Asset Publisher

Navigation Menu

Uutinen

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä uudistuu vuoden 2021 aikana  

02.03.2021

Kuntayhtymä ottaa vaiheittain käyttöön uuden palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän ja ensimmäiseksi järjestelmään siirtyy tehostetun palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun palvelusetelit 1.5. lähtien.  

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä ottaa vaiheittain käyttöön uuden palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän (PSOP). Nykyinen Vaana-järjestelmä poistuu käytöstä kun uusi, kuntatoimijoiden omistama järjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2021 aikana.   

Uutta järjestelmää käyttää kuntayhtymä palvelun järjestäjänä sekä palvelun myöntäjänä. Lisäksi hyväksytyt, yksityiset palveluntuottajat ja palveluseteliasiakkaat voivat tarjota ja etsiä soveltuvia palveluja järjestelmän kautta. Uusi järjestelmä sisältää valtakunnallisesti kehitetyt toimintamallit ja kuntayhtymämme prosesseja tukevan tietojärjestelmän.   

Uusi järjestelmä otetaan käyttöön vaiheittain  

Uuteen järjestelmään siirrytään vaiheittain ja ensimmäiseksi järjestelmään siirtyy ikäihmisten tehostetun palveluasumisen ja vammaisten henkilökohtaisen avun palvelusetelit 1.5.2021 alkaen. Näiden palvelujen osalta muutos on jo hyvässä vauhdissa, järjestelmän muutoksesta on tiedotettu nykyisiä palveluntuottajia ja Teams-koulutukset järjestelmän käyttöön järjestetään 24.3. ja 29.3.  

Muiden palvelujen eli kotihoidon, lapsiperheiden kotipalvelun ja hammashuoltoa koskevien palveluseteleiden osalta aikataulu uuteen järjestelmään siirtoon ei ole vielä tiedossa. Tiedotamme aikataulusta lisää heti sen tarkennuttua.  

Muutos näkyy asiakkaille myöhemmin setelin ulkoasussa 


Palvelusetelin käyttäjille eli alueemme kuntalaisille muutos näkyy myöhemmin palvelusetelin ulkoasussa. Lisäksi järjestelmän käyttö sähköisesti muuttuu niiden asiakkaiden osalta, jotka itsenäisesti vertailevat palveluja ja ovat yhteydessä palveluottajiin. Mikäli asiakaskohtaisesti järjestelmän muutoksesta aiheutuu muita muutoksia, niistä tiedotetaan asiakkaita yksilöllisesti. 
 
Lisätietoja, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä, projektipäällikkö Tiina Kärkkäinen, 040 712 1193, tiina.karkkainen@ylasavonsote.fi.