Asset Publisher

Navigation Menu

Uutinen

Kuntayhtymän valtuuston ja hallituksen päätöksiä 15.6.

16.06.2021

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän valtuusto ja hallitus kokoontuivat 15.6. 2021. Valtuusto hyväksyi kokouksessaan Terveyskampus-hankkeen puitteissa tehtävän Iisalmen sairaalan peruskorjauksen. Yhtymähallitus keskusteli ikäihmisten asumispalvelujen vuokrien yhtenäistämisestä ja hyväksyi esityksen asukasvuokrien korotuksesta. Korotukset eivät vaikuta asiakkaan käteen jäävään tulon vähimmäismäärään.

Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto, johon jäsenkuntien kunnanvaltuustot valitsevat jäsenet. Valtuuston alaisena kuntayhtymää johtaa hallitus. Sekä yhtymävaltuusto- että hallitus kokoontuivat 15.6. ja keskustelivat mm. Terveyskampus-hankkeen etenemisestä ja asumispalvelujen asukasvuokrien yhtenäistämisestä.   
 
Yhtymävaltuusto hyväksyi Iisalmen sairaalan peruskorjauksen 
 
Kokouksessaan 8.6. kuntayhtymän hallitus hyväksyi Iisalmen sairaalan uuden peruskorjaussuunnitelman ja nyt yhtymävaltuusto puolestaan hyväksyi ja vahvisti päätöksen. Tämän päätöksen myötä sairaalan peruskorjaustyöt käynnistyvät vuodenvaihteen tienoilla. Osana peruskorjausta sairaalarakennuksen 70-luvulla rakennetut osat puretaan. 

Nykyisen valtuuston toimikauden viimeisessä kokouksessa käytiin vilkasta keskustelua ja hyväksyttiin myös mm. tilinpäätös ja hyvinvointikertomus vuodelta 2020. ”Kuluneella kaudella on tehty hyvää työtä, paljon uutta on rakennettu. Myös kuntien yhteistyö on parantunut. Tästä on hyvä uusien päättäjien jatkaa kohti uutta SOTE-rakennetta” sanoi Jani Rönkkö, yhtymävaltuuston jäsen.  
 
”Tulevina vuosina SOTE:lla on isoja asioita edessä, kuten Terveyskampus-hankkeen loppuun saattaminen ja SOTE-uudistus. Tärkeintä toiminnan kehittämisessä ja hankkeissa kuitenkin on, että ihmiset saavat sitä hoitoa, jota tarvitsevat. Sitä varten nämä organisaatiot on perustettu” sanoi kuntayhtymän valtuuston puheenjohtaja Jouko Tenhunen. 
 
Kuntayhtymän asumispalveluiden vuokria yhtenäistetään 

Kuntayhtymä on valmistellut kuntayhtymän omien asumispalveluyksiköiden asukasvuokrien yhtenäistämistä. Kokouksessaan yhtymähallitus hyväksyi uudet periaatteet vuokrien määräytymiseksi.  
  
Kuntayhtymä vuokraa jäsenkunnilta ikäihmisten asumispalveluiden tuottamiseen tarvittavat tilat ja edelleen vuokraa tiloja asukkaille. Nykyisellään asukasvuokrat ovat alueen markkinatasoa ja muista asumispalveluyksiköitä selvästi alhaisemmat. Alhaisten vuokrien takia suurin osa asumispalveluyksiköiden asukkaista ei saa Kelan myöntämää asumistukea. Kuntayhtymän maksettavaksi jäävät vuokrakulut nostavat yksiköiden kiinteitä kustannuksia ja sitä kautta jäsenkuntien maksettavaksi jäävää yksikkökohtaista hoitopäivän hintaa.  
 
Tavoitteena on järjestää asiakkaiden kanssa henkilökohtaiset tapaamiset korotuksen vaikutuksesta elokuussa. Korotukset tehdään vaiheittain.  


Asukasvuokrien korotukset eivät vaikuta asiakkaan käteen jäävän tulon vähimmäismäärään 

Vaikka ikäihmisten asumispalveluyksiköiden asukasvuokria korotetaan, tämä ei vaikuta yhdenkään asiakkaan käteen jäävän tulon vähimmäismäärään. Kun asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön tulee jäädä lainsäädännön mukainen 164 euroa kuukaudessa, vuokrankorotuksesta osan kattaa Kelan asumistuki. Se osa kasvusta, jota asumistuki ei korvaa, alentaa vastaavasti hoitopäivämaksua.   
 
Tästä syystä onkin tärkeää, että kaikki asumispalveluiden asiakkaat hakisivat Kelan asumistukea, jolloin Kela vastaisi osasta asumisen kustannuksista eivätkä korotukset nostaisi jäsenkuntien maksettavaksi jäävää hoitopäivän hintaa. 
 
 
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä, toimitusjohtaja, Leila Pekkanen 

Medialle: Mahdolliset haastattelupyynnöt ja kysymykset pyydämme lähettämään toivotun aikataulun ja kysymysten kanssa osoitteeseen viestinta@ylasavonsote.fi. Pyrimme vastaamaan viesteihin mahdollisimman pian.