Asset Publisher

Navigation Menu

Uutinen

Ikääntyvien päivätoiminta jatkossa etänä koronatilanteesta johtuen 

10.02.2021

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän yhtymähallitus kokoontui 9. helmikuuta ja käsitteli mm. kuntayhtymän koronavirustilannetta ja ikääntyvien päivätoiminnan järjestämistä tänä aikana sekä hallintojohtajan viran perustamista. 

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän hallitus kokoontui 9. helmikuuta ja keskusteli alueen koronavirustilanteesta sekä sen vaikutuksista toimintaan. Yhtymähallitus päätti, että koronatilanteen vuoksi kuntayhtymässä priorisoidaan jatkossa ensisijaiseksi pandemiatilanteen hoitamiseen liittyvät toiminnat, kuten mm. koronavirusnäytteenotto, tartuntajäljitys ja koronarokotukset. Toiminta näihin varmistetaan joko siirtämällä henkilökuntaa sisäisesti tai tarvittaessa rekrytoimalla ulkopuolelta määräaikaista työvoimaa. Kiireellisen ja välttämättömän toiminnan järjestäminen turvataan kuitenkin kaikissa olosuhteissa eikä epidemiatilanne vaaranna tätä. 

Ikääntyvien päivätoiminta etänä koronatilanteesta johtuen  

Kuntayhtymän ikääntyvien koti- ja omaishoidon päivätoiminnan palvelujen piirissä on yhteensä yli 130 asiakasta ja palvelu on pääsääntöisesti toteutettu kasvotusten, mutta vaihtoehtoisesti myös etäpalveluna. Koronavirusaikana ikääntyville tarjottavissa palveluissa on äärimmäisen tärkeää asiakkaiden suojaaminen, altistumiselle välttäminen ja tartuntojen estäminen. Tällä hetkellä toimintatilat omassa toiminnassa ovat noin 40 neliötä ja turvavälien toteutuminen ei ole mahdollista koko päivän ajan. Lisäksi kasvomaskien jatkuva käyttö ei ole aina mahdollista jokaisen asiakkaan kohdalla. Etäpalveluna, kotona tapahtuvassa, yksilöllisessä toiminnassa voidaan käyttää asiakkaan omia laitteita mm. etäryhmien perustamiseen ja valmiita yhteyksiä erilaisiin virikeohjelmiin. Yhtymähallitus päätti, että koronatilanteen vuoksi päivätoiminta järjestetään toistaiseksi etäpalveluna, kotikäyntien ja puhelimen avulla.  

Hallintojohtajan viran käsittely jatkuu 

Kuntayhtymän hallintokeskuksen hallintojohtajan tehtävät jaettiin vuonna 2016 sisäisin järjestelyin noudattaen valmistautumista silloiseen sote-uudistukseen. Suosituksena tuolloin oli, että johtavien viranhaltijoiden tehtäviä ei täytettäisi, vaan tehtävät hoidettaisiin sote-uudistuksen toteutumiseen saakka väliaikaisjärjestelyin jakaen tehtävät sisäisesti. Yhtymähallitus käsitteli hallintojohtajan viran perustamista ja sitä jatketaan seuraavassa kokouksessa 2. maaliskuuta. 

Yhtymähallituksen pöytäkirja 9.2.2021 kokouksesta on nähtävissä kokonaisuudessaan verkkosivuiltamme

Lisätietoja, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä, toimitusjohtaja, Leila Pekkanen, 040 830 2789, leila.pekkanen@ylasavonsote.fi