Breadcrumb

Kotona asumista tukevat palvelut

Kotona asumista tukevat palvelut

Kotona asumista tukevat palvelut kuuluvat kunnan järjestettäviin palveluihin ja niillä tuetaan ikäihmisten kotona asumista. 

Kaikissa kysymyksissä sinua neuvoo ja palvelee ikäihmisten asiakasneuvonta OHJURI. 

Palvelujen myöntäminen perustuu asiakasohjaajan tekemään palvelutarpeen arviointiin. Palveluita ei voida aloittaa ennen kuin palvelutarpeen arviointi ja mahdollinen päätös on tehty. Palveluiden järjestämisestä peritään kuntayhtymän hallituksen vahvistamat asiakasmaksut. 

Lue lisää OHJURISTA ja palveluntarpeen arvioinnista

Lue lisää asiakasmaksuistamme

Ikäihmisten kotihoito

Kotihoitoa voi saada ikäihminen tai pitkäaikaissairas, joka ei selviydy kotona ilman hoitoa ja huolenpitoa. Hänen avun tarpeensa on säännöllistä ja päivittäistä. Kotihoitoa toteuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstö yhteistyössä omaisten kanssa. 

Palveluiden myöntäminen perustuu yksilölliseen ja moniammatilliseen palvelutarpeen arviointiin. Avun tarpeen ollessa vähäistä asiakas ohjataan yksityisen palveluntuottajan tai kolmannen sektorin palveluihin.

Lue lisää kotihoidosta

Kotihoidon tukipalvelut 

Kotihoidon tukipalvelut kuuluvat kunnan harkinnan perusteella järjestettäviin palveluihin. Tukipalvelujen tarkoituksena on tukea pääasiassa ikäihmisten kotona asumista. 
Kotiin myönnettäviä tukipalveluita ovat muun muassa ateria-, turva- ja liikkumista tukevat palvelut sekä päivätoiminta.

Erilaisia ateriapalveluita on saatavana myös itsenäisesti/ yksityisenä ostopalveluna.
Turvapalvelujen tarkoituksena on tukea kotona selviytymistä ja lisätä tarvittaessa turvallisuuden tunnetta sekä mahdollistaa avunsaanti kotiin ympäri vuorokauden. Erilaisia turvalaitteita on saatavana myös itsenäisesti. 

Lue lisää Kotihoidon ateria- ja turvapalveluista

Liikkumista tukevien palvelujen tarkoitus on tukea ensisijaisesti ikääntyneiden itsenäisen elämisen mahdollisuuksia kotona. Tukea voidaan järjestää erilaisilla toteuttamis- ja ohjaustavoilla yksilöllisen palvelutarpeen perusteella.

Lue lisää Ikäihmisten liikkumista tukevista palveluista

Ensisijaisesti ikäihmisille tarkoitetun päivätoiminnan tarkoituksena on tukea sosiaalisia kontakteja ja tarjota kuntouttavaa toimintaa sekä virikkeitä kotona selviytymiseen.

Lue lisää ikäihmisten päivätoiminnasta

Täältä löydät yksityiset palveluntuottajat, jotka kuntayhtymä on hyväksynyt kotiin annettavia palveluita tuottavien sosiaalipalvelujen rekisteriin.


Löysitkö etsimäsi?

Auta meitä kehittämään verkkosivujamme!