Sisältöjulkaisija

Navigointivalikko

Uutinen

Lapsiperheiden kotipalvelu perheiden arjen tukena

05.04.2022

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän lapsiperheiden kotipalvelun tiimiin kuuluu kolme seudullista ohjaajaa. He auttavat lapsiperheitä arjessa ja tukevat muun muassa asumiseen, kasvatukseen ja päivittäisten askareiden hoitoon liittyvissä asioissa. 

Sosiaalihuoltolain mukaan lapsiperheiden kotipalvelua on mahdollista saada, jos perheessä ilmenee erityisen tuen tarvetta ja vanhemman omat voimavarat eivät riitä tilanteesta selviämiseen. Tällaisia tilanteita voivat olla raskauteen ja synnytykseen, sairauteen tai vammaan, vanhemman uupumukseen tai masennukseen, sekä monilapsisten perheiden arjen haasteisiin liittyvät tilanteet.  

Lapsiperheiden kotipalvelu on tavoitteellista ja suunnitelmallista, yhdessä perheen kanssa tehtävää vanhemmuuden ja arjessa selviytymisen tukemista. Palvelu perustuu perheen tai perheen ja sen yhteistyöverkoston kanssa yhdessä tehtyyn suunnitelmaan, jossa sovitaan palvelun kestosta, sisällöstä ja tuntimääristä. Yhteistyöverkostoon voi kuulua esimerkiksi neuvolan, varhaiskasvatuksen, sosiaalityön, lastensuojelun tai mielenterveys- ja päihdepalvelun toimijoita. 

Kotipalvelu on määräaikaista ja sen tavoitteena on auttaa konkreettisesti perheitä selviämään arjesta haasteellisissa tilanteissa. 

Vaihtelevaa työtä perheiden parissa

Lyhytaikaiset palvelusuhteet tekevät ohjaajien työnkuvasta vaihtelevan, eikä rutiineja juurikaan ehdi syntyä. Kotipalvelun ohjaajien työviikon suunnittelun lähtökohtana ovat perheiden tarpeet, joten keskenään samanlaisia työviikkoja ei ole.

– Tyypillistä työpäivää ei ole, sillä perheiden luona tehtäviä kotikäyntejä on päivittäin eri määrä ja eri aikoihin, kertoo tiimin tuorein kasvo, muutaman kuukauden ajan ohjaajan tehtävässään ollut Julia Mark. – Kiinnostuin työssä siitä, että töitä tehdään lapsiperheiden kanssa, sekä siitä, että mikään työpäivä ei ole samanlainen.

Samoilla linjoilla on myös ohjaaja Elina Nevalainen, joka aloitti tehtävässään marraskuussa 2021.

– Työ on hyvin vaihtelevaa. Yhtenä päivänä voi olla montakin perhettä ja toisena vain yksi, myös käyntien pituudet ovat vaihtelevia, hän kertoo.

Ohjaajakolmikosta pisimpään eli kaksi ja puoli vuotta tehtävässä ollut Maria Niskanen kertoo työpäivien koostuvan monipuolisista askareista perheiden ja erityisesti lasten kanssa.

– Huolehdimme lasten päivittäisistä rutiineista, joihin kuuluu ulkoilua, ruokailua, päivälepoa, leikkimistä, pelailua ja läsnäoloa, hän sanoo. 

Työ perheiden ja lasten parissa sekä työn vaihtelevuus ja liikkuvuus olivat tekijöitä, jotka saivat ohjaajat alun perin kiinnostumaan tehtävästä.

– Erikoistumisalani ovat lapset ja nuoret. Olen lähihoitajaopintojeni aikana työskennellyt perhekodissa sekä ohjaajana aamu- ja iltapäiväkerhoissa, ja valmistumiseni jälkeen muun muassa ikäihmisten parissa. En kuitenkaan koe olevani oikea ihminen työskentelemään vaikkapa koulunkäynnin ohjaajana tai päiväkodissa, sillä ikäihmisten kotihoidon puolella hankkimani työkokemus on osittanut minulle, että viihdyn nimenomaan kotihoidon tehtävissä ja liikkuvassa työssä, Elina kertoo. 

– Kiinnostuin tästä työstä opiskeltuani lasten ja nuorten erityisohjaajaksi ja oltuani lapsiperheiden kotipalvelussa työharjoittelussa, Maria kertoo.

Lapsiperheiden kotipalvelun ohjaajat Elina Nevalainen (vas.), Maria Niskanen ja Julia Mark. Kuvauspaikkana Mannerheimin Lastensuojeluliiton Iisalmen yhdistyksen ylläpitämä, perheiden avoin kohtaamispaikka Onni ja Ilona.

Tarjolla kaikille tukea tarvitseville

Lapsiperheiden kotipalvelu on subjektiivinen oikeus kaikille tukea tarvitseville perheille.  Palvelua voi hakea lapsiperheiden palveluohjauksen kautta, jolloin palveluohjaaja tekee tilannekartoituksen palvelutarpeesta yhdessä perheen tai perheen yhteistyöverkoston kanssa. Lähtökohtana on tukea perheen arjessa jaksamista, edistää perheen hyvinvointia ja ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä. 

– Käynneillä tärkeimpänä ovat lapset, heidän välittömyytensä, aitous ja iloisuus. Me vapautamme vanhemmat lasten hoidosta. Lasten kanssa ulkoillaan, leikitään, pelataan lautapelejä, piirretään ja väritetään, sanoo Elina. 

Kotikäyntien sisältö riippuu kunkin perheen yksilöllisistä tarpeista. Jokaisen perheen tilanne ja tarve harkitaan aina perhekohtaisesti palvelusta päätettäessä.

– Voimme tehdä myös pieniä kotiaskareita lastenhoidon lomassa, mutta lapset ovat käynnin pääasia, Maria kertoo.

Luottamuksellisen suhteen rakentuminen ja pienet onnistumiset palkitsevat työssä.

– On hienoa, kun saavuttaa lapsen luottamuksen ja kun lapsesta näkee hänen jo odottaneen kotipalvelunohjaajan saapumista. Lapsi on saattanut suunnitella valmiiksi, mitä haluaa ohjaajan kanssa tehdä, Elina kertoo. – Myös vanhempien aito kiitollisuus siitä, kun olet käynnin aikana vaikkapa tyhjentänyt ja täyttänyt astianpesukoneen, pyyhkinyt keittiön pöydät tai nukuttanut taaperon päiväunille, tuntuu hyvältä. Pienillä teoilla on suuri merkitys.

Palvelua toteutetaan kuntayhtymän omana toimintana ja palvelusetelipalveluna, jolloin palveluntarjoajana voi olla joku kuntayhtymän hyväksymä yksityinen toimija.

Täyden kympin työpaikka

Kysyttäessä ohjaajilta, mikä heidän mielestään on työssä parasta, saa kaikilta vastaukseksi perheiden kanssa työskentelyn. 

– Työssäni on parasta se, kun perhe tulee autetuksi. On hienoa antaa aikaa sekä lapselle että vanhemmalle, jotta arki helpottuu, Maria sanoo. – Lasten ja perheiden kanssa työskentely on parasta, mitä olen tähän asti tehnyt.

Myös hyvä ja avoin yhteistyö tiimin sisällä kannustaa ja tukee onnistumisessa.
– Parasta työssäni ovat huiput ja ammattitaitoiset työkaverit ja se, kun pääsee perheiden luokse kotikäynneille, Julia kertoo.

Kotikäyntejä ja työn vaihtelevuutta arvostaa myös Elina.

– Työ yhdistää liikkuvuuden ja lasten parissa työskentelyn, ja tämä on ollut erittäin mielenkiintoista ja sopivasti haastavaa, joskus saattaa jopa unohtaa olevansa töissä, hän kertoo. – Lisäksi meidän tiimimme on aivan mahtava, työkavereilta ja lähiesihenkilöltä saa aina täyden tuen, ollaan kiinnostuneita ja soitellaan ja kysellään kuulumisia usein. Sanoisin jopa, että täyden kympin työpaikka. 

Lapsiperheiden palveluohjaus ja kotipalvelu – mistä kyse?
–    Palveluohjauksen yhteydenotot arkisin klo 12–14 puhelimitse 044 014 4514 tai kellonajasta riippumatta sähköisellä lomakkeella, joka löytyy osoitteesta: Lapsiperheiden palveluohjaus - Ylä-Savon SOTE (ylasavonsote.fi)
–    Palveluohjaus ja neuvonta ovat maksuttomia palveluja.
–    Lapsiperheiden kotipalvelusta peritään maksu kuntayhtymän voimassa olevien asiakasmaksujen mukaisesti.
–    Perustuu sosiaalihuoltolain 19 §:ään.