Lastensuojeluilmoitus

Lastensuojeluilmoitus

Lapsella on oikeus turvalliseen kasvuympäristöön tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Sen korostamiseksi lastensuojelulaissa on määritelty ilmoitusvelvollisuus lapsesta, joka voi huonosti.

Lastensuojeluilmoituslomake.

Lain mukaan lastensuojeluilmoitus tulee tehdä lapsesta, jonka

 • hoidon ja huolenpidon tarve
 • kehitystä vaarantavat olosuhteet tai
 • oma käyttäytyminen edellyttävät lastensuojelutarpeen selvittämistä.

Huolta voivat aiheuttaa esimerkiksi seuraavat asiat:

 • vanhemmilla on lapsen tai nuoren hoitoon ja kasvatukseen liittyviä vaikeuksia

 • lapsi näyttää huonosti hoidetulta

 • lapsi itkee jatkuvasti tai oireilee muuten

 • lapsen huolenpito on puutteellista, esimerkiksi lapsi on yksinään ulkona iltamyöhään

 • perheessä on väkivaltaa

 • päihteidenkäyttö

 • muita kriisejä

 • tarve ohjaukseen ja neuvontaan.

Lastensuojelulain mukainen ilmoitusvelvollisuus on seuraavilla tahoilla: sosiaali- ja terveydenhuollon, koulutoimen, nuorisotoimen, poliisitoimen, rikosseuraamuslaitoksen, palo- ja pelastustoimen, sosiaalipalvelujen tai terveydenhuollon palvelujen tuottajan, opetuksen tai koulutuksen järjestäjän,  seurakunnan tai muun uskonnollisen yhdyskunnan, turvapaikanhakijoiden vastaanottotoimintaa harjoittavan yksikön, hätäkeskustoimintaa harjoittavan yksikön sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa harjoittavan yksikön palveluksessa tai luottamustoimissa olevat henkilöt tai vastaavissa tehtävissä toimeksiantosuhteessa tai itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat henkilöt sekä kaikki terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat velvollisia salassapitosäännösten estämättä viipymättä ilmoittamaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä (Lastensuojelulaki 25 §).

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä myös yksityinen henkilö, joka voi tehdä ilmoituksen myös nimettömänä.

Miten otan yhteyttä lastensuojeluun?

Virka-aikana voit ottaa yhteyttä oman alueen  (Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Vieremä) lastensuojelun sosiaalityöntekijään. Virka-ajan ulkopuolella voit ottaa yhteyttä Ylä-Savon sosiaalipäivystykseen. Lue lisää Ylä-Savon sosiaalipäivystyksestä.


Löysitkö etsimäsi?

Auta meitä kehittämään verkkosivujamme!

Yhteystiedot - Pohjois-Savon sosiaalipäivystys

Pohjois-Savon sosiaalipäivystys

044 718 3930 

(ei tekstiviestejä)

Jos päivystysnumerossa ei vastata, soita aina kiireellistä apua vaativassa tilanteessa  hätänumeroon 112

 

Iisalmi

Lastensuojelun ohjaus ja neuvonta
maanantai - perjantai kello 9-15 (kiireellisissä asioissa yhteys sosiaalipäivystykseen)
puhelin 040 543 4935

 

Lastensuojelun avohuolto


Sosiaalityöntekijät

1-15 päivinä syntyneet asiakkaat *

040 665 6813

16-31 päivinä syntyneet asiakkaat *

040 830 2754

Palveluohjaajat

040 663 9967

040 631 6073 jälkihuolto

*) lapsen huoltajan syntymäpäivä (=kahden vanhemman perheessä lapsen isän syntymäpäivä tai yksinhuoltajaperheessä lapsen huoltajan syntymäpäivä. Lapsen huoltajien asuessa eri osoitteissa lapsen lähihuoltajan syntymäpäivä)

 

Sijaishuolto

Sosiaalityöntekijät

040 830 4351

Palveluohjaajat

040 679 1320

 

Kiuruvesi

puhelin  040 517 5236

puhelin 040 825 4650

puhelin 040 356 3641

palveluohjaaja, puhelin 040 632 5763

 

Sonkajärvi

puhelin  040 034 4248
palveluohjaaja (Sonkajärvi ja Vieremä), puhelin 040 825 1729

 

Vieremä

puhelin  040 594 9078