Murupolku

Opiskelijaohjauksen laatukyselyt

Opiskelijaohjaukset laatukyselyt

Kaikkien meillä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä harjoittelussa olevien terveysalan, sosiaalialan ja lääketieteen opiskelijoiden toivotaan antavan palautetta harjoittelustaan vastaamalla alla olevan kyselyyn. Kyselyn tarkoituksena on arvioida Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä toteutettavaa opiskelijaohjausta. Kyselyssä käytetään CLES- mittaria (©Clinical Learning Environment Scale, Saarikoski M. 2002, 2008). Kysely koostuu opiskelijaan, opettajaan, harjoitteluyksikköön ja ohjaukseen liittyvistä kysymyksistä. CLES -mittari on kehitetty alun perin Suomessa (Mikko Saarikoski) ja se on käytössä paitsi Suomessa myös useissa muissa maissa.

Pyydämme sinua vastaamaan kyselylomakkeeseen harjoittelujaksosi lopussa. Osallistuminen on vapaaehtoista ja kysely on luottamuksellinen. Kyselyssä on yhteensä 52 kysymystä, joihin vastaaminen vie aikaa 10-15 minuuttia. Tämän kyselyn lisäksi voit halutessasi antaa palautetta harjoitteluyksikköösi suullisesti tai kirjallisesti.

CLES-kyselyt

Kyselyyn vastaamiseen tarvitset salasanan, jonka saat harjoitteluyksiköstäsi tai opiskelijaohjauksen koordinaattorilta. Katso opiskelijaohjauksen yhteystiedot täältä.

Opiskelijaohjauksen CLES-laatukysely lääketieteen opiskelijoille ja erikoistuville lääkäreille

Opiskelijaohjauksen CLES-laatukysely sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille


Löysitkö etsimäsi?

Auta meitä kehittämään verkkosivujamme!