Breadcrumb

Vierailjoille ja omaisille -sivun sisältö

Vierailijoille ja omaisille

Läheisten tuki edistää toipumista ja on monelle tärkeä asia. Kuntayhtymän useimmilla osastoilla vierailuajat ovat vapaat, mutta vierailijoiden tulee huomioida osaston päivärytmi vieraillessa omaisten tai läheisten luona. Potilashuoneet ovat  pieniä, joten vierailijoita on hyvä olla vain muutama yhtä aikaa.

Toimenpidepäivänä vierailuja kannattaa välttää. Jos tunnet olevasi flunssassa tai sairastat muuta tarttuvaa tautia, siirrä vierailuasi tai jätä se väliin.

Kysy tarvittaessa lisätietoja vierailuista osaston tai yksikön henkilökunnalta vierailulle saapuessasi.

Tietoa vierailijoille

 • matkapuhelinten käyttö on sallittua
 • käsihygieniasta on pidettävä huolta osastoilla liikuttaessa, osastojen käytävillä on käsidesiautomaatteja
 • osastot ovat mukana Savuton Sote -hankkeessa, tupakointi soten alueella on sallittua vain erikseen merkityillä paikoilla
 • päihteiden tuonti ja niiden käyttö on kielletty
 • tulethan tuoksutta, hajusteiden käyttö ei ole suositeltavaa
 • henkilöstöä ja opiskelijoita sitoo vaitiolovelvollisuus. Tietoja potilaasta ei anneta edes lähiomaisille ilman potilaan lupaa. Jos potilas ei itse kykene päättämään asioistaan, potilastietoja annetaan lähiomaiselle.
 • toivomme myös potilaiden ja heidän omaistensa kunnioittavan vaitiolovelvollisuutta ja pitävän luottamuksellisina tietoonsa tulleet potilastovereita koskevat asiat
 • potilaalla on hyvä olla yhteyshenkilö, joka välittää kuulumiset muille läheisille.

Omaisten ruokailu

Omaisten ruokailu heidän ollessaan potilaan vierellä esim. saattohoidossa voi tapahtua kanttiinissa.

Eettisyys minulle omaisena, läheisenä ja saattajana tarkoittaa, että

 • olen tärkeä osa potilaan hoitoa
 • osallistun hoidon suunnitteluun ja toteutukseen potilaan niin toivoessa
 • annan potilashoitoon osallistuvan henkilökunnan toteuttaa omaa tehtäväänsä
 • käyttäydyn asiallisesti potilaita ja henkilökuntaa kohtaan, Sotessä noudatetaan nollatoleranssia väkivallan suhteen
 • kerron hoitavalle henkilökunnalle potilaan suostumuksella hänen hoitonsa kannalta tiedossani olevat merkittävät asiat
 • kunnioitan potilaan tietosuojaa; potilas päättää, mitä tietoja hän haluaa itsestään annettavan minulle
 • olen luottamuksen arvoinen, pidän omana tietonani myös kaikki sivullisena tietooni tulleet asiat
 • kunnioitan potilaan hoitotahtoa, mikäli se on tiedossani
 • kunnioitan potilaan edunvalvojana tai edustajana toimivan asemaa
 • huolehdin myös omasta jaksamisestani, koska tukeni ja voimavarani ovat potilaalle tärkeitä.

Lue lisää THL:n sivulta potilaan oppaasta osoitteesta www.potilaanopas.fi


Löysitkö etsimäsi?

Auta meitä kehittämään verkkosivujamme!