Sotelaisten tarinat koulupsykologi

Koulupsykologi Miia Rissanen istuu tietokoneen äärellä hymyssäsuin

Kuva. Miia Rissanen, koulupsykologi

 

Tämä työ sopii hyvin haasteista, vaihtelevuudesta ja itsenäisestä työstä pitävälle. 

 

Valmistuttuani Jyväskylästä psykologian maisteriksi, tein erilaisia töitä. Kun sotelle avautui psykologin paikka pääsin nykyiseen työhöni. Toimin psykologina Iisalmen, Sonkajärven ja Sukevan kouluilla. 

 

Lasten kehityskaaren seuraaminen on huikea matka. Saman oppilaan polun seuraaminen eskarista toiselle asteelle on työssäni mahdollista. Työn mielekkyys ja palkitsevuus tulee ilmi ajan kanssa, kun oppii tuntemaan erilaiset työalueet ja ihmiset.  

 

Psykologi on mukana oppilaan elämässä esim. oppimis- ja keskittymisvaikeuksissa. Oppilailla on myös erilaisia tunne-elämään ja käyttäytymiseen liittyviä asioit,a kuten pelko ja ahdistustilanteita, joita selvitellään ja keskustellaan oppilaan ja perheen kanssa yhdessä. Työn monipuolisuus on positiivista, työni ei käy tylsäksi.  

 

Työkavereitani ovat eri koulujen henkilökunta sekä koulutiimi, johon kuuluvat kouluilla työskentelevät kuraattorit, psykologit, koulupsyykkarit ja nuorten ehkäisevä päihdetyö. Työtiimini rakentuu jokaisessa työyksikössä ja jokaisen lapsen/asiakkaan myötä omanlaisekseen. Haastetta työhöni ja myös esihenkilölleni tuovat monet pienet arjen käytännön asiat, jotka johtuvat siitä, että teen soten työntekijänä työtäni toisen organisaation sisällä eli kaupungin kouluilla. Lisäksi lasten ja nuorten asiat monimutkaistuvat entistä enemmän ajan myötä ja tämä vaatii laajaa yhteistyötä monenlaisten ammattilaisten kanssa. Tämä toisaalta tuo työhön myös mielenkiintoa. 

 

Parasta työssäni on eri koulujen työtiimini, itseohjautuvuus ja se, että voin ideoida omaa työtäni

 

Monissa paikoissa työskennelleenä tiedän, että kaikissa työpaikoissa on omat hyvät ja huonot puolensa. Ylä-Savon SOTE on työnantajana koulutusmyönteinen ja oman kiinnostuksen mukaan täällä voi hyvin vaikuttaa oman työnsä ideointiin ja kehittämiseen. 

 

Alueellamme on hyvät puitteen mm. perhokalastukseen ja retkeilyyn, joita harrastan työni vastapainoksi. Pidän myös lukemisesta. 

 

Lue lisää sotelaisten tarinoita täältä.


Löysitkö etsimäsi?

Auta meitä kehittämään verkkosivujamme!