Sisältöjulkaisija

Navigointivalikko

Uutinen

Poliisin esitutkinta hoivakoti Kallionsydämestä valmistui

22.10.2021

Itä-Suomen poliisi on saanut päätökseen esitutkinnan hoivakoti Kallionsydämen toiminnasta koronaviruspandemian aikaan. Koko esitutkinta-aineisto on määrätty toistaiseksi salassa pidettäväksi ja poliisi siirtää asian syyttäjälle syyteharkintaa varten. Kuntayhtymä ei ole organisaationa syyteharkinnan kohteena. 

Itä-Suomen poliisi on saanut päätökseen esitutkinnan Kiuruvedellä sijaitsevan ikäihmisten hoivakoti Kallionsydämen toiminnasta koronaviruspandemian alkuvaiheessa vuonna 2020. 
Kuten Itä-Suomen Poliisi kertoo tiedotteessaan, koko esitutkinta-aineisto on määrätty toistaiseksi salassa pidettäväksi perusteella, kunnes asia on ollut esillä tuomioistuimen istunnossa tai kun syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta. Esitutkinnan perusteella poliisi siirtää asian Itä-Suomen syyttäjäalueelle syyteharkintaa varten. 


Kuntayhtymä ei ole organisaationa syyteharkinnan kohteena


Hoivakoti Kallionsydän oli alun perin hoiva-alan yhtiö Attendon, mutta Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä otti siitä pysyvän toimintavastuun huhtikuussa 2020. Tällä haluttiin turvata hauraiden asukkaiden riittävä hoito vaikeassa koronavirustilanteessa. Koronavirus levisi keväällä 2020 30-paikkaisessa hoivakodissa, jonka asukkaista 12 menehtyi.
Kuntayhtymä ei ole organisaationa tapauksessa syyteharkinnan kohteena, vaan syyteharkinnan kohteena on yksittäisiä kuntayhtymän viranhaltijoita, jotka vastaavat kyseisestä toiminnasta.
Esitutkinnassa selvitettiin Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän Kallionsydämen asumisyksikköön liittyviä vastuita ja velvollisuuksia sekä niiden toteutumista. Epäillyn virkavelvollisuuden rikkomisen esitutkinnassa selvitettiin Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän viranhaltijoiden tehtäviä Kallionsydämen asumisyksikköön liittyvässä valvonnassa ja muissa vastuissa ja velvollisuuksissa. Lisäksi tutkittiin, järjestettiinkö toiminnot terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä annetun lain edellyttämällä tavalla.
Kuntayhtymä ei tällä erää voi kommentoida tai antaa lisätietoja käynnissä olevasta prosessista tai esitutkinnan tuloksista. 
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Medialle: Mahdolliset haastattelupyynnöt ja kysymykset pyydämme lähettämään toivotun aikataulun ja kysymysten kanssa osoitteeseen viestinta@ylasavonsote.fi. Pyrimme vastaamaan viesteihin mahdollisimman pian.