Murupolku

Hoitotahto ja hoitotestamentti -sivun sisältö

Hoitotahto ja hoitotestamentti

Hoitotahto on henkilön tahdonilmaus omasta hoidostaan, jos hän vakavan sairauden, onnettomuuden tai vanhuuden heikkouden vuoksi menettää oikeustoimikelpoisuutensa. Kirjallisessa muodossa eli hoitotestamenttina se on yleensä oikeudellisesti pätevä tapa ilmoittaa hoidettavan tahto. Hoitotahdossa määritellään ne tilat, jolloin luovutaan potilaan elämää lyhytaikaisesti pidentävistä, keinotekoisista elintoimintoja ylläpitävistä hoitotoimista.

Potilas tekee kirjallisen hoitotahdon (suositellaan tekemään kahtena kappaleena) Hoitotahto-lomakkeella.

Potilas tai hänen omaisensa voi toimittaa hoitotahdon terveyskeskuksen potilastoimistoon tai jättää sen käyntinsä yhteydessä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän henkilöstölle.

Toisen allekirjoitetun lomakkeen potilas voi antaa omaisille tai edunvalvontavaltuutetulle. Potilas voi muuttaa tai peruuttaa hoitotahdon toimittamalla uuden lomakkeen yllä mainitulla tavalla.

Tiedostot:
Hoitotahto-lomake (www.thl.fi)
Hoitotahto-esite
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (17.8.1992/785)
ETENE; Terveydenhuollon yhteiset eettiset periaatteet
 


Löysitkö etsimäsi?

Auta meitä kehittämään verkkosivujamme!