Murupolku

Strategia ja suunnitelmat

Strategia ja suunnitelmat

Kuntayhtymän strategia ohjaa kuntayhtymän toiminnan suunnittelua, tavoitteita, päätöksentekoa ja arjen toimintaa. Keskeisenä toimeenpanevana suunnitelmana on palvelujen järjestämissuunnitelma ja vuosittaiset palvelusopimukset. 
 

Palvelujen järjestämissuunnitelma

Palvelujen järjestämissuunnitelmalla sovitetaan yhteen sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisen periaatteet kuntayhtymän toimialueella. Suunnitelmassa esitetään nykytila, tavoitetila ja strategisia linjauksia palvelujen kehittämiseksi sekä kustannusten kasvun pysäyttämiseksi. Toteutumista arvioidaan vuosittain yhteistyössä kuntien kanssa ja siihen tehdään tarvittavat muutokset.

Vuosittaisissa kuntayhtymän ja kunkin jäsenkunnan palvelusopimuksissa määritellään, miten ja missä laajuudessa järjestämisvelvollisuuteen kuuluvat palvelut kunkin jäsenkunnan osalta toteutetaan. Palvelusopimus mahdollistaa palvelutason ja palvelujen laajuuden määrittämisen.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma

Kuntayhtymän yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman tarkoituksena on luoda ja vakiinnuttaa sellaiset hallinto- ja toimintatavat, joilla varmistetaan yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa.
 

Terveysneuvonnan toimintaohjelma 

Toimintaohjelma koskee neuvolapalvelujen, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon järjestämistä yhteistoiminta-alueella. 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma HYVIS vuosille 2017–2021 on lakisääteinen väline ohjata, johtaa ja kehittää lasten ja nuorten hyvinvointityötä yhteistoiminta-alueen kunnissa.

Lastensuojelun suunnitelma 

Lastensuojelusuunnitelma mahdollistaa, että kunnallinen lasten hyvinvointiin liittyvä toiminta on tavoitteellista, suunnitelmallista sekä pitkäjänteistä, ja että niin kunnallisena kuin ylikunnallisenakin se perustuu yhteistoimintaan ja kumppanuuteen. Suunnitelmassa päätöksentekijät määrittelevät kunnan lapsi- ja lastensuojelupoliittisen toiminnan keskeiset sisällön ja painopisteet sekä varaavat toimintaan ja sen kehittämisen edellyttämät voimavarat. 

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman tavoitteena on tukea laaja-alaista, mielenterveyttä edistävää ja päihdehaittoja vähentävää mielenterveys- ja päihdetyötä.  

Hyvinvointikertomus

Laaja hyvinvointikertomus laaditaan kerran valtuustokaudessa ja sen tavoitteita ja toimenpiteitä päivitetään ja tarkastellaan vuosittain vuosiraporteissa. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän laaja hyvinvointikertomus on laadittu valtuustokaudelle 2021-2025.

Hyvinvoiva yläsavolainen - suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi sisältää toimenpiteet ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumien tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnitelmassa painotetaan kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Suunnitelma on osa kuntien strategista suunnittelua ja se tulee tarkistaa valtuustokausittain.

 

 

Tiedostot:

Kuntayhtymän strategia vuosille 2020–2025 

Palvelujen järjestämissuunnitelma vuosille 2019–2021

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 

Terveysneuvonnan toimintaohjelma vuosille 2021-2022

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma vuosille 2016–2020 

Laaja hyvinvointikertomus vuosille 2021-2025 

     Laaja hyvinvointikertomus- vuosiraportti 2021

Hyvinvoiva yläsavolainen - Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2022 - 2025

 

 


Löysitkö etsimäsi?

Auta meitä kehittämään verkkosivujamme!