Lapsen elatusavun vahvistaminen

Lapsen elatusavun vahvistaminen

Jokaisella lapsella on oikeus riittävään elatukseen, mikä sisältää sekä aineellisten että henkisten tarpeiden tyydyttämisen. Lapsella on oikeus myös tarvitsemaansa hoitoon ja koulutukseen. Vanhemmat vastaavat kykynsä mukaan lapsensa elatuksesta. Lapsen oikeus saada elatus vanhemmiltaan päättyy yleensä, kun lapsi täyttää kahdeksantoista vuotta.

Koska vanhemmat ovat velvollisia huolehtimaan lapsensa elatuksesta, tulee sen vanhemmista, joka muulla tavoin ei huolehdi lapsensa elatuksesta, suorittaa tälle elatusapua. Käytännössä tämä tulee useimmiten kysymykseen silloin, kun avioliitto purkautuu tai lapsi on syntynyt avioliiton ulkopuolella.

Elatusavun määrä ja suoritustapa vahvistetaan kirjallisella sopimuksella, jonka sosiaalilautakunta vahvistaa, tai tuomioistuimen päätöksellä. Tällöin sopimukset ovat oikeustoimikelpoisia. Tämä tarkoittaa sitä, että elatusapu voidaan periä ongelmatilanteissa ulosottoteitse (Laki lapsen elatuksesta 7-8 §). Useimmiten elatusapu vahvistetaan kuukausittain suoritettavaksi. Myös kertakorvaus on mahdollinen. Elatusapusopimusta tehtäessä oleellista on lapsen elatuksen tarve sekä vanhempien elatuskyky.

Sosiaalilautakunnan tai tuomioistuimen vahvistamaa elatusavun määrää voidaan muuttaa, jos lapsen tai elatusvelvollisen olosuhteissa on tapahtunut olennaisia muutoksia tai jos sopimus on ilmeisen kohtuuton, elatusavun määrä on liian alhainen tai liian korkea. Sosiaalilautakunnalle määrätyistä lapsen elatukseen liittyvistä tehtävistä huolehtii käytännössä usein lastenvalvoja.

Toimi näin

Ota yhteyttä lastenvalvojiin lapsen elatukseen liittyvissä asioissa maanantaista perjantaihin puhelinaikana klo 12 – 13.

Sosiaalityön seudullinen palveluohjaus

Palveluyksikkö antaa asiakkaalle yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa asiakkaan elämäntilanteen mukaisesti.

Palveluohjaajat ohjaavat asiakkaita aikuis-, perhe- ja vammaissosiaalityön palveluihin.

Tarvittaessa ohjaus myös yhteistyökumppaneille tai asiakkaan tilanteen selvittelyä yhteistyötahojen (mm. Kela, Te- palvelut, terveyspalvelut, ulosottovirasto, talous- ja velkaneuvoja) kanssa.

Standard opening times

  • Monday - Friday 09:00 - 15:00

Additional information

Service opening times
Sosiaalityön seudullinen palveluohjaus on avoinna:
  • Monday - Friday 09:00 - 15:00

Iisalmen sosiaalikeskus

Sosiaalikeskuksen palveluita ovat perhe-, aikuis- ja vammaissosiaalityö sekä perheoikeudelliset palvelut.

Osoite

Virrankatu 2, 2. krs, 74100 IISALMI

Standard opening times

  • Monday - Friday 09:00 - 15:00

Muut yhteystiedot

Puhelin

Additional information

Service opening times
Iisalmen sosiaalikeskus on avoinna:
  • Monday - Friday 09:00 - 15:00

Löysitkö etsimäsi?

Auta meitä kehittämään verkkosivujamme!