Sisältöjulkaisija

Anna palautetta

Navigointivalikko

Uutinen

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellolla vaikutuksia Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän kotihoitoon ja asumispalveluihin

05.09.2022

Tehyn ja SuPerin julkistama ylityö- ja vuoronvaihtokielto kunta-alalla kiristyi 1.9.2022 alkaen.

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellot saattavat vaikuttaa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän tarjoamaan kotihoitoon ja asumispalveluihin. Kiellon aikana työntekijät ovat töissä ennalta suunniteltujen työvuorolistojen mukaisesti, mutta eivät tee ylitöitä eivätkä vaihda vuoroja. Tehtäviä järjestetään niin, että tilanne vaikuttaa asiakkaiden ja potilaiden palveluun mahdollisimman vähän ja siten, että potilas- ja asiakasturvallisuus ei vaarannu.

Kotihoidon osalta henkilöstövaje voi vaikuttaa asiakkaiden kotihoidon jonotusaikaa pidentävästi ja palveluihin muun muassa siten, että asiakaskäyntejä saatetaan joutua siirtämään toiseen ajankohtaan, käyntejä yhdistetään tai käyntejä korvataan etäpalveluna tai puhelimella. Asumispalveluissa henkilöstövaje voi pitkittää asiakkaiden jonotusaikaan asumispalveluihin. Tilanne voi näkyä arjessa sovittujen asioiden ajankohdan muutoksina.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee SOTE-sopimusalan ja KVTESin piirissä olevia Tehyn ja SuPerin työsopimussuhteisia jäseniä mukaan lukien työsopimussuhteiset esihenkilöt.