Asset Publisher

Anna palautetta

Navigation Menu

Uutinen

Koronaepidemian vaikutukset heijastuvat talouteen

9.9.2020 klo 9.27

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän hallitus kokoontui 8. syyskuuta ja käsitteli mm. alueen koronavirustilannetta, testauskapasiteettia ja epidemiasta aiheutuvia kustannuksia osavuosikatsauksen yhteydessä.

Kuntayhtymän koronavirustilanne on tällä hetkellä rauhallinen. Alueen testauskapasiteettia on nostettu ja alueellamme toteutuu edelleen valtakunnallinen suositus päästä koronavirustesteihin vuorokauden kuluessa. Valtakunnallisen ohjeistuksen mukaisia varotoimia on noudatettava edelleen ja alueen ihmisiä kannustetaan pitämään turvavälejä sekä pitämään huolta hyvästä käsihygieniasta. Kuntayhtymän alueen tarkat tilannetiedot päivitetään viikoittain verkkosivuillemme osoitteeseen www.ylasavonsote.fi/tilannetieto

Koronaviruksen valtakunnallisten linjausten toteuttaminen merkitsee kuntayhtymälle merkittävää kustannusten kasvua suojainhankinnoissa, testauksissa sekä normaalia korkeamman hygieniatason ylläpitämisessä. Kuntayhtymä ei saa suoraan valtiolta korvauksia menojen kattamiseksi, vaan jäsenkunnat saavat korvaukset valtionosuuksina. Kuntayhtymä kirjaa koronaviruskustannukset siten, että ne voidaan tarvittaessa esittää myös valtionosuuskorvausten perusteiksi.

Epidemia aiheuttaa merkittäviä lisäkustannuksia

Yhtymähallitus käsitteli kuntayhtymän osavuosikatsausta toisen kvartaalin ajalta sekä heinäkuun kuukausiraporttia. Kuntayhtymän oman toiminnan toimintakulujen kertymä on ollut kokonaisuudessaan talousarvion mukaista, mutta vaihtelu kuntayhtymän sisällä on ollut voimakasta. Epidemian negatiiviset talousvaikutukset kohdistuvat voimakkaasti terveyspalveluiden vastuualueella. Toimintakuluissa korostuu erityisesti koronatestaus, jonka kustannukset alkuvuoden aikana ovat olleet yhteensä 372 000 euroa. Toisaalta taloudellista iskua on vaimentanut nettokustannusten alittuminen kuntoutuksessa, suun terveydenhuollossa ja päivystyksessä. Koko vuoden toteuma riippuu voimakkaasti epidemian alueellisesta kehittymisestä. Mikäli toiminta pystytään pitämään normaalilla tasolla, merkittävimmät talousvaikutukset tulevat aiheutumaan testaamisesta ja suojavarusteiden hankinnoista. Jos taas palvelutarjontaa joudutaan voimakkaasti rajaamaan, vaikuttaa tämä myös toimintatuottojen kertymään. Tämän hetken ennuste koko vuoden alijäämästä oman toiminnan osalta on 1,9 miljoonaa euroa.

Sairaanhoitopiirin toteumaennuste ostetun erikoissairaanhoidon osalta on 34,9 miljoonaa euroa, mikä alittaa talousarvion 2,8 miljoonaa euroa. Koko kuntayhtymän tulosennuste on 0,9 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Koronavirusepidemia alensi tuottojen kertymistä

Kuntayhtymän toimintatuottojen toteuma oli heinäkuun loppuun mennessä yhteensä 95,5 miljoonaa euroa, josta jäsenkuntien maksuosuudet muodostavat 84,6 miljoonaa euroa. Muiden toimintatuottojen osuus on 10,9 miljoonaa euroa eli 54,7 % talousarviosta. Koronaepidemia on alentanut toimintatuottojen kertymistä erityisesti osastopalveluissa, vastaanottopalveluissa ja omassa erikoissairaanhoidossa. Toimintakulujen toteuma on yhteensä 91,7 miljoonaa euroa, joka vastaa 56,4 prosenttia talousarviosta. Merkittävin tekijä toimintakulujen ennakoitua alhaisemmassa toteumassa on ostetun erikoissairaanhoidon laskutuksen toteuman jääminen 20,0 miljoonaan euroon (21,8 m€ vuonna 2019), joka vastaa 52,9 prosenttia talousarvioon varatuista määrärahoista. Sairaanhoitopiirin laatima ennuste koko vuoden toteumasta on 34,9 m€, mikä alittaa talousarvion 2,8 miljoonaa euroa.
Yhtymähallituksen kaikki käsitellyt asiat ja pöytäkirja 8.9.2020 kokouksesta nähtävillä verkkosivuillamme heti sen tarkastuksen jälkeen. Lue pöytäkirja verkkosivuiltamme.

Lisätietoja, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä, toimitusjohtaja, Leila Pekkanen, 040 830 2789, leila.pekkanen@ylasavonsote.fi