Sisältöjulkaisija

Anna palautetta

Navigointivalikko

Uutinen

Kuntayhtymässä käyttöön sähköiset e-lomakkeet 

4.11.2020 klo 15.35

Kuntayhtymässä otetaan marraskuussa käyttöön palvelu, jossa vastaanotoilta saadut lausunnot ja todistukset toimitetaan sähköisinä e-lomakkeina muille viranomaisille. Muutos ei edellytä asiakkailta toimenpiteitä, vaan helpottaa asiointia, kun papereiden eteenpäin toimittaminen vähenee.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä on mukana Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin vetämässä projektissa, jossa lääkärien ym. ammattilaisen lausunnot ja todistukset tuotetaan sekä tallennetaan kansalliseen potilastiedon arkistoon sähköisessä muodossa. E-lomakkeita otetaan käyttöön marraskuun aikana asteittain. 

Sairauslomatodistus ja lausunto ajokyvystä jatkossa e-lomakkeina

Ensimmäisessä vaiheessa mm. sairauslomatodistus, lääkärin lausunto ajokyvystä ja todistus raskaudesta ja jälkitarkastuksesta sekä lääkärin lausunto erityisäitiysvapaan tarpeesta ovat mahdollista saada sähköisessä muodossa e-lomakkeena. Muutoksen taustalla on lakisääteinen velvoite todistusten sähköisestä arkistoimisesta. 

Lausunnot ja todistukset tehdään UNA-lomakesovelluksen kautta, josta ne saadaan sähköisesti siirrettyä muille viranomaistahoille ja Kanta-palveluiden kautta OmaKantaan sekä toisille hoitaville tahoille.

Muutos ei aiheita asiakkaille toimenpiteitä 

Muutos ei edellytä kuntayhtymän asiakkailta toimenpiteitä. Käytännössä tämä tarkoittaa kyseisten lomakkeiden siirtymistä automattisesti Kantaan, josta eri viranomaistahot saavat todistukset käyttöönsä ja kansalaisen ei enää tarvitse itse toimittaa paperisia todistuksia muun muassa Kelalle. Asiakas valitsee ottaako hän todistuksen sähköisenä vai paperilla.

Lisätietoja, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä, Pegasos-tiimi, 040 5641 732, pegasos@ylasavonsote.fi