Kuntoutusohjaus

Kuntoutusohjaus

Vammaispalveluna järjestään myös kuntoutusohjausta, jonka tavoitteena on tukea vammaisen henkilön kuntoutumista hänen omassa toimintaympäristössään. Kuntoutusohjaus pitää sisällään vammaisen henkilön ja hänen läheistensä konsultointia ja ohjausta. Palvelua järjestetään ostopalveluna kuntoutusohjausta tarjoavilta palveluntuottajilta. Vammaispalveluna kuntoutusohjausta järjestetään erityisesti autismin kirjoon kuuluville lapsille ja heidän perheilleen.

Kuntoutusohjausta haetaan vammaispalveluhakemuksella. Vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä tekee päätöksen kuntoutusohjauksen myöntämisestä perustuen asiakkaan yksilölliseen palvelusuunnitelmaan ja palvelutarpeen arviointiin.


Löysitkö etsimäsi?

Auta meitä kehittämään verkkosivujamme!