Lapset, nuoret ja perheet PÄÄKUVA

Breadcrumb

Lapset, nuoret ja perheet

Lapset, nuoret ja perheet

Lapsille, nuorille ja perheille suunnattuja palveluja ovat muun muassa neuvolapalvelut, koululaisten ja opiskelijoiden palvelut sekä erilaiset perhepalvelut. 

Neuvolat 

Neuvolapalveluitamme ovat ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvola, äitiysneuvola ja lastenneuvola. Palvelut ovat perheille maksuttomia. Lue lisää neuvolapalveluista täältä. 

Toiminnan tavoitteena on asiakkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Toiminta perustuu määräaikaistarkastuksiin ja yksilöllisesti sovittuihin tapaamisiin. Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille tarkoitettuja maksuttomia peruspalveluja.

Äitiysneuvolapalvelut ovat tarkoitettu lasta odottaville perheille. Palveluilla turvataan äidin ja syntyvän lapsen terveyttä ja hyvinvointia. Lastenneuvolassa seurataan lapsen terveyttä, kasvua ja kehitystä, annetaan rokotuksia ja tuetaan perhettä tarpeen mukaan. Ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvolan palveluihin kuuluvat raskauden ehkäisyn suunnittelu ja seuranta sekä seksuaaliterveyden tukeminen.

Lapsiperheiden monipuoliset palvelut

Tarjoamme lapsiperheille erilaisia palveluita, joista esimerkiksi perhetyön tavoitteena on löytää perheen omia voimavaroja ohjauksen, neuvonnan ja yhdessä tekemisen keinoin. Perheneuvola tukee taas erilaisissa kasvuun sekä kehitykseen liittyvissä huolissa ja kotipalvelu auttaa, jos tarvitset kotona tapahtuvaa tukea. Lue lisää lapsiperheiden palveluista. 

Ero lapsiperheessä? 

Erotilanteessa perheitä tukevat perheneuvolamme palvelut. Lue lisää perheneuvoloiden palveluistamme.  Lisätietoa erosta lapsiperheessä voit lukea myös Ensi- ja turvakotienliiton sivuilta.

Perheoikeudelliset palvelut ja adoptio

Perheoikeudellisissa palveluissa hoidetaan muun muassa lapsen elatusapuun, isyyden selvittämiseen ja tunnustamiseen, lapsen huoltoon, asumiseen ja tapaamisoikeuteen sekä adoptioon liittyviä asioita. Lue lisää perheoikeudellisista palveluista. 

Lue lisää adoptioneuvonnasta.

Koululaisten ja opiskelijoiden palvelut 

Kouluterveydenhuolto lakisääteistä ja maksutonta terveydenhuoltoa peruskoululaisille ja heidän perheilleen. Lue lisää kouluterveydenhuollosta täältä. 

Opiskeluterveydenhuollon palvelut on tarkoitettu kuntayhtymämme alueella sijaitsevien toisen asteen oppilaitosten sekä ammattikorkeakoulun opiskelijoille kotipaikkakunnasta riippumatta.

Lue lisää opiskeluterveydenhuollosta täältä. 

Lue lisää opiskelijoiden suun terveydenhuollosta täältä. 

Mikä nuoren mieltä vaivaa?

Lasten ja nuorten mieli ovat joskus myllerryksessä pitkänkin aikaa. Tilanteisiin kannattaa hakea apua ja tukea ajoissa.  Lue lisää ja hae tukea koululaisille ja opiskelijoille suunnatuista koulupsyykkari ja kuraattoritoiminnan palveluistamme. 

Päihdepsyykkarista voit lukea lisää täältä.

Lastensuojelu 

Lastensuojelu on työtä lasten ja perheiden hyväksi. Lue lisää lastensuojelusta täältä. 

Lastensuojeluilmoituksen voit tehdä tämän linkin kautta.

Mihin otan yhteyttä?

Maksuttomaan palveluohjaukseen voit soittaa, kun olet huolestunut lapsestasi, perhesuhteessanne on ongelmaa, tarvitset apua kotiin tai haluat keskustella perheenne tilanteesta, mutta et tiedä mistä kysyisit neuvoa. Soita numeroon 0400 144 514 arkisin (ma–pe) kello 12.00–14.00 välisenä aikana. Palveluohjaaja ottaa sinuun yhteyttä puhelimitse 1–3 työpäivän kuluessa.

Yhteydenottopyyntö

 


Löysitkö etsimäsi?

Auta meitä kehittämään verkkosivujamme!

Terveyskylän talot Lapset, nuoret ja perheet -sivulle

Terveyskylä

Millaista hoitoa vaivani vaatii?
Tietoa, tukea, ohjeita ja oirearvioita löydät terveyskyla.fi-verkkosivuilta. Klikkaa kuvaa ja tutustu Terveyskyla.fi:n taloihin tai klikkaa kuvan alla olevia linkkejä.

Terveyskylän banneri logolla, jossa mäen päällä erilaisia asiakkaita

Naistentalo

Miestalo

Nuorten talo 

Lastentalo

Mielenterveystalo