Breadcrumb

Osastopalvelut

Osastopalvelut

Osastopalveluissa omatoimisuuden tukeminen ja toimintakyvyn säilyttäminen sekä kohottaminen ovat hoidon keskeisiä periaatteita. Potilaita kannustetaan ja tuetaan suoriutumaan päivittäisistä toiminnoista itse ja autetaan, kun potilaan voimavarat eivät riitä.

Ylä-Savon osasto 1

Sydän-, keuhko- tai muuhun sisätautiseen sairauteen saat hoitoa ja kuntoutusta joko perusterveydenhuollon osastopaikalla tai erikoissairaanhoidon sydänvalvomossa. Osastopaikka valikoituu sairautesi oireiden ja lääkärin hoito-ohjeiden mukaan. Saattohoitopotilaille osasto toimii tukiosastona. Osasto on jaettu kolmeen tiimiin, A, B ja sydänvalvomo. Jokaisessa tiimissä on oma hoitohenkilökuntansa kussakin työvuorossa, joilta saat tietoa omasta sairaudestasi ja hoidon etenemisestä.

Ylä-Savon osasto 2

Leikkauksen tai sairauden jälkeistä kuntoutusta tai jonkin tulehdussairauden hoitoa saat Ylä-Savon osasto 2:lla. Osasto on jaettu kahteen tiimiin, joissa on oma hoitohenkilökunta leikkauksista kuntoutuville potilaille ja toinen työtiimi tulehdussairauksia sairastaville potilaille. Heiltä saat tietoa omasta hoidostasi.

Ylä-Savon osasto 3

Jos sairautesi vaatii hoitoa eristyksessä eli tarvitset oman huoneen esim. runsas oireisen vatsataudin vuoksi, hoitoa saat Ylä-Savon osasto 3:lla. Osastolla on erillinen osa eristyshuoneille, jossa oma hoitohenkilökunta. Toisessa tiimissä saa hoitoa ja kuntotutusta muistisairauteen tai sen tuomiin oireisiin, jossa on muistisairauksiin erikoistunut hoitohenkilökunta. Heiltä saat tietoa oman hoitojakson etenemisestä.

Dialyysiosasto

Kroonista munuaisten vajaatoimintaa sairastavat saavat hemodialyysihoitoa Ylä-Savon alueella dialyysiosastolla. Hoitoa saavat myös alueellamme vieraileville hemodialyysipotilaat. Potilaat käyvät hoidossa tavallisesti kolme kertaa viikossa ja hoitoaika on 4 - 5 tuntia maanantaista lauantaihin. Osaston yhteydessä toimii munuaistautien poliklinikka kaksi kertaa viikossa. Potilaat osallistuvat vointinsa mukaan oman hoitonsa suunnitteluun ja toteutukseen.

Toimi näin

Osastolle tullaan lääkärin lähetteellä vastaanotolta, päivystyksestä tai toisesta hoitolaitoksesta jatkohoitoon tai kuntoutukseen.

Vierailu osastolla

Huomioittehan vastuskyvyltään heikentyneet potilaamme. Toivomme ettette vieraile sairastaessanne itse tarttuvaa virustautia: flunssaa, vatsatautia tms.

Osasto 1:n puhelinasiointi

sisätautipotilaan hoitoon liittyvät asiat

Additional information

Arkipäivisin soitot ohjautuvat klo 8-11 sihteerille. Hoitajille soittoaika arkipäivisin kello 11 eteenpäin. Vierailuaika kello 12-19. Hoitohenkilökunnan kanssa voi tarvittaessa sopia joustavammasta vierailuajasta.

Osasto 2:n puhelinasiointi

Leikkauspotilaan jatkohoito ja kuntoutus. Infektiopotilaan (esimerkiksi haava) hoito. Potilas- ja läheiskyselyt hoitohenkilökunnalta arkisin klo 11 alkaen. Arkipäivisin klo 8-11 puheluun vastaa sihteeri.

Additional information

Arkipäivisin soitot ohjautuvat klo 8-11 sihteerille. Hoitajille soittoaika arkipäivisin kello 11 eteenpäin. Vierailuaika kello 12-19. Hoitohenkilökunnan kanssa voi tarvittaessa sopia joustavammasta vierailuajasta.

Osasto 3:n puhelinasiointi

Infektio- ja eristyspotilaiden hoito.

Additional information

Arkipäivisin soitot ohjautuvat klo 8-11 sihteerille. Hoitajille soittoaika arkipäivisin kello 11 eteenpäin. Vierailuaika kello 12-19. Hoitohenkilökunnan kanssa voi tarvittaessa sopia joustavammasta vierailuajasta.

Dialyysiosaston puhelinasiointi

Osaston yhteydessä toimii munuaistautien poliklinikka kaksi kertaa viikossa. Toimimme yhteistyössä Kuopion yliopistollisen sairaalan dialyysiosaston kanssa.

Additional information

Osasto on avoinna 7-15 maanantaista lauantaihin.

Kampus Terveys (entinen Iisalmen terveyskeskus)

Kampus Terveys -rakennuksessa (entinen Iisalmen terveyskeskus) on perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja sekä osastopalvelut.

Osoite

Meijerikatu 2, 74120 IISALMI

Standard opening times

Kampus Terveys, pääovi avoinna:
 • Monday - Friday 07:30 - 20:00
 • Saturday 08:30 - 17:00
 • Sunday 08:30 - 17:00
Kampus Terveys, Enskan ovi (sisäänkäynti Riistakadun puolelta) avoinna:
 • Monday - Friday 07:30 - 15:30
 • Saturday 09:00 - 16:00
 • Sunday 09:00 - 16:00
Kampus Terveys, Neuvolan ovi avoinna:
 • Monday - Tuesday 07:30 - 16:00
 • Wednesday 07:30 - 18:00
 • Thursday 07:30 - 16:00
 • Friday 07:30 - 16:00
Kampus Terveys, Hammashoitolan ovi (sisäänkäynti sisäpihan puolelta) avoinna:
 • Monday - Friday 07:15 - 15:00

Muut yhteystiedot

Additional information

Osastot 1, 2, ja 3 ovat Iisalmen terveyskeskus 2. kerroksessa. Dialyysiosasto on Iisalmen Veljeskoti, 2 krs.


Löysitkö etsimäsi?

Auta meitä kehittämään verkkosivujamme!