Asset Publisher

Navigation Menu

Uutinen

Vanhus- ja vammaispalvelussa otetaan käyttöön uusi arviointijärjestelmä

10.11.2021

Kuopion kaupunki, Varkauden kaupunki ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä ovat yhteistyössä aloittaneet RAI-arviointivälineen käyttöönoton vanhus- ja vammaispalveluissaan. RAI-järjestelmää käytetään asiakkaan palvelutarpeen arviointiin ja hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelman laatimiseen.

Lyhenne RAI tarkoittaa asiakkaan tai asukkaan arviointivälinettä, ja on lyhenne englanninkielen sanoista Resident Assessment Instrument. RAI-välineistön omistaa kansainvälinen tutkijaverkosto interRAI. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ylläpitää RAI-välineiden suomalaisia versioita ja huolehtii, että niitä käytetään interRAIn lisenssisopimusehtojen mukaisesti. Yhteishankinta-alueella ohjelmistotuottajaksi on valittu Raisoft.

Kunnilla on velvollisuus käyttää RAI-arviointivälineistöä iäkkään henkilön palvelutarpeiden ja toimintakyvyn arvioinnissa. Velvollisuus määritellään laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Kuntien on aloitettava RAI-välineistön käyttö viimeistään siirtymäajan päättyessä 1.4.2023.

RAI-järjestelmä koostuu useista eri kohderyhmille suunnitelluista asiakkaan arviointivälineistä, joita käytetään eri tarkoituksissa kotihoidossa, pitkäaikaishoidossa, kehitysvammatyössä, lasten- ja nuorten mielenterveys ja kehitysvammatyössä, aikuisten mielenterveystyössä sekä palveluohjauksessa.               

Arviointi tehdään haastattelulla ja havainnoimalla

RAI-arviointi tehdään seuraavissa tilanteissa:

  • hoito- tai palvelusuhteen alkaessa

  • säännöllisissä vanhuspalveluissa kuuden kuukauden välein

  • kun asiakkaan tilanne tai vointi oleellisesti muuttuu

  • palvelu- tai hoitojakson päättyessä

  • ympärivuorokautisen hoidon asiakkaan palatessa yksikköön muualla saadun hoidon jälkeen, esimerkiksi sairaalahoitojakson päätyttyä

  • palvelutarvetta arvioitaessa silloin, kun asiakas ei ole säännöllisten palveluiden piirissä.

Omaisen tai läheisen on mahdollista osallistua arviointiin, mikäli asiakas niin haluaa.

Tietoa kerätään mm. arkisuoriutumisesta, kognitiivisesta toimintakyvystä, psyykkisistä oireista, sosiaalisesta osallisuudesta ja kuntoutumisen voimavaroista sekä asiakkaan lähipiiriltä saamastaan tuesta.

Säännöllinen ja ajantasainen arviointitieto mahdollistaa asiakkaan tilanteen ja toimintakyvyn muutosten seurannan. RAI-arviointi nostaa esiin asiakkaan tarpeita, mutta myös vahvuuksia ja voimavaroja. Havaittuihin tarpeisiin voidaan reagoida nopeasti ja ennaltaehkäisevästi.

RAI-arviointijärjestelmä tuottaa yksilötiedon lisäksi asiakasrakenne- ja laatutietoa, joiden avulla toimintaa voi kehittää. RAI-arvioinneista saadut tiedot siirtyvät ilman asiakkaiden tunnistetietoja THL valtakunnallista seurantaa ja arviointia varten. THL tuottaa RAI-arvioinneista vertailu- ja tutkimustietoa.

Lisätietoa RAI-järjestelmästä alla olevista linkeistä:                            

Tietoa RAI-järjestelmästä - Ikääntyminen - THL                               

Verkkokoulut: Kirjaudu sivustoon (thl.fi)

RAI kuuluu kaikille | Oy Raisoft Ltd.                                             

Lisätietoja RAI-arviointivälineen käyttöönotosta:
Kuopion kaupunki:
Va. RAI -kehittämisasiantuntija, Pohjois-Savon RAI:n käyttöönoton projektipäällikkö Anna-Kaisa Kuittinen, anna-kaisa.kuittinen(at)kuopio.fi,  044 718 3808
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä: kehittäjä Päivi Anttikoski, paivi.anttikoski(at)ylasavonsote.fi, 040 354 5814
Varkauden kaupunki: RAI- kehittämisasiantuntija Jani Harinen, jani.harinen(at)varkaus.fi, p. 044 444 2292 ja koordinaattori Henna Sutinen, henna.sutinen(at)varkaus.fi, p. 044 444 2385.