Sotelaisten tarinat kouluterveydenhoitaja

Kuva.  Oikealla Irene Kononow, kouluterveydenhoitaja, kuvassa myös koulukuraattori Marja ja koulupsykologi Miia.

 

Työskentelen kouluterveydenhoitajana Iisalmessa Kangaslammin ja Edvin Laineen kouluilla. Viihdyn kouluterveydenhoitajan työssäni, koska voin vapaasti kehittyä työssäni tällä alueella. 

 

Olen suorittanut hammashoitajan koulutuksen ja aloittanut Iisalmessa hammashoitajana. Ennen valmistumistani terveydenhoitajaksi tein vanhainkodilla hoitoapulaisen työtä pari kuukautta. Koska pidän työstä lasten ja nuorten parissa, hain ja pääsin Ouluun sairaanhoito-oppilaitokseen, jossa opiskelin terveydenhoitajaksi. Valmistuttuani sain perushoitajan työtä vuodeosastolla. Olen tehnyt myös hygienia-, haava- sekä rokotushoitajan töitä. Lopulta pääsin toisen asteen kouluterveydenhuoltoon siellä avautuneen paikan myötä, tämän jälkeen siirryin ala-asteelle. 

Työhöni kuuluvat oppilaiden asetuksen mukaiset luokkatarkastukset,  tapaturmien hoito koulupäivän aikana ja yhteydenpito vanhempiin. Myös yhteistyö opettajien ja oppilashuollon tiimin, kuraattorin, koulupsykologin ja erityisopettajan sekä rehtorin kanssa on osa työtäni, sekä yhteistyökumppaneiden tapaamiset ja Teams-palaverit koulun sisäisesti, oppilashuollon tiimin, muiden terveydenhoitajien, perheneuvolan ja sosiaalityön kanssa. 

 

Oppilaat ja hyvä työyhteisö ovat ilon aiheitani. Kehittymisen vapaus työssäni on tärkeää. En vaihtaisi tehtäviäni mihinkään muuhun.

 

Toiveitani on kuultu hyvin työyhteisössä. Koulujen työkaverit ja oppilashuollon tiimi ovat tukena työlleni ja vuorovaikutus on luontevaa. Työnantaja järjestää meille työnohjausta sekä kehittämispäiviä. Työkavereiden välinen hyvä vuorovaikutus ja vertaistuki on tärkeää. Työkaverit ovat tärkeitä tässä yksinäisessä työssäni, vaikka he ovatkin etäällä ja useimmiten etänä nykyisin. 

 

Esimies on toteuttanut toiveitani esimerkiksi tehtävien vaihdossa hyvin, ja on kuullut minua. Muun muassa etäkoulutukset koronan myötä on helpottaneet täydennyskoulutuksiin pääsyä. 

 

Nopeasti muuttuva aika ja uudet tekniset asiat ja päivitykset tuovat haasteita työhön. Lapsen ja nuoren kehityksessä on pysyttävä ajan tasalla. Työssäni ja perheitä opastaessani apuna ovat muun muassa Neuvokas perhe - ja Mielen talo -verkkosivut, jotka ovat luotettavia tahoja, joista vanhemmat voivat hakea oikeaa tietoa perheiden ja lasten arkeen. 

Vapaa-ajallani harrastan ulkoilua ja liikuntaa. 

 

Alalle aikovalle antaisin ohjeeksi: ole oma itsesi, mutta säilytä ammatillisuus. Työtä kuuluu tehdä omalla persoonalla ammatillisesti, näin ansaitset lapsen ja nuoren luottamuksen. 

 

Lue lisää sotelaisten tarinoita täältä.


Löysitkö etsimäsi?

Auta meitä kehittämään verkkosivujamme!