Sisältöjulkaisija

Navigointivalikko

Uutinen

Tiedote: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2020 tilinpäätös julkaistu, lisänä erillinen pandemiaraportti vuodelta 2020

25.03.2021

Vuonna 2020 kuntayhtymä priorisoi toimia koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi ja joutui supistamaan osaa toiminnasta väliaikaisesti, sekä ohjaamaan lisäresursseja terveyspalveluihin pandemian hillitsemiseksi. Kuntayhtymän toimintakulut vuonna 2020 olivat edellisvuoden tasoa ja alle maan keskiarvon.

Tänään julkaistut vuoden 2020 tilinpäätös ja pandemiaraportti kertovat Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän toiminnasta poikkeusolojen aikana.

Koronavirustartuntojen leviämisen ehkäiseminen toiminnan ytimessä

Koronavirustartuntojen leviämisen ehkäiseminen sekä sairastuneiden hoitaminen ovat olleet maaliskuusta 2020 alkaen kuntayhtymän kriittisimpiä ja ensisijaisimpia toimia.

Maaliskuussa 2020 yhtymähallitus käsitteli mm. palvelutoiminnan väliaikaista supistamista tai lakkauttamista sellaisissa toiminnoissa, joissa ei voitu taata riittävää terveysturvallisuutta. Covid-19-epidemian hoitaminen edellytti myös lisäresursointia terveyspalveluihin, kuten esim. osastotoimintaan, testaukseen ja jäljitykseen sekä infektiotautien hoitoon. Kevättä leimasi myös räjähdysmäisesti kasvanut suojainten tarve. Yksi yhtymähallituksen vaativimmista päätöksistä oli asumispalveluyksikkö Kallionsydämen haltuunotto muutaman päivän valmisteluajalla.

Rajoitusten myötä kustannussäästöjä, mutta myös uusia menoeriä

Toiminnan rajoitusten myötä toiminnassa syntyi myös kustannussäästöjä. Kustannukset vähentyivät eräiden toimintojen osalta mm. aikuisten psykososiaalisissa palveluissa, vammaispalveluissa sekä kehitysvammahuollon osalta päivä- ja työtoiminnoissa. Ostetussa erikoissairaanhoidossa koko vuoden toteuma oli lähes talousarvion mukainen. Merkittäviä toiminnallisia muutoksia vuoden aikana olivat Iisalmen sairaalan päivystyksen, toimenpideyksikön ja Kallionsydämen hoivakodin siirtyminen kuntayhtymän omaksi toiminnaksi.

Pandemiatilanne vaikutti kuntayhtymän talouteen sekä maksu- ja myyntituottojen alenemisena ja kustannusten merkittävää kasvua. Esimerkiksi koronavirustestaus maksoi kuntayhtymälle 528.000 € ja suojavarusteet n. 540.000 €. Lisäksi henkilöstökustannuksia kirjattiin pandemiatilanteen hoitamiseen 403.000 €. Palvelutoiminnan rajoitukset merkitsivät vastaavasti kustannusten säästöjä. Palvelutoiminta palautui ennalleen alkusyksyn aikana.

Kuntayhtymän toimintakulut edellisvuoden tasoa ja alle maan keskiarvon

Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna kuntien maksuosuudet ylittyivät yhteensä 1,1 miljoonaa euroa/0,7 prosenttia. Kuntayhtymän toimintakulut olivat yhteensä 162,7 m€, mikä vastaa edellisvuoden tasoa. Tilinpäätös sisältää Iisalmen sairaalan tasearvoon tehdyn ylimääräisen 850 000 euron alaskirjauksen sekä pandemiasta aiheutuneet ylimääräiset kustannukset henkilöstökuluineen, n. 1,4 miljoonaa euroa.

Pitkän ajan (10 vuotta) kustannusvertailu osoittaa, että kuntayhtymän palvelutoiminnan kustannuskehitys on hallittua. Tarvevakioitujen kustannusten vertailu osoittaa, että huolimatta merkittävästä ikärakenteen muutoksesta, korkeasta sairastavuudesta sekä sosioekonomisesta asemasta, kuntayhtymän sosiaali- ja terveystoimen kustannukset ovat alle maan keskiarvon. Tätä voidaan pitää hyvänä saavutuksena.

Kuntayhtymän henkilöstömäärä pysyi entisellä tasolla. Palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma oli 53 milj. euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli kaksi prosenttia.

Kuntayhtymän investointeihin käytettiin vuonna 2020 yhteensä 10,3 milj. euroa, josta 9,8 miljoonaa euroa oli Terveyskampus-hankkeen rakennusinvestointeja.

Pandemiavuodesta on laadittu erillinen selvitys, joka julkaistaan tilinpäätöksen yhteydessä.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä, toimitusjohtaja, Leila Pekkanen

******

Esityslistat ja pöytäkirjat - Ylä-Savon SOTE (ylasavonsote.fi)