Vammaispalvelut PÄÄKUVA

""

Murupolku

Vammaispalvelut

Vammaispalvelut

Kuntayhtymän vammaissosiaalityön palveluita järjestää sosiaalityön palveluihin kuuluva vammaispalvelujen sosiaalityön ja palveluohjauksen tiimi. Tiimissä työskentelee kolme sosiaalityöntekijää ja kolme palveluohjaajaa. Tiimin toimipiste sijaitsee Iisalmen sosiaalikeskuksessa, josta käsin työntekijät toimivat seudullisesti koko kuntayhtymän alueella. Myös sairaalan sosiaalityöntekijä kuuluu vammaispalvelujen tiimiin. Sairaalan sosiaalityöntekijän työpiste sijaitsee Iisalmen sairaalassa.

Vammaispalvelut vastaavat kehitysvammaisten sekä vaikeavammaisten sosiaalipalveluiden järjestämisestä. Lisäksi vammaispalvelut vastaavat asiakasryhmänsä sekä alle 65-vuotiaiden omaishoidontuen palvelujen järjestämisestä.

Sosiaalityöntekijät

Sosiaalityöntekijät toimivat seudullisesti kaikissa kuntayhtymän kunnissa asiakkaiden jakautuessa elämänkaarimallin mukaisesti. Sosiaalityöntekijä vastaa vammaispalvelujen tarpeessa olevan asiakkaan palvelutarpeen arvioinnista sekä asiakkaan tarvitsemien palvelujen kokonaisuuden suunnittelusta. Sosiaalityöntekijä vastaa asiakkaan oikeusturvan kannalta merkittävien palvelujen sekä laajojen tukitoimien myöntämisestä.

Sairaalan sosiaalityötekijä

Sairaalan sosiaalityöntekijä työskentelee Iisalmen sairaalassa ja Iisalmen terveyskeskuksessa. Sairaalan sosiaalityöntekijä tukee ja ohjaa sairastumis- tai vammautumistilanteissa potilaita ja heidän omaisiaan. Sairaalan sosiaalityöntekijä tekee yhteistyötä terveydenhuollon moniammatillisen työryhmän kanssa potilaan hoidon ja kuntoutuksen suunnittelussa sekä koordinoi potilaan tarvitsemia palveluja yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa.

Palveluohjaajat

Palveluohjaajat työskentelevät kuntajaon mukaisessa tehtävänjaossa tehden työparityötä sosiaalityöntekijöiden kanssa. Palveluohjaaja tukee, ohjaa ja neuvoo vammaispalvelujen asiakkuudessa olevaa asiakasta tavoitteellisessa asiakasprosessissa ja vastaa asiakkaan palvelusuunnitelman toteutumisesta ja suunnitelman päivittämisestä. Palveluohjaaja vastaa vammaispalvelujen tukitoimien järjestämisestä sekä kuljetuspalvelujen myöntämisestä.

Vammaispalvelujen hakeminen

Vammaispalveluita voi hakea vammaispalveluhakemuksella. Hakemuslomakkeita on saatavilla Iisalmen sosiaalikeskuksen aulassa sekä tulostettavissa tältä sivulta. Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa lääkärinlausunto, josta ilmenee hakijan sairaus tai vamma, arvio haitta-asteesta ja sen pitkäaikaisuudesta sekä kuvaus tämän hetkisestä toimintakyvystä ja mahdolliset kuntoutumisen suunnitelmat.

Lataa vammaispalveluhakemuslomake tästä.

Lataa kuljetuspalveluhakemuslomake tästä.

Lataa omaishoidontukihakemuslomake tästä.

Palvelutarpeen arvioiminen ja palvelusuunnitelma

Hakemuksen saapumisen jälkeen vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä tai palveluohjaaja laatii palvelusuunnitelman yhdessä vaikeavammaisen henkilön kanssa hänen palvelujen ja tuen tarpeiden selvittämiseksi. Palvelusuunnitelma on kartoitus henkilön yksilöllisestä avun tarpeesta ja elämäntilanteesta kokonaisuudessaan. Vammaispalvelujen tarpeen arvioinnin yhteydessä asiakkaalle laaditaan vammaispalvelulain mukainen yksilöllinen palvelusuunnitelma. Palvelusuunnitelmaa ei laadita silloin, jos sen todetaan olevan ilmeisen tarpeetonta tai asiakas kieltäytyy palvelusuunnitelman laatimisesta.


Ohjeistuksia

Ohje: vierailut erityisryhmien asumispalveluyksiköissä 24.9.2020 alkaen

Esite

Ohjausta ja vertaistukea omaishoitajille Ylä-Savon alueella


Löysitkö etsimäsi?

Auta meitä kehittämään verkkosivujamme!

Yhteystiedot - vammaispalvelut

Yhteystiedot

Sosiaalityöntekijät

Puhelinaika
ma-pe klo 12.-13.00

Hanne Heikkinen
puh. 040 637 1298
(yli 25-vuotiaat), Iisalmi

Maiju Kähkölä
puh. 040 809 7802
(yli 25-vuotiaat), Iisalmi

Mari Leinonen
puh. 040 031 3249
(0-25 -vuotiaat), Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Vieremä

Eevaliina Hyväri
puh. 040 594 9225
(yli 25-vuotiaat), Kiuruvesi, Sonkajärvi, Vieremä

 

Palveluohjaajat

Puhelinaika
ma-pe klo 12.-13.00

Iisalmi
Tarja Hukkanen
 puh. 040 868 4149

Kiuruvesi
Tarja Ryhänen

puh. 040 751 9605

Sonkajärvi/Vieremä
Tuija Iivarinen

puh. 040 509 5283
(22.6.2022 alk Sanna Losoi-Korolainen)

 

Henkilökohtainen apu

Päivi Martikainen, puh. 040 712 6955

Sairaalan sosiaalityöntekijä
Sari Kynäkoski
puh. 040 489 4277

Vammaispalvelujen esihenkilö
Sanna Suomi
puh. 040 830 4340

Käyntiosoite:
Iisalmen sosiaalikeskus
Vammaispalvelut
Virrankatu 2, 2 kerros
74100 Iisalmi