Sisältöjulkaisija

Navigointivalikko

Uutinen

Ennakoitua laajempi peruskorjaus tarpeen Iisalmen sairaalan tiloissa

29.04.2021

Terveyskampus-hankkeen puitteissa tehtävä Iisalmen sairaalan peruskorjaustarve on ennakoitua mittavampi. Jotta kuntayhtymän asiakkaille ja henkilökunnalle voidaan taata turvalliset sosiaali – ja terveydenhuollon toimitilat, suunniteltua laajempi peruskorjaus on tarpeellinen. Tämä tuo mukanaan lisäkustannuksia. 

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän yhtymähallitus kokoontuu 4.5.2021 keskustelemaan mm. Terveyskampus-hankkeen etenemisestä. Asialistalla on nykyisen sairaalarakennuksen 90-luvun osan peruskorjaus ja viimeisimmässä kuntotutkimuksessa ilmenneet uudet korjaustarpeet ja merkittävät riskirakenteet. Näistä löydöksistä johtuen lisäkustannusarvio sairaalarakennuksen peruskorjauksen osalta on 4,3 miljoonaa euroa. 

Riskirakenteet ja korjaustarpeet huomioitava terveysturvallisuuden varmistamiseksi 

Nykyisen sairaalarakennuksen peruskorjauksen suunnittelu on edennyt Terveyskampus-hankesuunnitelman aikataulussa. Suunnitelman mukaisesti sairaalarakennuksen peruskorjauksen osalta on tehty tarkentavia kuntotutkimuksia. Näissä tutkimuksissa on tullut ilmi riskirakenteita ja korjaustarpeita, joihin ei ole pystytty hankesuunnitteluvaiheessa varautumaan. Jotta kuntayhtymän asiakkaille ja henkilökunnalle voidaan taata turvalliset sosiaali- ja terveydenhuollon toimitilat, on suunniteltua laajempi peruskorjaus tarpeellinen ja tämä tuo mukanaan lisäkustannuksia. 

Lisäksi hankkeen kokonaisaikataulun pitkittyminen on tuonut ajankohtaiseksi korjauksia, jotka hakesuunnitteluvaiheessa on katsottu olevan tulevien vuosien ylläpitokorjauksia. Näiden korjausten toteuttaminen kampushankkeen yhteydessä on edullisempaa, kuin niiden tekeminen erillisinä korjaushankkeina välittömästi hankkeen valmistumisen jälkeen.  

Terveyskampuksen nykyaikaiset, terveysturvalliset tilat on suunniteltu asiakkaan tarpeita kuunnellen 

Palvelujen integrointi ja turvaaminen kuntayhtymän asukkaille, sekä yhden luukun periaate ovat hankkeen keskeisiä tavoitteita ja ohjasivat myös tilojen suunnittelua.  
”Terveyskampus-hankkeessamme asiakas on kaiken keskiössä. Tavoitteenamme ovat terveysturvalliset, nykyaikaiset tilat, joissa palvelut järjestetään asiakkaan tarpeita vastaaviksi kokonaisuuksiksi. Kun esimerkiksi kaikki hoitaja- ja lääkärivastaanotot sijaitsevat toistensa välittömässä läheisyydessä voi henkilökunta tehdä yhteistyötä aiempaa helpommin ja tehokkaammin. Näin asiakkaamme saavat parempaa palvelua” sanoo Leila Pekkanen, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän toimitusjohtaja.   


Terveyskampus-hanke etenee vaiheittain ja uudisrakennus otetaan käyttöön syksyllä 

Terveyskampus-hanketta on tehty vaiheittain, jotta koko hankkeen ajan asiakkaille on voitu turvata palvelujen jatkuminen. Osastotoimintojen ja vastaanottojen integraatio toteutettiin vuonna 2016 ja mielenterveyspalveluille valmistuivat tilat vuonna 2018. Uudisrakennus valmistuu vuonna 2021 ja otetaan käyttöön syksyn aikana. Sinne sijoittuvat mmm. päivystys, kuvantaminen, laboratorio ja toimenpideyksikkö.

Jos nykyisen sairaalan peruskorjaus etenee aikataulussa, sosiaalityö, kotihoito ja kuntoutus pääsevät uusittuihin tiloihin vuonna 2022.Lopuksi toteutetaan vielä koko Terveyskampus-aluetta palveleva pysäköintiratkaisu, joka valmistuu vuonna 2023. 

Kokouksessa 4.5 yhtymähallitus pyytää jäsenkunnilta lausunnot hankkeen jatkosta. Yhtymähallitus jatkaa asian käsittelyä 8.6.2021 

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä, toimitusjohtaja, Leila Pekkanen


Medialle: Mahdolliset haastattelupyynnöt ja kysymykset pyydämme lähettämään toivotun aikataulun ja kysymysten kanssa osoitteeseen viestinta@ylasavonsote.fi. Pyrimme vastaamaan viesteihin mahdollisimman pian.