Sopeutumisvalmennus

Sopeutumisvalmennus

Vammaispalveluna voidaan myöntää myös sopeutumisvalmennusta silloin, kun sopeutumisvalmennusta ei toteuteta muun lainsäädännön kautta. Sopeutumisvalmennukseen kuuluu neuvonta, ohjaus ja valmennus vammaisen henkilön ja hänen lähiyhteisönsä sosiaalisen toimintakyvyn edistämiseksi. Sopeutumisvalmennusta voidaan toteuttaa yksilöllisesti tai ryhmäkohtaisesti ja tarvittaessa se voi olla myös toistuvaa. Asiakkaat voivat olla kuuroja, huonokuuloisia, kuulovammaisia tai eri tavoin puhevammaisia. Usein asiakkaana on lapsia, joilla on vakavia puutteita kielen ja kommunikaation kehityksessä.

Sopeutumisvalmennuksena myönnettävää kommunikaatio-opetusta järjestetään vammaiselle henkilölle ja hänen lähipiirilleen tilanteissa, joissa henkilö tarvitsee puhetta tukevaa tai puhetta korvaavaa kommunikaatiokeinoa selvitäkseen arkipäivän tilanteista. Sopeutumisvalmennuksena myönnettäviä kommunikaatio-opetuskeinoja ovat viittomakielen, viitotun puheen ja tukiviittomien opetus sekä AAC-ohjaus.


Löysitkö etsimäsi?

Auta meitä kehittämään verkkosivujamme!