Asset Publisher

Anna palautetta

Navigation Menu

Uutinen

Muutoksia liikennejärjestelyissä Terveyskampus-alueella (Iisalmi)

19.8.2020 klo 8.46

Iisalmen terveyskampusalueella on muuttuneita liikennejärjestelyitä Riistakadulla ja Ilvolankadulla.

Riistakadun liikennejärjestelyt:

Riistakatu avataan liikenteelle 21.8. Uudisrakennuksen puoleinen jalkakäytävä jää edelleen työmaa-alueeksi ja jalankulku ohjataan väliaikaisia suojateitä pitkin lännen puoleiselle kevyenliikenteenväylälle. Noudatathan alueella olevia liikennemerkkejä ja muista erityinen varovaisuus suojateiden läheisyydessä.

Ilvolankadun liikennejärjestelyt:

Ilvolankadun työmaanpuoleinen ajokaista otetaan työmaa-alueeksi 24.8. alkaen tukimuurin rakentamista varten. Tukimuurin rakentaminen on tarpeen, jotta Iisalmen kaupunki pystyy myöhemmin toteuttamaan asemakaavaan määritellyn kevyenliikenteen väylän Ilvolankadulle. Ilvolankadulla läpiajo etelästä tulevalle liikenteelle on kielletty. Tonteille ajo on sallittu väistämisvelvollisuutta noudattaen.