Sisältöjulkaisija

Navigointivalikko

Uutinen

Kuntayhtymän tiedotus päivittäisistä koronatartuntaluvuista päättyy

28.01.2022

Muuttuneiden koronatestausohjeistusten myötä eivät terveydenhuollossa todetut positiiviset koronavirustartunnat anna enää riittävän kattavaa ja todenmukaista kuvaa epidemiatilanteesta. Tästä syystä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä ei enää tiedota uusista koronatartuntaluvuista. Jatkossakin kuntayhtymä tiedottaa avoimesti aina epidemian kannalta oleellisista asioista sekä uusista toimintaohjeista ja suosituksista. 

Kuntayhtymä tilastoi terveydenhuollossa rekisteröidyt positiiviset koronatestitulokset ja on tähän asti myös tiedottanut niistä päivittäin. Epidemiatilanne ja sen myötä kriteerit, joiden mukaan suositellaan hakeutumaan terveydenhuollon koronatestiin, ovat kuitenkin muuttuneet.  

Koronatestausohjeistus muuttunut 

Lieväoireisten tai riskiryhmiin kuulumattomien ei tarvitse enää hakeutua terveydenhuollon koronatestiin, vaan hengitystieinfektion voi sairastaa kotona. THL:n ohjeistuksen mukaisesti terveydenhuollon testiin voi hakeutua mm. kun terveydenhuollon ammattilainen on suositellut testiä tai jos työskentelee sosiaali- ja terveydenhuollossa asiakas- ja potilastyössä. Terveydenhuollon testiin voi myös hakeutua, jos työskentelee missä tahansa tehtävässä ympärivuorokautisessa hoiva- tai vammaispalveluissa, kuuluu vakavan koronavirustaudin riskiryhmään, tai on raskaana. 

Näiden muutosten lisäksi tartuntatautilain mukaisista eristyspäätöksistä, joiden osana on ollut todistus sairastetusta koronavirustaudista, on luovuttu. Tästä syystä kotitestiä ei enää tarvitse varmentaa terveydenhuollossa tehtävällä koronatestillä. Myöskään kotitestien tuloksia ei tarvitse ilmoittaa terveydenhuoltoon. 

Avoin koronaviestintä jatkuu  

”Terveydenhuollossa todetut positiiviset koronatestitulokset ovat vain osa kaikista alueen koronavirustartunnoista. Olemme koko epidemian ajan pyrkineet avoimeen ja selkeään viestintään ja tämä linjaus jatkuu edelleen. On kuitenkin tärkeää, että julkaisemme tietoa, joka auttaa alueemme asukkaita ymmärtämään epidemian kulkua ja syitä esimerkiksi uusille suosituksille ja rajoituksille. Tällä hetkellä terveydenhuollossa todetuista uusista koronatartunnoista tiedottaminen voi olla jopa harhaanjohtavaa ja tästä syystä olemme päättäneet luopua tästä käytännöstä”, sanoo Jarno Rieppo, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ylilääkäri. 

Lisätietoja koronavirustilanteesta verkkosivuillamme: https://www.ylasavonsote.fi/koronavirus   

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Medialle: Mahdolliset haastattelupyynnöt ja kysymykset pyydämme lähettämään toivotun aikataulun ja kysymysten kanssa osoitteeseen viestinta@ylasavonsote.fi. Pyrimme vastaamaan viesteihin mahdollisimman pian.