Murupolku

Perussopimus ja säännöt

Perussopimus ja säännöt

Kuntayhtymän tehtävänä on 

  • edistää väestön terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia
  • järjestää jäsenkuntien puolesta kunnille lakisääteiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut lukuun ottamatta lasten päivähoitoa
  • ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun palvelut.

Kuntayhtymä voi hoitaa kuntien puolesta työllisyyden edistämiseen liittyviä tehtäviä, joista sovitaan erillisillä kuntakohtaisilla sopimuksilla.

Kuntayhtymä vastaa yhteistoiminnassa palvelujen tuottajien kanssa jäsenkuntien väestön erikois- ja erityistason sairaanhoidosta sekä kehitysvammaisten erityishuollosta ja muista mahdollisista jäsenkuntien antamista tehtävistä.

Perussopimus  

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän jäsenkunnat ovat kunnanvaltuustojen yhtäpitävillä päätöksillä sopineet kuntayhtymän perussopimuksesta. 

Hallintosääntö

Hallintosäännössä määrätään kuntayhtymän päätöksenteko- ja kokousmenettelystä sekä kuntayhtymän hallinnosta, taloudenhoidosta, valvontajärjestelmästä sekä hallinnon ja talouden tarkastamisesta.

Hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sisäinen valvonta

Ohjeessa kuvataan Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän johtamisjärjestelmä ja siihen liittyvä hyvä johtamis- ja hallintotapa sekä keskeiset sisäisen valvonnan kohteet.

Ohjeessa on kuvattu keinoja, joilla tilivelvollinen johto voi edistää hyvää hallintotapaa ja varmentaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyiden asianmukaisuutta. Ohje on tarkoitettu valvontavastuussa olevien luottamushenkilöiden ja esimiesten käyttöön.

Hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sisäinen valvonta

Hallintosääntö 15.12.2021 alkaen

Perussopimus 1.3.2021 alkaen

Konserniohje


Löysitkö etsimäsi?

Auta meitä kehittämään verkkosivujamme!