Asset Publisher

Navigation Menu

Uutinen

Sairasta hengitystieinfektio kotona - eristyskäytännöt muuttuvat

25.01.2022

Alueellisessa koronaepidemian torjunnan koordinaatioryhmässä on 24.1.2022 yhteisesti sovittu uusista eristyskäytännöistä koko Pohjois-Savon alueella. Nopeasti huonontunut koronavirustilanne edellyttää tartunnan saaneilta omaehtoista eristäytymistä ja altistumisesta ilmoittamista henkilöille, joiden kanssa on ollut lähikontaktissa. Positiivisen koronavirustestituloksen saaneille on toimintaohjeita verkkosivuillamme. Tartuntatautilain mukaisista eristyspäätöksistä ensisijaisena todisteena, että henkilöllä on todettu koronavirustartunta, luovutaan. 

Tartuntatautiviranomaisen asettama eristys on menettänyt vaikuttavuutensa 

Valtavirukseksi noussut omikronmuunnos on moninkertaistunut päivittäisten tartuntojen määrän joulukuun alun jälkeen ja ruuhkauttanut koronavirustestauksen, tartunnanjäljityksen ja perusterveydenhuollon palvelut vakavasti. Terveydenhuollon koronatestiin pääsy voi kestää useita vuorokausia. 

Kun otetaan huomioon omikronmuunnoksen merkittävä tartuttavuus jo ennen oireiden alkua ja viive näytteenottoon pääsyssä, suurin osa jatkotartunnoista on jo tapahtunut siinä vaiheessa, kun testitulos tulee tartuntatautiviranomaisen tietoon. Epidemiologista perustetta asettaa henkilöä eristykseen ei tällöin ole. Kotitestillä todetut tartunnat eivät tule tartuntatautiviranomaisten tietoon lainkaan.  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 13.1.2022 julkaiseman ohjeen mukaan, jos on koronavirustautiin sopivia oireita, tulee välttää kontakteja muihin kuin samassa taloudessa asuviin vähintään viiden vuorokauden ajan.  Nykyisessä epidemiatilanteessa tartuntatautiviranomaiset saavat yhä useammin tiedon tartunnasta vasta eristysajan päätyttyä. Jälkikäteen tehdyillä eristyspäätöksillä ei voida ehkäistä tartuntojen leviämistä.  

Kotitestit ja kontaktien välttäminen auttavat rajaamaan epidemiaa  

Kuntalaisten vastuullinen toiminta on välttämätöntä epidemian hidastamiseksi, sairaalahoidon kuormituksen vähentämiseksi ja lähipiirin suojaamiseksi. Lievästikin oireisena kotiin jääminen ja omien lähikontaktien informoiminen altistumisen mahdollisuudesta on tärkeämpää kuin koskaan.  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on 13.1.2022 antanut uusia ohjeita koronavirustautiin liittyvästä eristyksestä. Toimintaohjeet on päivitetty verkkosivuillemme. Myös oireettomien tulee noudattaa voimassa olevia suosituksia ja rajoituksia.  

Laboratoriotestillä todetun koronavirustartunnan saaneille lähetetään toimintaohjeet tekstiviestillä. Lisäksi kuntien verkkosivuilla on toimintaohjeita positiivisen testituloksen saaneelle ja heidän läheisilleen. 

Riskiryhmiin kuuluvien koronavirustestit etusijalla 

Viimeisimmän, koronaviruspandemiaa edeltävän kansallisen pandemian varautumissuunnitelman mukaan pandemiavaiheessa ei ole enää tarvetta tunnistaa yksittäisen potilaan taudinaiheuttajaa, vaan taudinaiheuttajan selvittely tulee kohdentaa vakavasti sairaisiin potilaisiin. 

Terveydenhuollon testaus kohdennetaan tämän vuoksi tällä hetkellä muun muassa vakavan koronavirustaudin riskiryhmiin kuuluviin ja sosiaali- ja terveydenhuollossa työskenteleviin. Lisäohjeita siitä, kenelle suositellaan terveydenhuollon testiä, on kuntien verkkosivuilla. 

Eristyspäätöksiä tulee tehdä vain yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi  

Alueellisessa koronaepidemian torjunnan koordinaatioryhmässä on 24.1.2022 yhteisesti sovittu uusista eristyskäytännöistä koko Pohjois-Savon alueelle.  

Tartuntatautilain mukaan kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri voi päättää henkilön eristykseen asettamisesta, kun yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen vaara on ilmeinen eikä taudin leviämistä voida muulla tavoin estää. Päätös eristykseen asettamisesta tehdään lääketieteellisin perustein.  

Yksilönvapautta eli yksilön perusoikeuksia rajoittava päätös on viimesijainen keino epidemian rajaamiseksi. Perusoikeusrajoitusten tulee olla suhteellisuusvaatimuksen vuoksi välttämättömiä tavoiteltavan päämäärän saavuttamiseksi. Mikäli tartuntatautilain edellyttämiä epidemiologisia perusteita päätökselle karanteenista tai eristämisestä ei ole käsillä, perusoikeutta rajoittavaa päätöstä ei voi tehdä. 

Omikronmuunnoksen nopean leviämisen myötä laajaan laboratoriodiagnostiikkaan perustuva tartuntojen tunnistaminen ja jäljitys on menettänyt vaikuttavuutensa eikä tartuntatautilain edellyttämää epidemiologista perustetta laajamittaisille eristyspäätöksille enää ole.  

On tärkeää, että kaikki hengitystieinfektio-oireiset voivat jäädä pois töistä ilman huolta ansionmenetyksistä. Tarpeesta korvata ansionmenetys ei synny perustetta määrätä henkilöä eristykseen. Myöskään työnantaja ei voi vaatia työntekijältä eristyspäätöstä. Ansionmenetykset tuleekin korvata ensisijaisesti muilla tavoin kuin tartuntataudeista vastaavan lääkärin hallinnollisella päätöksellä, joiden edellyttäminen nykyisessä epidemiatilanteessa kuormittaa testausta ja tartuntatautiviranomaisia. Korvaavia käytäntöjä voivat olla esimerkiksi normaalit sairauspäivärahakäytännöt tai työntekijän laajennettu oikeus olla poissa omalla ilmoituksella. Sosiaali- ja terveysministeriö tekee parhaillaan selvitystä, miten asia voitaisiin ratkaista. 

Tartuntataudeista vastaavan lääkärin laatimia, yksilölliseen arviointiin perustuvia eristyspäätöksiä käytetään jatkossa vain tilanteissa, joissa hallintopäätöksellä aidosti pystytään ehkäisemään jatkotartuntoja. Kuntien tartuntatautiyksiköt jatkavat epidemian torjuntaa myös muilla käytettävissä olevin keinoin.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän alueella tämä toimintatapa otetaan käyttöön 25.1.2022 alkaen.  

Viitteet:  
Lievien koronavirusoireiden takia ei yleensä tarvitse käydä testissä – vältä kontakteja viiden päivän ajan ja noudata alueellisia ohjeita, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 13.1.2022.
THL:n tilannearvio vuoden 2022 alussa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 5.1.2022.
Kansallinen varautumissuunnitelma influenssapandemiaa varten, Sosiaali- ja terveysministeriö 2012. 

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
 

Medialle: Mahdolliset haastattelupyynnöt ja kysymykset pyydämme lähettämään toivotun aikataulun ja kysymysten kanssa osoitteeseen viestinta@ylasavonsote.fi. Pyrimme vastaamaan viesteihin mahdollisimman pian.