Murupolku

Henkilötietojen käsittely ja luovutus

Henkilötietojen käsittely ja luovutus

Tietojen käyttötarkoitus

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä kerää sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaista ja potilaista sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeellisia sosiaalihuollon ja terveyshuollon toteuttamiseksi.  Tietoja kerätään eri henkilörekistereihin sen mukaan, mikä on niiden käyttötarkoitus. Se voi olla asiakassuhteen hoitaminen ja palvelun tuottaminen tai rekisterinpitäjän oman toiminnan suunnittelu tai esimerkiksi laskutus. Tietoja saavat käyttää ainoastaan asiakkaan palveluun, potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat ammattihenkilöt.

Sinulla on oikeus saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä. Voit vaatia virheellisen tai puutteellisen henkilötiedon korjaamista ja tarpeettoman tai vanhentuneen tiedon poistamista. 

Tietojen tarkastaminen

Asiakkaalla on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Kun kyseessä on alaikäisen henkilön tiedot, on hänen huoltajallaan pääsääntöisesti oikeus saada tiedot. Edunvalvoja voi tarkastaa tiedot päämiehensä puolesta, jos tarkastusoikeuden käyttö sisältyy edunvalvonnasta annettuun päätökseen. Tässä tapauksessa edunvalvojan on toimitettava kopio edunvalvontasopimuksesta. 
Pyyntö omien, huollettavan tai edunvalvottavan tietojen tarkastamisesta tulee esittää henkilökohtaisesti tai omakätisesti allekirjoitetulla rekisteritietojen tarkastuspyyntölomakkeella.

Tietojen korjaaminen

Asiakkaalla on oikeus vaatia itseään koskevien henkilötietojen korjaamista, jos ne ovat hänen mielestään virheellisiä, tarpeettomia tai puutteellisia. Tiedon korjaamisvaatimus toimitetaan kirjallisena ja sen tulee olla yksilöity ja perusteltu tarkasti mitä tietoja vaaditaan oikaistavaksi.

Henkilötietojen tietoturvaloukkauksista ilmoittaminen

Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisterinpitäjän on ilmoitettava rekisteröidylle hänen henkilötietoihinsa kohdistuneesta tietoturvaloukkauksesta, jos tietoturvaloukkaus aiheuttaa todennäköisesti korkean riskin rekisteröidyn oikeuksille ja vapauksille. 

Tietojen luovuttaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakirjat ja niissä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Asiakasta koskevia tietoja ei luovuteta sivullisille ilman asiakkaan omakätisesti allekirjoitettua nimenomaista suostumusta tai lain säädöstä. Jos asiakas ei kykene ymmärtämään annettavan suostumuksen merkitystä, tietoja saa antaa hänen laillisen edustajansa suostumuksella.
Suostumus tietojen luovuttamiseen pyydetään kirjallisena. Asiakas voi peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa. Suostumuksesta ja tietojen luovuttamisesta tehdään merkintä asiakkaan tai potilaan tietoihin.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä antaa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän tietosuojavastaava.

Kuntayhtymän henkilörekistereistä on laadittu tietosuojaselosteet (linkki), jotka löytyvät verkkosivuiltamme. Tietosuojaselosteesta löydät esimerkiksi tiedon siitä, kuka on rekisterin yhteyshenkilö, ja mihin tarkoitukseen rekisterin mukaisia henkilötietoja käytetään.
 

Lomakkeita löytyy Oikeutesi tietosuojassa -sivulta


Löysitkö etsimäsi?

Auta meitä kehittämään verkkosivujamme!