Asset Publisher

Anna palautetta

Navigation Menu

Uutinen

Kuntayhtymän talousarvioesitys vuodelle 2021

5.11.2020 klo 14.51

Uuden strategian mukainen talousarvioesitys on tehty epävarmassa taloustilanteessa, jota lisää COVID-19-epidemiatilanteen jatkuminen ennusteiden mukaan. Yhtymähallitus käsittelee vuoden 2021 talousarvioesitystä 10.11.2020. 

COVID-19-epidemiasta johtuen hoitovelkaa kertyy koko ajan niin perus- kuin erityispalvelujen tasolla, joka näkyy myös tulevien vuosien talousarvioissa ja toteutumissa. Kokonaisuudessaan vuoden 2021 talousarvio on laadittu hyvin epävarmassa tilanteessa, mutta kuntayhtymän peruspalvelut turvataan edelleen jatkossakin hyvällä tasolla. Ennaltaehkäisevään toimintaan edelleen panostaminen on keino säästää korjaavissa kustannuksissa. Tämä merkitsee palvelukulttuurin ja väestötason toimintakulttuurin muutosta, joka ei tapahdu yhden toimintavuoden aikana. 

Toimintatuotot ja -kulut sekä merkittävimmät investoinnit

Talousarvion 2021 toimintatuotot ovat 170,1 m€ ja kasvua 2020 talousarvioon verrattuna on 5,1 m€ (3,1%). Jäsenkuntien maksuosuuksien määrä on 149,1 m€, jossa kasvua vuoden 2020 talousarvioon on 4,1 m€ (2,8 %). Toimintakulut ovat 167,6 m€ ja kasvu 2020 talousarvioon verrattuna on 4,8 m€ (3,0 %). Jäsenkuntien maksuosuuksien muutokset vaihtelevat 1,5 %:sta 3,6 %:iin, joista korkein on Kiuruvedellä ja alhaisin Sonkajärvellä. Talousarvioon sisältyy merkittäviä kehittämistoimia mm. sähköisiin palveluihin. Oman erikoissairaanhoidon palvelut ovat laajentuneet ja yhteistyö sekä työnjako sairaanhoitopiirin kanssa on erittäin hyvää. Peruspalvelut turvataan jatkossakin hyvällä tasolla.

Merkittävimpään investointiimme, Terveyskampus-hankkeeseen, on varattu investointiohjelmassa 10,5 milj. € ja muihin investointeihin 1,2 milj.€. Terveyskampus-hankkeen viimeisimmästä vaiheesta eli sairaalaosan peruskorjauksesta päätetään ensi vuoden aikana.

Osaamistamme jaetaan koko maakunnan alueelle

Sote-uudistukseen liittyviä kehittämishankkeita toteutetaan vuosien 2021 ja 2022 aikana. Lisäksi toteutamme ulkopuolisella rahoituksella muita kehittämishankkeita, joista yksi merkittävin on toimintalähtöinen automaattinen työvuorosuunnittelu. Hanke toteutetaan vaiheittain 2021 aikana. Se on yksi maakuntamme sekä valtakunnan merkittävimpiä uudistushankkeita, jonka osaamista jaetaan koko maakunnan alueelle. Rekrytointihaasteisiin vastaamme mm. koulutusohjelmalla yhteistyössä SAKKY:n ja ELY-keskuksen kanssa. 

Tuemme osallisuuden vahvistamista mm. medianäkyvyyden ja valistustyön lisäämisellä. Panostamme myös uusien asumisen mallien kehittämistyöhön yhteistyössä jäsenkuntiemme kanssa. Riskienhallinta ja kyberturvallisuus ovat osa kokonaisturvallisuuttamme, joita kehitetään kasvaneiden vaatimusten mukaisesti. Asiakkaidemme tulee tuntea sekä asiointi että heidän henkilökohtainen tieto turvalliseksi palveluissamme.

Yhtymähallituksen esityslista 10.11.2020 kokouksesta on nähtävissä kokonaisuudessaan verkkosivuiltamme.

Lisätietoja, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä, toimitusjohtaja, Leila Pekkanen, 040 830 2789, leila.pekkanen@ylasavonsote.fi