Asset Publisher

Anna palautetta

Navigation Menu

Uutinen

Nuuska-agentit ja ammattilaisten keskusteluapua nuorten tueksi

9.11.2020 klo 17.15

Ennalta ehkäisevää keskusteluapua ammattilaisen kanssa tarjotaan alueemme nuorille runsaasti ja ongelmiin puututaan heti alkuvaiheessa. Koululaisten lisääntyneen nuuskan käytön vähentämiseksi on luotu uusi toimintamalli, jossa yhdeksäsluokkalaisia koulutetaan nuuska-agenteiksi.

Ylä-Savon alueen lasten ja nuorten huumausaineiden ja kiellettyjen lääkeaineiden käytön huolestuttavasta tasosta kertoi aikaisemmin Itä-Suomen poliisilaitoksen Ankkuri-toiminta. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä nosti aiheen esille, jotta ongelmaan tartuttaisiin laajasti. Kuntayhtymässä ennalta ehkäisevää työtä lasten ja nuorten päihdeongelmien eteen on tehty alueen muiden tahojen kanssa jo vuosia.

Nuuska-agentit jakavat tietoa kouluissa   

Kuntayhtymässä työskentelee tällä hetkellä yksi seudullinen nuorten ehkäisevän päihdetyön työntekijä, joka osallistuu mm. vanhempainiltoihin ja koulujen teemapäiviin sekä järjestää vuosittain päihdetunteja yläkouluissa ja ala-asteen viides- sekä kuudesluokkalaisille. Keskusteluapua ja tietoa tarjotaan sekä nuorille että heidän vanhemmille.

Koululaisten lisääntyneen nuuskan käytön vähentämiseksi on otettu käyttöön uusi toimintamalli, jossa yhdeksäsluokkalaisia koulutetaan ns. nuuska-agenteiksi. Agentit jakavat tietoa nuuskan vaikutuksista omassa lähiympäristössään ja kaikille seiskaluokille kouluissa. 

”Koululaisten keskuudessa nämä nuuska-agentit on koettu todella toimiviksi, koska tietoa jaetaan juuri siellä missä ongelma esiintyy. Olemme saaneet agenttitoiminnasta hyvää palautetta ja toimintamallia on tarkoitus jatkaa”, kertoo hyvinvointijohtaja Seija Kärkkäinen Ylä-Savon SOTE kuntayhtymältä.

Keskusteluapua on tarjolla laajasti

Kuntayhtymässä panostetaan vahvasti ennaltaehkäisevään toimintaan ja mm. Ankkuri-tiimiin on lisätty kokoaikainen kuntayhtymän työntekijä. Ehkäisevä ja matalan kynnyksen päihdetyö on osa kaikkien oppilashuoltoon osallistuvien toimijoiden tehtävänkuvaa. Terveydenhoitajat, psyykkarit, kuraattorit ja psykologit tiedustelevat aina kaikilta nuorilta keskusteluissa myös päihteiden käyttöä ja tarjoavat tukea, jos ongelmia esiintyy. Ongelmiin puututaan ajoissa ja mm. opiskeluhuollosta nuoret ohjataan tarvittaessa joko mielenterveys- ja päihdepsyykkareille tai omaan erikoissairaanhoitoon tai nuorisopsykiatrian poliklinikalle.

”Vanhempien osallistuminen järjestettyihin toimintoihin ja nuorten elämään on keskeisessä roolissa päihde- ja mielenterveysongelmien ehkäisemisessä. Tähän toivomme perheiltä lisää tukea”, kiteyttää Kärkkäinen Ylä-Savon SOTE kuntayhtymältä.

Viime keväänä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä lisäsi työntekijäresurssejaan, kun työskentelyn aloitti kaksi uutta matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepsyykkaria. Nämä koulutetut ammattilaiset tapaavat 13–30-vuotiaita nuoria, joilla on mielenterveyteen ja/tai päihteisiin liittyviä ongelmia. Lasten ja nuorten ehkäisevää päihde- ja mielenterveystyötä tehdään laajassa verkostossa yhteistyössä koulujen ja oppilaitosten, nuorisotyön ja tänä päivänä yhä enemmän myös varhaiskasvatuksen kanssa. 

Lisätietoja, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä, hyvinvointijohtaja Seija Kärkkäinen, 040 747 0506, seija.karkkainen@ylasavonsote.fi