Breadcrumb

Potilas- ja asiakasturvallisuus -sivun sisältö

Potilas- ja asiakasturvallisuus

Asiakas- ja potilasturvallisuus on keskeinen osa hyvää ja laadukasta hoitoa ja hoivaa. Siihen kuuluvat palvelujen ja hoitamisen turvallisuus, lääkehoidon turvallisuus sekä laitteiden ja tarvikkeiden turvallisuus. Asiakkaan ja potilaan näkökulmasta turvallisuus on sitä, että hän saa tarvitsemansa hoidon, hoivan tai palvelun oikeaan aikaan oikeassa paikassa ja oikealla tavalla, eikä niistä aiheudu hänelle mitään haittaa.

Meillä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä toimii osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta. Tavoitteemme on, että potilaamme ja asiakkaamme saavat hyvää ja turvallista hoitoa. Vahingon tuottaminen ei ole henkilökunnan tarkoituksena. Usein syyt erilaisiin vaaratapahtumiin ovat työntekijästä riippumattomia tekijöitä, kuten häiriöt järjestelmissä tai työtehtävän keskeytyminen.
Kuntayhtymään on laadittu potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelma vuosille 2020-2022, josta löydät tarkemman kuvauksen siitä, miten turvaamme hoitoasi ja hoivaasi.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelma vuosille 2020-2022
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän laatu-, potilas- ja asiakasturvallisuusraportti vuodelta 2021

Mitä sinä voit tehdä oman turvallisuutesi edistämiseksi?

Vaikka terveydenhuollon henkilöstö vastaa hoidon turvallisuudesta, myös potilailla ja asiakkailla sekä heidän läheisillään on keskeinen rooli asiakas- ja potilasturvallisuuden edistämisessä.

 • Pidä kirjaa siitä, mitä lääkkeitä ja luontaistuotteita käytät.
 • Kerro myös käyttämistäsi vitamiini- ja luontaistuotteista.
 • Tutustu lääkkeisiisi ja käytä niitä ohjeiden mukaan.
 • Varmista, että henkilökunnalla on sinusta ja tilanteestasi riittävät ja oikeat tiedot. 
 • Varmista, että sinua hoitavat lääkärit ja hoitajat tietävät lääkeallergioistasi ja aikaisemmista lääkereaktioistasi.
 • Pidä huolta, että henkilöllisyytesi varmistetaan ennen sinulle tehtävää toimenpidettä, tutkimusta tai lääkkeenantoa. 
 • Kerro, jos sinulla on kipua.
 • Huolehdi käsihygieniasta. Huolehdi myös siitä, että vieraasi pesevät ja desinfioivat kätensä ohjeiden mukaisesti.
 • Noudata saamiasi hoito-ohjeita. Kerro, jos se tuottaa sinulle vaikeuksia.
 • Kerro, jos sinua epäilyttää tai huolettaa jokin hoitoosi liittyvä asia.
 • Varmista, että saat tiedon sinulle tehtyjen toimenpiteiden tuloksista.
 • Kysy epäselvistä asioista ja varmista, että ymmärsit oikein saamasi ohjeet ja jatkosuunnitelmasi.
 • Anna meille palautetta saamastasi palvelusta, hoidosta, hoivasta tai kohtelusta. 
 • Asiakas- ja potilasturvallisuudesta saat lisää tietoa:

Suomen potilasturvallisuusyhdistys.
 

Jos hoito ei toteudukaan suunnitellusti?

Terveyden- ja sairaanhoito on monisyistä ja vaativaa. Vaikka henkilökuntamme on osaavaa ja taitavaa, joskus voi käydä niin, että hoito ei sujukaan toivotulla tavalla. Näissä tilanteissa toivomme sinun kertovan siitä meille mahdollisimman pian. 

Jos olet tyytymätön hoitoosi tai hoidon suhteen on epäselvyyksiä, on asiasta hyvä keskustella lääkärin tai hoitohenkilökunnan kanssa siinä hoitoyksikössä, jossa olet hoidettavana. Useimmiten asiat selviävät nopeimmin siellä, missä ne ovat tapahtuneet.

Potilaana ja asiakkaana olet hoitoprosessisi keskiössä ja näet erilaiset tilanteet parhaiten. Jos havaitset, että hoitosi aikana on sattunut jokin vaaratapahtuma, voit tehdä siitä vaaratapahtumailmoituksen. Havaitessasi vaaratapahtuman, ota se puheeksi myös hoitohenkilökunnan kanssa. Näin toimien asia voidaan korjata heti. Näin esimerkiksi silloin, jos epäilet, että saamasi lääkkeet eivät ole oikein. 

Vaaratapahtumista kannattaa tehdä myös vaaratapahtumailmoitus. Ilmoituksen voit tehdä nimettömänä, mutta jos haluat ilmoitukseesi vastauksen, laita mukaan yhteystietosi. Vaaratapahtumailmoitukset käsitellään siinä työyksikössä, jossa vaaratapahtuma on sattunut. Tapahtumista ilmoittaminen auttaa meitä parantamaan toimintaamme ja tapojamme niin, että uusilta vastaavilta tapahtumilta voitaisiin välttyä.

Tee vaaratapahtuma ilmoitus sähköisesti tästä linkistä.


Löysitkö etsimäsi?

Auta meitä kehittämään verkkosivujamme!