Hallinto ja päätöksenteko PÄÄKUVA

""

Murupolku

Hallinto ja päätöksenteko

Hallinto ja päätöksenteko

Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto, johon jäsenkuntien kunnanvaltuustot valitsevat jäsenet. Valtuuston alaisena kuntayhtymää johtaa hallitus.

Hallinto

Kuntayhtymän hallinto eli toimitusjohtaja ja vastuualuejohtavat vastaavat kuntayhtymän strategisesta suunnittelusta ja pidemmän aikavälin kehittämislinjausten valmistelusta, jossa keskeisiä työkaluja ovat strategia ja asetuksen edellyttämä järjestämissuunnitelma. 
Tavoitteena on tukea kaikkia toimielimiä sekä vastuualueita toiminnan tehokkuuden, taloudellisuuden ja tuottavuuden kehittämisessä. 

Kuntayhtymän hallinto

 • käy palvelusopimusneuvottelut jäsenkuntien kanssa
 • vastaa taloussuunnitelman valmistelusta sekä suunnitelman toteutumisen seurannasta
 • vastaa kuntayhtymän suunnittelu-, ohjaus- ja seurantajärjestelmistä ja niiden kehittämisestä
 • ohjaa, koordinoi ja sovittaa yhteen kuntayhtymän vastuu- ja tehtäväalueiden toimintaa
 • tukee niitä sekä huolehtii kuntayhtymän ja sen yksiköiden edunvalvonnasta ja konserniohjauksesta
 • vastaa päätöksenteon valmistelusta ja keskitettyjen viranomais- ja hallintotoimien hoitamisesta. 

Sidonnaisuudet

Kuntalain 84 §:n 2 momentissa tarkoitetun kuntayhtymän luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä ovat:

 • yhtymävaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
 • yhtymähallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
 • yhtymähallituksen jäsenet ja varajäsenet
 • yhtymähallituksen jaoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
 • ympäristölautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
 • tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Ilmoitusvelvollisia viranhaltijoita ovat: yhtymävaltuuston, yhtymähallituksen, yhtymähallituksen jaoston ja ympäristölautakunnan esittelijät. Sidonnaisuusilmoitus ei poista velvollisuutta ilmoittaa esteellisyydestään kunnallisessa päätöksenteossa. Esteellisyydet ratkaistaan tapauskohtaisesti kuntalain ja hallintosäännön säädösten mukaisesti. 

Sidonnaisuusilmoituslomake

Rekisteriseloste – sidonnaisuusilmoitukset

Ansionmenetyskorvaushakemus

Matkalasku

Luottamushenkilöiden sidonnaisuudet

Viranhaltijoiden sidonnaisuudet 
 


Löysitkö etsimäsi?

Auta meitä kehittämään verkkosivujamme!