Asset Publisher

Navigation Menu

Uutinen

Tiedote: Palveluntuottajaksi hakeutuminen PSOP-järjestelmän kautta

24.03.2021

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä ottaa vaiheittain käyttöön uuden palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän (PSOP, Parasta palvelu -verkkopalvelu). Ensimmäiseksi järjestelmään siirtyvät tehostetun palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun palvelut ja palvelusetelit 1.5.2021 lähtien.  Näiden palvelujen palveluntuottajaksi hakeutuminen on alkanut 23.3.2021.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä käyttää Parasta palvelu –verkkopalvelua sekä palvelun järjestäjänä että palvelun myöntäjänä. Hyväksytyt, yksityiset palveluntuottajat voivat tarjota palveluja järjestelmän kautta. Verkkopalvelu on selainpohjainen ja palveluntuottajille maksuton palvelu. Verkkopalvelun avulla palveluntuottajaksi hakeutuminen onnistuu helposti ja nopeasti ja verkkopalvelussa voi markkinoida omia palveluja asiakkaille. Uusi järjestelmä sisältää valtakunnallisesti kehitetyt toimintamallit ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän prosesseja tukevan tietojärjestelmän.   

Miten hakeutua palveluntuottajaksi?

PSOP-järjestelmään, ohjeisiin ja ohjevideoihin voi tutustua  www.parastapalvelua.fi–verkkosivulla.

Yritys voi hakeutua palveluntuottajaksi Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä (parastapalvelua.fi) –linkin kautta käyttäen suomi.fi-tunnistusta.

Yrityksen perusrekisteristä löytyvä nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö voi kirjautua suoraan Suomi.fi-tunnistuksen avulla PSOP-järjestelmään hallinnoimaan yrityksen tietoja ja palveluhakemuksia.

Yritys voi myöntää yrityksen puolesta-asiointioikeuden PSOP-järjestelmän omalla valtuuskoodilla myös henkilöille, joilla ei ole nimenkirjoitusoikeutta perusrekistereissä. Yritys voi luoda Suomi.fi-valtuutuksia yrityksen puolesta-asiointiin https://www.suomi.fi/valtuudet-verkkosivulla.

Ensimmäisen kerran kirjautuessa Suomi.fi-tunnistuksen kautta, järjestelmä kysyy sähköpostiosoitetta. Yrityksen liittäminen tehdään vain kerran. Liittämisen jälkeen yrityksen puolesta-asiointiin oikeutettu henkilö voi kirjautua PSOP-järjestelmään suoraan Suomi.fi-tunnistuksen kautta.

Kuntayhtymä tarkastaa ja käsittelee järjestelmään saapuneen palveluntuottajan hakemuksen, pyytää tarvittaessa lisätietoja.  Hakemuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä palveluntuottaja saa  kirjallisen päätöksen.

Suosittelemme liittymistä Suomen Tilaajavastuun Luotettava Kumppani -ohjelmaan, jonka avulla tilaajavastuutietojen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen lupatietojen käsittelyä on automatisoitu. Tämä onnistuu helpoiten www.tilaajavastuu.fi-sivujen kautta.

Lisätietoja: PSOP-käyttöönottoprojektin projektipäällikkö Tiina Kärkkäinen, puhelin 040 712 1193.