Sisältöjulkaisija

Navigointivalikko

Uutinen

Tiedote: Osa terveydenhuollon asiakasmaksuista muuttuu asiakasmaksulain uudistuksen myötä

30.06.2021

Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksulain uudistuksen myötä osa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän asiakasmaksuista muuttuu 1.7.2021 alkaen. Asiakasmaksua ei esimerkiksi peritä enää alle 18-vuotiailta suun terveydenhuollon käynneistä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin (734/1992) tulee muutoksia 1.7.2021 alkaen. Uudistuksella parannetaan palvelujen yhdenvertaista saatavuutta ja oikea-aikaisuutta poistamalla hoidon esteitä.

Lailla on vaikutusta arviolta noin miljoonan suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin. Heistä 98 prosentilla maksujen on arvioitu pienenevän nykyisestä. Esimerkiksi alle 18-vuotiailta ei enää peritä asiakasmaksuja suun terveydenhuollon käynneistä.

Lisätietoja asiakkaille muista asiakasmaksumuutoksista antavat kuntayhtymän terveydenhuollon eri yksiköt.

Lisätietoa asiakasmaksulain uudistuksesta löytyy sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivulta: https://stm.fi/asiakasmaksulain-uudistus

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä, Terveysjohtaja, Eija Jestola

Medialle: Mahdolliset haastattelupyynnöt ja kysymykset pyydämme lähettämään toivotun aikataulun ja kysymysten kanssa osoitteeseen viestinta@ylasavonsote.fi. Pyrimme vastaamaan viesteihin mahdollisimman pian.