Asset Publisher

Anna palautetta

Navigation Menu

Ilmoitukset ja kuulutukset

Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten nähtävilläolo vuonna 2022

31.01.2022

Yhtymähallitus hyväksyi 25.1.2022 pidetyssä kokouksessaan "Yhtymävaltuuston ja -halliltuksen pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tarkastus ja nähtävilläolo 31.12.2022 saakka" -päätösehdotelman.

Yhall 25.01.2022 § 6                                                                                  
79/00.01.02.04/2022
                                                                                 

Kuntayhtymän hallintosäännön mukaan 15 §:n mukaan pöytäkirjan laatii puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirjan tarkastaminen etänä:

Mikäli toimielin päättää, pöytäkirja voidaan tarkastaa myös sähköisesti, jolloin pöytäkirjaan liitetään pöytäkirjan tarkastajien hyväksymiset ja niihin mahdollisesti liittyvät korjausesitykset (esim. sähköpostiviesti hyväksymisestä). Tässä tapauksessa muita pöytäkirjan tarkastusmerkintöjä ei tarvita.

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu.

Valmistelijan päätösehdotus:

Yhtymähallitus päättää, että yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen pöytäkirjat tarkastetaan ja pidetään yleisesti nähtävillä, mikäli salassapitosäännöksistä ei muuta johdu yleisessä tietoverkossa kuntayhtymän internet -sivuilla www.ylasavonsote.fi Pöytäkirjat julkaistaan sähköisesti kuntayhtymän internetsivustolla niiden tarkastamisen jälkeen ja tieto pöytäkirjan julkaisemisesta lähetetään tiedoksi jokaisen kuntayhtymän jäsenkunnalle.

Viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa kuntayhtymän internet-sivuilla www.ylasavonsote.fi viimeistään päätöksentekoa seuraavan viikon keskiviikkona. Nähtävillä olopäivän ollessa arkipyhä viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä seuraavana arkipäivänä.

Esittelijä                              Toimitusjohtaja Pekkanen Leila

Päätösehdotus                    Hyväksytään valmistelijan esityksen mukaisesti.

Päätös                                 Päätösehdotus hyväksyttiin.