Omavalvonta

Omavalvonta

Omavalvonnaksi kutsutaan toimijan omaa järjestelmää, jolla toimija pyrkii varmistamaan, että elintarvikkeet ovat turvallisia ja elintarvikelainsäädännön vaatimusten mukaisia. Toimijan on tunnistettava omaan toimintaansa ja käsittelemäänsä elintarvikkeeseen liittyvät elintarviketurvallisuutta vaarantavat tekijät ja huolehdittava niiden hallinnasta.

Toiminnanharjoittajan tulee itse miettiä, milloin vastuu elintarvikkeiden kunnosta siirtyy hänelle ja milloin se loppuu. Jotta valvonta olisi suunnitelmallista ja elintarvikkeen käsittelyn kaikki vaiheet huomioivaa, tulee elintarvikkeita käsittelevän ja myyvän toiminnanharjoittajan laatia kirjallinen omavalvontasuunnitelma. Omavalvontasuunnitelman laajuus ja sisältö riippuu elintarvikehuoneistossa tapahtuvan toiminnan laajuudesta ja laadusta. Suunnitelma ja kirjaukset, esimerkiksi mittaus- ja tutkimustulokset, tulee esittää ympäristö-terveystarkastajalle tarkastuksen yhteydessä.

Omavalvontasuunnitelman päivittäisen toteuttamiseen kannattaa varata henkilöstöresusseja, jotta omavalvonnan toteutuminen on suunnitelman mukaista. Tätä tehtävää varten olisi hyvä nimetä omavalvonnasta vastaava henkilö.

Alla on mallipohjia omavalvontasuunnitelmiin. Kysy kuntasi terveystarkastajalta tarvittaessa toimintaasi soveltuvaa mallipohjaa. 


Tiedostot:

Lomakkeita omavalvontaan:

Lue lisätietoa omavalvonnasta ruokavirasto.fi-sivulta

Linkkejä

 


Löysitkö etsimäsi?

Auta meitä kehittämään verkkosivujamme!