Kuntoutusohjaus

Kuntoutusohjaus

Vammaispalveluna järjestään myös kuntoutusohjausta, jonka tavoitteena on tukea vammaisen henkilön kuntoutumista hänen omassa toimintaympäristössään. Kuntoutusohjaus pitää sisällään vammaisen henkilön ja hänen läheistensä konsultointia ja ohjausta. Palvelua jörjestetään ostopalveluna kuntoutusohjausta tarjoavilta palveluntuottajilta. Vammaispalveluna kuntoutusohjausta järjestetään erityisesti autismin kirjoon kuuluville lapsille ja heidän perheilleen.

Kuntoutusohjausta järjestetään myös osana kehitysvammaisen erityishuoltoa, jolloin palvelua järjestetään kehitysvammalain mukaisesti eikä vammaispalvelulain mukaisena määrärahasidonnaisena palveluna.

Kuntoutusohjausta haetaan vammaispalveluhakemuksella. Vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä tekee päätöksen kuntoutusohjauksen myöntämisestä perustuen asiakkaan yksilölliseen palvelusuunnitelmaan ja palvelutarpeen arviointiin.

Kuntoutusohjauksella tarkoitetaan myös erikoissairaanhoidon lääkinnälliseen kuntoutuksen piiriin kuuluvaa ohjauspalvelua. Erikoissairaanhoidon kuntoutusohjaukseen kuuluu vammaisen henkilön ja hänen lähiyhteisönsä ohjaaminen sekä vammaisen henkilön toimintamahdollisuuksien lisäämiseen liittyvistä erityistarpeista tiedottaminen. Vammaispalvelujen sosiaalityöntekijät ja palveluohjaajat tekevät moniammatillista verkostoyhteistyötä sekä vaikeavammaisten että kehitysvammaisten erikoissairaanhoidon palvelujen järjestäjien kanssa.