen aukioloajat. Joka päivä lounas kello 11.30-12.00, tänä aikana ei ole asiakaspalvelua
  • Monday - Friday 09:00 - 14:00

Muut yhteystiedot

Puhelin

Additional information

Ikäihmisten asiakasneuvonta Ohjurin yhteydenottopyyntö

Lomakkeella voit jättää yhteydenottopyynnön Ohjurille koskien seuraavia palveluita:

- Kotihoito

- Omaishoidontuki

- Sotainvalidien- ja veteraanien palvelut

- Asumispalvelut

- Muu ohjaus tai neuvonta

Additional information

Ikäihmisten kotona asumista tukevien palvelujen chat

Chatissa voit kysyä ikäihmisten kotona asumisen tukemiseen liittyvien palvelujen ohjeita ja neuvoja.

Koronaan ja koronarokotuksiin liittyviä asioita voit kysyä Terveyspalvelujen chatistä.

Additional information


Löysitkö etsimäsi?

Auta meitä kehittämään verkkosivujamme!

Ikäihmisten päivätoimintaan liittyvät asiakirjat