Breadcrumb

Ikäihmisten tehostettu palveluasuminen

Ikäihmisten tehostettu palveluasuminen

Tehostettua palveluasumista järjestetään henkilöille, joilla palvelun tarve on ympäri vuorokautista. Asiakkaan toimintakyky on merkittävästi alentunut ja asiakas ei pärjää enää kotihoidon tai tavallisen palveluasumisen turvin. Asiakas tarvitsee runsaasti apua päivittäisissä toiminnoissaan.

Tehostetun palveluasumisen myöntäminen perustuu kuntayhtymän palvelutasomäärityksiin ja myöntämisperusteisiin.

Palveluista peritään kuntayhtymän hallituksen vahvistamat asiakasmaksut

Toimi näin

Erillistä hakemusta asumispalveluihin ei ole, vaan ota yhteyttä asiakasneuvontaan eli Ohjuriin.

Ohjuri kartoittaa palveluntarpeesi sekä toimintakykysi käytössä olevilla toimintakykymittareilla

* Rava (on mittari, jolla arvioidaan ikäihmisen toimintakykyä ja avuntarvetta, jotta hänet voidaan hoitaa hänelle sopivimmassa hoitomuodossa

* MMSE on lyhyt muistin ja tiedonkäsittelyn arviointiin tarkoitettu ns. minitesti

* ADL mittarilla arvioidaan päivittäisistä perustoiminnoista selviytymistä eli kykyä peseytyä, syödä, pukeutua, käydä wc:ssä, liikkua sekä pidättää virtsaa ja ulostetta.)

Ohjurin tekemän toimintakykyarvion perusteella moniammatillinen SAS-työryhmä (Selvitä, Arvioi, Sijoita) tekee yksilökohtaisen ratkaisun asumispalveluihin sijoittumisestasi.

Kieltäytyessäsi tarjotusta asumispalvelupaikasta, asia haetun palvelun osalta kuntayhtymän järjestämänä raukeaa. Kieltäytymisestä ja siitä seuranneesta asian raukeamisesta tehdään asiakirjamerkinnät.

Sijoituksissa huomioidaan aina kokonaistilanteesi. Harkinnan perusteena ovat palveluntarpeesi ja sen kiireellisyys sekä vapautuvat asumispalvelupaikat. Asumispalvelu voidaan myöntää myös määräaikaisesti.

Asumispalvelua voit saada haluamastasi kunnasta (Sosiaalihuoltolaki 60 §, Kotikuntalaki 3 a§). Oman kotikuntasi lisäksi enintään yhteen muuhun kuntaan on mahdollista hakeutua eli voit hakeutua SOTE-alueemme ulkopuoliseenkin kuntaan. Asumispalvelun tarpeesi arvioidaan yhdessä sen hetkisen kotikuntasi kanssa. Toisesta kunnasta tulevaan palvelun hakijaan suhtaudumme kuten kunnan muihinkin vastaavan palvelun hakijoihin.

Saat viranhaltija päätökset:

* jonottamispäätös hoivakoordinaattorilta

* palvelupäätöksen asumispalveluesimieheltä (omissa yksiköissä) tai palveluvastaavalta (ostopalveluissa) sekä

* asiakasmaksupäätös (tulo- ja menosidonnainen) talouspalveluiden laskutustiimin laskutussihteeriltä.

Asumispalveluyksikössä palveluntarpeesi arvioidaan kolmen kuukauden kuluessa ja myöhemmin tarvittaessa. Palveluntarpeesi voi muuttua niin, että palvelumuoto vaihtuu.

Ikäihmisten asiakasneuvonta Ohjuri

Asiakasneuvonta OHJURI antaa yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän alueella asuville ikäihmisille ja heidän omaisille, läheisille tai muille ikäihmisen tilanteesta huolestuneille.

OHJURI on matalankynnyksen neuvonta- ja palvelupiste, johon sinun kannattaa olla yhteydessä aina, kun tarvitset ohjausta ja neuvontaa tai tietoa palvelutarpeen selvittämisestä kotona asumisen tueksi.

OHJURIssa sinua opastaa asiakasohjaaja, joka tuntee yksityisiä ja kunnallisia palveluja sekä kolmannen sektorin toimintaa. Voit poiketa käymään ilman ajanvarausta. Neuvonta on maksutonta ja asioida voi myös anonyymisti.

Maanantai - Perjantai.

Standard opening times

Joka päivä lounas kello 11.30-12.00, tänä aikana ei ole asiakaspalvelua
  • Monday - Friday 09:00 - 14:00

Vanhustyön sosiaalityöntekijä

Gerontologinen (vanhustyön) sosiaalityöntekijä. Ylä-Savon Soten seudullinen ikäihmisten sosiaalityöntekijä kotihoito ja asumispalvelut.

Ensikontakti/ yhteys puhelimitse, tarvittaessa sosiaalityöntekijän kanssa voi varata kotikäyntiajan.

Asumispalveluyksikkö Aurinkokartano, Iisalmi

Iisalmessa Aurinkokartanon ikäihmisten asumispalveluyksikössä on 23 tehostetun palveluasumisen vuodepaikkaa ja 2 tavallista palveluasumisen vuodepaikkaa.

Aurinkokartano avasi ovensa 1.4.2017 ja siellä hoidetaan muistisairaita ikäihmisiä. Ilvola-Säätiö omistaa kiinteistön ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä tuottaa asumispalvelun.

+358 401945879, Asukasta koskevissa asioissa toivomme yhteydenottoa tähän numeroon., Maksullinen

+358 408302613, Asumispalveluesimies, Maksullinen

Osoite

Brofeldtintie 5, 74120 IISALMI

Standard opening times

  • Monday - Friday 08:00 - 15:00

Muut yhteystiedot

Sähköposti

kirjaamo@ylasavonsote.fi

Puhelin

Additional information

Tehostettua palveluasumista ikäihmisille.

ptv.servicechannel.chargedescription

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän Yhtymähallituksen vuosittain vahvistamat asiakasmaksut. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 3.8.1992/734.

Service opening times

Palvelukeskus Kirkonsalmi, Iisalmi

Palvelukeskus Kirkonsalmi on ikäihmisten asumispalveluyksikkö. Asukaspaikkoja yksikössämme on tällä hetkellä 68, joista neljä on lyhytaikaishoidon paikkoja, omaishoitajien lakisääteisiä vapaita varten. Ruuhveltti ja Aamunkajo ovat profiloituneet muistisairaiden ikäihmisten hoitamiseen. Päivänkaari, Viisari ja Iltatähti ovat tehostetun palveluasumisen osastoja, lisäksi Iltatähdessä on lyhytaikaishoidon paikat.

Palvelukeskus Kirkonsalmella on myös Kuntoutuspalveluiden ikäihmisille tarkoitettu Aurinkokellon kuntosali.

Puhelinnumero

+358 408302647, Aamunkajon asukasta koskevissa asioissa toivomme yhteyden ottoa tähän numeroon, Maksullinen

+358 408302648, Päivänkaaren asukasta koskevissa asioissa toivomme yhteyden ottoa tähän numeroon, Maksullinen

+358 408302649, Viisarin asukasta koskevissa asioissa toivomme yhteyden ottoa tähän numeroon, Maksullinen

+358 408302650, Iltatähden asukasta koskevissa asioissa toivomme yhteyden ottoa tähän numeroon, Maksullinen

+358 408302651, Ruuhveltin asukasta koskevissa asioissa toivomme yhteyden ottoa tähän numeroon, Maksullinen

+358 408302652, Lähiesimies , Maksullinen

+358 408302603, Asumispalveluesimies , Maksullinen

Osoite

Auringonkehrä 10, 74120 IISALMI

Standard opening times

  • Monday - Friday 08:00 - 15:00

Muut yhteystiedot

Sähköposti

kirjaamo@ylasavonsote.fi

Puhelin

Additional information

Palvelukeskus Kirkonsalmi Iisalmessa on ikäihmisten tehostetun palveluasumisen (yöhoidollinen) ja laitospalvelun (sosiaalihuoltolain mukainen laitoshoito)yksikkö.

ptv.servicechannel.chargedescription

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän Yhtymähallituksen vuosittain vahvistamat asiakasmaksut. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 3.8.1992/734.

Service opening times

Ikäihmisten asiakasneuvonta OHJURI käyntipaikka, Iisalmi

Asiakasneuvonta OHJURI on matalankynnyksen neuvonta- ja palvelupiste, johon sinun kannattaa olla yhteydessä aina, kun tarvitset ohjausta ja neuvontaa tai tietoa palvelutarpeen selvittämisestä kotona asumisen tueksi.

OHJURIssa sinua opastaa asiakasohjaaja, joka tuntee yksityisiä ja kunnallisia palveluja sekä kolmannen sektorin toimintaa. Voit poiketa käymään ilman ajanvarausta. Neuvonta on maksutonta ja asioida voi myös anonyymisti.

Palvelupisteestä Iisalmesta löytyy myös omaishoidon palveluohjaaja (Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi ja Vieremä), sekä vanhustyön sosiaalityöntekijä. Heillä on omat vastaanotto aikansa.

Asiakasneuvonta OHJURI palvelee ympäristö kunnissa joka kuukauden VIIMEINEN KESKIVIIKKO seuraavasti:

Kiuruvedellä

Kello 9-15 (lounastauko kello 11.30-12)

Kiuruveden kaupungintalo, Harjukatu 2, sisäänkäynti Harjukadun puoleisesta ovesta (kotihoidon käytävä, huone 186)

Sonkajärvellä

kello 12.30-15

Sonkajärven terveyskeskus, Taivallahdentie 4, sisäänkäynti terveyskeskuksen sisäpihalta, josta opastus (neuvontapiste vasemmalla yhdyskäytävällä)

Vieremällä

kello 9-11.30

Vieremän terveyskeskus, Ponssentie 11, sisäänkäynti pääovesta, josta opastus perille

Osoite

Torikulma

Satamakatu 10-12, 74100 IISALMI

Standard opening times

Asiakasneuvonta Ohjuri IISALMEN neuvontapisteen aukioloajat. Joka päivä lounas kello 11.30-12.00, tänä aikana ei ole asiakaspalvelua
  • Monday - Friday 09:00 - 14:00

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kiuruveden terveyskeskus

Kiuruveden terveyskeskuksessa on perusterveydenhuollon ja perhe- ja aikuissosiaalityön palveluja sekä hoitokodit Niva ja Veikkola.

Osoite

Nivankatu 31, 74700 KIURUVESI

Standard opening times

  • Monday - Friday 07:00 - 18:00

Muut yhteystiedot

Additional information

Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksikön Hoitokoti Veikkolan ja Hoitokoti Nivan aukioloaika maanantai - perjantai klo 8 - 15. Hoitokotien asumispalveluesimiehen yhteystiedot: +358 40712 6943.

ptv.servicechannel.chargedescription

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän Yhtymähallituksen vuosittain vahvistamat asiakasmaksut. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 3.8.1992/734.

Service opening times

Sonkajärven sosiaali- ja terveyskeskus

Sonkajärven terveyskeskuksessa on perusterveydenhuollon palveluja sekä palvelukeskus Tuulikannel.

Osoite

Taivallahdentie 4, 74300 SONKAJÄRVI

Standard opening times

Terveyskeskus on avoinna:
  • Monday - Friday 07:00 - 15:30

Muut yhteystiedot

Additional information

Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen Palvelukeskus Tuulikannel aukioloaika: maanantai - perjantai klo 8 - 15. Yhteystiedot: asumispalveluesimies puh. +358 40489 4219.

ptv.servicechannel.chargedescription

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän Yhtymähallituksen vuosittain vahvistamat asiakasmaksut. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 3.8.1992/734.

Service opening times

Palvelukeskus Tuulikannel, Sonkajärvi

Sonkajärven keskustassa sijaitsevassa palvelukeskuksessamme on kolme tehostetun palveluasumisen yksikköä; Kuusela, Päivänkehrä ja Sinitaivas sekä lyhytaikais- eli tilapäishoidon yksikkö Kipinä. Asumispalvelupaikkoja tehostetussa palveluasumisessa on viisikymmentäkolme ja tilapäishoitopaikkoja on viisi.

+358 407121240, Kuuselan asukasta koskevissa asioissa toivomme yhteyden ottoa tähän numeroon, Maksullinen

+358 407126746, Päiväkehrän asukasta koskevissa asioissa toivomme yhteyden ottoa tähän numeroon, Maksullinen

+358 404894251, Sinitaivaan asukasta koskevissa asioissa toivomme yhteyden ottoa tähän numeroon, Maksullinen

+358 404894223, Kipinän asukasta koskevissa asioissa toivomme yhteyden ottoa tähän numeroon, Maksullinen

+358 404894245, Lähiesimies, Sinitaivas, Päivänkehrä ja Kipinä Maksullinen

+358 404894219, Asumispalveluesimies, Kuusela Maksullinen

Osoite

Taivallahdentie 4 B, 74300 SONKAJÄRVI

Standard opening times

  • Monday - Friday 08:00 - 15:00

Muut yhteystiedot

Sähköposti

kirjaamo@ylasavonsote.fi

Puhelin

Additional information

Palvelukeskus Tuulikannel sijaitsee terveyskeskuksen rakennuksen alapuolella. Sisäänkäynti yksiköihin pääovasta. Kuusela sijaitsee ensimmäisessä kerroksessa. Sinitaivas ja Päivänkehrä sijaitsee toisessa kerrroksessa. Kipinä sijaitsee entisen vuodeosaston tiloissa, käynti terveyskeskuksen takaa.

ptv.servicechannel.chargedescription

Service opening times
Käynnit sovitusti Open 24/7

Hoitokoti Veikkola, Kiuruvesi

Hoitokoti Veikkola sijaitsee terveyskeskuksen yhteydessä ja meillä on 26 tehostetun palveluasumisen asiakaspaikkaa ikäihmisille.

Hyvän hoitomme tavoitteena on, että omasta kodista hoitoon muuttaneen vanhuksen ei tarvitse enää vaihtaa hoitopaikkaa.

Vastuuhoitajamalli takaa asukkaan taustoihin perehtymisen tarkasti sekä omaisten ja hoitopaikan välisen yhteydenpidon. Veikkolassa ei ole vierailuaikoja, vaan vieraat ovat tervetulleita heille sopivana ajankohtana.

Tekniikka on tuotu piristämään asukkaiden arkea. Äly- TV:stä saadaan iloa katsomalla vaikka hauskoja kissavideoita. Tablettitietokoneella voidaan koota palapelejä ja olla videoyhteydellä omaisiin.

Barohyljerobotti SULO on varattavissa asiakkaidemme iloksi.

Toteutamme asukkaiden toimintakykyä ylläpitävää ja edistävää hoitotyön toimintamallia. Kannustamme ja avustamme asukkaita toimimaan itsenäisesti niissä toiminnoissa joihin he vielä kykenevät.

Osoite

Nivankatu 31 C, 74700 KIURUVESI

Muut yhteystiedot

Sähköposti

kirjaamo@ylasavonsote.fi

Puhelin

Hoitokoti Niva, Kiuruvesi

Hoitokoti Niva toimii Kiuruvedellä entisen terveyskeskusosaston tiloissa. Hoitokoti Nivassa on 11 seudullista lyhytaikaishoivan paikkaa ja tehostetun palveluasumisen 16 asiakaspaikkaa.

Molemmat yksiköt tarjoavat sosiaalihuoltolain mukaista hoitoa ja hoivaa. Seudullisille lyhytaikaishoivan paikoille tullaan pääasiassa sovitusti Ohjurin tai omaishoidon palveluohjaajan kautta. Kriisipaikoille asiakkaita otetaan ainoastaan sosiaalisin syin esim. silloin, kun omais- tai läheishoitaja sairastuu illalla, yöllä tai viikonloppuna. Asiakkailla tulee olla hoivan, ei sairauden tarve.

+358 407121154, Tehostetun palveluasuminen asukasta koskevissa asioissa toivomme yhteydenottoa tähän numeroon, Maksullinen

+358 404894253, Lyhytaikaishoivan asukasta koskevissa asioissa toivomme yhteydenottoa tähän numeroon, Maksullinen

+358 407126943, Asumispalveluesimies, Maksullinen

Osoite

Nivankatu 31 A, 74700 KIURUVESI

Muut yhteystiedot

Sähköposti

kirjaamo@ylasavonsote.fi

Puhelin

Hoitokoti Kallionsydän, Kiuruvesi

Hoitokoti Kallionsydän on kolmekymmentä paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö, jossa hoidetaan ikäihmisiä ympärivuorokautisesti.

Hoidamme asukkaita yksilöllisesti ja kunnioittavasti, asukkaan omat toiveet huomioon ottaen sekä noudatamme toiminnassamme kuntouttavaa työotetta. Yksikössämme on kaksi tiimiä Saaristo ja Lehto.

Asukkaiden virkistyskäyttöön on käytössämme tabletti ja bluetooth-kaiuttimet sekä Äly tv:t molemmissa tiimeissä. Terassillamme on infrapunakattolämmittimet jotka mahdollistavat ulkoilun viileämmälläkin säällä.

+358 406838034, Saariston asukasta koskevat yhteydenotot toivomme tähän numeroon, Maksullinen

+358 406838271, Lehdon asukasta koskevat yhteydenotot toivomme tähän numeroon, Maksullinen

+358 406837128, Asumispalveluesimies, Maksullinen

Osoite

Kaijanlammentie 5, 74700 KIURUVESI

Muut yhteystiedot

Sähköposti

kirjaamo@ylasavonsote.fi

Puhelin

Additional information

Yksikössä on kaksi tiimiä Saaristo ja Lehto. Saariston sisäänkäynti on oikean puoleisesta ovesta ja Lehtoon vasemmanpuoleisesta ovesta. Molemmilla ovilla ovikello, jota soittamalla pääsee sisään.

ptv.servicechannel.chargedescription

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän Yhtymähallituksen vuosittain vahvistamat asiakasmaksut. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 3.8.1992/734.

Service opening times
Vierailut sopimuksen mukaan Open 24/7

Palvelukeskus Virranranta, Kiuruvesi

Kiuruvedellä Palvelukeskus Virranrannan ikäihmisten asumispalveluyksikössä on kaksi tehostetun palveluasumisen (yöhoidollinen) osastoa Huusholli (dementiayksikkö) ja Jokiranta.

Virranrannassa on Kiuruveden kotihoidon asiakkaille tarkoitettua päivätoimintaa ja kuntoutuspalveluja.

Vuokrattavina tiloina on juhlasali, jumppasali ja päiväkeskus.

+358 40653650 Kaislan asukasta koskevissa asioissa toivomme yhteyden ottoa tähän numeroon, Maksullinen

+358 403588130 Korteen asukasta koskevissa asioissa toivomme yhteyden ottoa tähän numeroon, Maksullinen

+358 403506652 Ulpukan asukasta koskevissa asioissa toivomme yhteyden ottoa tähän numeroon, Maksullinen

+358 401599985 Huushollin asukasta koskevissa asioissa toivomme yhteyden ottoa tähän numeroon, Maksullinen

+358 403506635 Asumispalveluesimies

Osoite

Kuorevirrankatu 13, 74700 KIURUVESI

Standard opening times

  • Monday - Friday 08:00 - 15:00

Muut yhteystiedot

Sähköposti

kirjaamo@ylasavonsote.fi

Ikäihmisten asiakasneuvonta Ohjurin yhteydenottopyyntö

Lomakkeella voit jättää yhteydenottopyynnön Ohjurille koskien seuraavia palveluita:

- Kotihoito

- Omaishoidontuki

- Sotainvalidien- ja veteraanien palvelut

- Asumispalvelut

- Muu ohjaus tai neuvonta


Löysitkö etsimäsi?

Auta meitä kehittämään verkkosivujamme!